Executive MBA in Sustainability (online)

Change Management

Dette modul introducerer kerne-teoretiske og praktiske koncepter, der er centrale for at forstå processen med forandring med henblik på bæredygtighed. Det skaber en forståelse for kompleksiteten i at forstå forandring med henblik på bæredygtighed samt menneskers reaktioner og adfærd inden for organisationer i en sådan proces. Det indebærer en udforskning af organisations- og ledelsesmæssige processer samt behovet for forandringer i en dynamisk og foranderlig organisationskontekst.

Fakta

Gør din virksomhed klar til en bæredygtig fremtid. Executive MBA in Sustainability. Læs mere.

Kontakt

  • Oksana Jørgensen
    Oksana Jørgensen
    Director of E-Learning (Bachelor and Master)