Tilmeld dig Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Pris:
DKK 13.300
Dato:
23. januar 2024
Omfang:
10 ECTS
Hold:
Kolding
Undervisningsdage:

23/01 2024 kl. 09:00-16:00
06/02 2024 kl. 09:00-16:00
20/02 2024 kl. 09:00-16:00
19/03 2024 kl. 09:00-16:00
09/04 2024 kl. 09:00-16:00
23/04 2024 kl. 09:00-16:00
Eksamen:
Litteratur:
Prisen er ekskl. litteratur.

Primær litteratur:

Hein, Helle Hedegaard (2019): Motivation. Motivationsteori og praktisk anvendelse. 2. udg. Hans Reitzels Forlag. ISBN nr. 9788741273921

Molly-Søholm, Torkil, Stegeager, Nikolaj & Willert, Søren (red.) (2020): Systemisk ledelse - teori og praksis. 2. udg. Samfundslitteratur. ISBN nr. 9788759333587

Metode Litteratur:

Sunesen, Micki Sonne Kaa (2020): Sådan laver du undersøgelser. Hans Reitzels Forlag ISBN nr. 9788741280271

Hertil kommer supplerende uddrag af bøger/artikler som uploades på Canvas
Forplejning:
Der er mulighed for tilkøb af forplejning til kr. 220,- pr. dag ekskl. moms, samt
Konference pakke til kr. 2000,- ekskl. moms.
Forplejning består af morgenmad, frokost inkl. drikkevarer samt eftermiddags kage.
Vand, Kaffe/the og andre varme drikke ad libitum på alle kursus dagene.
Konference pakken består af gratis adgang til inspirationsmøder om ledelse, Lederkonferencer, workshops m.m
Ledelse i Dag.- Lederstof.dk
Individuel fortroligt sparring
Ekstra ledelseslitteratur.
Forplejning og konference pakke kan fravælges.
Tilmeldings frist:
09/01 2024
Info:
Den 9. januar 2024 afholdes opstartswebinar via Teams

Den 5. marts 2024 er der vejledningsdag.

Prisen er eksklusiv litteratur, forplejning og konference pakke.

Introduktion videnskabsteori:
Er det længe siden du har studeret - eller har du lidt eller ingen kendskab til videnskabsteori? Så anbefaler vi dig, at deltage på vores introduktionsforløb læs mere og tilmeld dig her: https://www.iba.dk/efteruddannelser/indledende-studieteknik-introduktion-til-metode-og-videnskabsteori

Der sendes oplysninger med de praktiske informationer ud ca. 14 dage før opstart.
Ret til ændringer forbeholdes.

Som offentlig uddannelsesinstitution bruger vi dit CPR-nummer til dokumentation over for revisionen. Vi behandler dine data fortroligt og i henhold til persondataloven

Faktura til

Er du ledig? Hvis ja skal disse udfyldes *

Læs adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring (relevant erhvervserfaring dokumenteres via CV). Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

Afmelding

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.