Tilmeld dig Indkøb og forhandling

Pris:
DKK 11.600
Dato:
22. august 2022
Omfang:
10 ECTS
Hold:
Viby J
Undervisningsdage:

22/08 2022 kl. 09:00-16:00
23/08 2022 kl. 09:00-16:00
05/09 2022 kl. 09:00-16:00
06/09 2022 kl. 09:00-16:00
19/09 2022 kl. 09:00-16:00
20/09 2022 kl. 09:00-16:00
03/10 2022 kl. 09:00-16:00
04/10 2022 kl. 09:00-16:00
Tilmeldings frist:
08/08 2022
Info:
Introduktion til metode og videnskabsteori:
Har du lidt eller ingen kendskab til videnskabsteori og metode, eller er det måske længe siden du har studeret?
Så anbefaler vi dig, at deltage på vores 2 dages introduktionsforløb
læs mere og tilmeld dig her: https://www.iba.dk/efteruddannelser/indledende-studieteknik-introduktion-til-metode-og-videnskabsteori

Som offentlig uddannelsesinstitution bruger vi dit CPR-nummer til dokumentation over for revisionen. Vi behandler dine data fortroligt og i henhold til persondataloven

Faktura til

Er du ledig? Hvis ja skal disse udfyldes *

Læs adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have 2 års relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Alternativt - andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med adgangskravene.

Herudover optager vi ansøgere, der efter en individuel kompetencevurdering vurderes at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene.

­

Afmelding

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.