Tilmeld dig Det strategiske lederskab

Pris:
DKK 9.800
Hold:
Kolding
Dato:
28. maj 2019

Der er undervisning 9.00-15.15 tirsdag og onsdag fra uge 34. 

Uge 34: tirsdag og onsdag
Uge 35: tirsdag og onsdag
Uge 36: onsdag
Uge 37: onsdag
Uge 38: onsdag
Uge 39: onsdag
Uge 40: ingen undervisning
Uge 41: eksamen

Bemærk, at der kan forekomme ændringer i undervisningsdagene.

Eksamen:
Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
Omfang:
10 ECTS
Varighed:
6-8 dage fra uge 34
Bemærkninger:
Faget afsluttes med en mundtlig eksamen. Eksamensdatoen aftales senest ved studiestart.

Som offentlig uddannelsesinstitution bruger vi dit CPR-nummer til dokumentation over for revisionen. Vi behandler dine data fortroligt og i henhold til persondataloven

Faktura til

Er du ledig? Hvis ja skal disse udfyldes *

Læs adgangskrav

Du skal have en gymnasial uddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU), en relevant erhvervsuddannelse (EUD) eller relevant uddannelse på tilsvarende niveau samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring for at blive optaget.

Herudover optager vi ansøgere, der har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene. Desuden ansøgere der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Inden din tilmelding kan registreres, skal du sende os dokumentation hvoraf det fremgår, at du opfylder adgangskravene. Du skal uploade din dokumentation/beviser ovenfor. Du kan også maile din dokumentation til os på dokumentation@iba.dk Har du tidligere indsendt dokumentation til os, kan du se bort fra dette

Afmelding

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.