Tilmeld dig Projektledelse, diplom

Pris:
DKK 5.900
Hold:
Kolding
Dato:
28. oktober 2019
Projektledelse
Eksamen:
Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
Omfang:
5 ECTS
Varighed:
4 undervisningsdage fra kl. 9 - 16
Bemærkninger:
Prisen er ekskl. litteratur. Der er undervisning i 2019 kl. 9.00-16.00 den 28. - 29. oktober og 11. - 12. november. Projektopgave skal afleveres senest den 6. december kl. 12.00. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen den 16. december. Bemærk, der kan forekomme ændringer i undervisningsdagene.

Som offentlig uddannelsesinstitution bruger vi dit CPR-nummer til dokumentation over for revisionen. Vi behandler dine data fortroligt og i henhold til persondataloven

Faktura til

Er du ledig? Hvis ja skal disse udfyldes *

Læs adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Inden din tilmelding kan registreres, skal du sende os dokumentation hvoraf det fremgår, at du opfylder adgangskravene. Du skal uploade din dokumentation/beviser ovenfor. Du kan også maile din dokumentation til os på dokumentation@iba.dk Har du tidligere indsendt dokumentation til os, kan du se bort fra dette

Afmelding

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.