Executive MBA in Sustainability (online)

Sustainability – Challenges and Opportunities

Dette modul introducerer kerne-teoretiske og praktiske koncepter, der er centrale for at forstå bæredygtighedens natur samt de udfordringer og muligheder, der er forbundet med det. Det skaber en forståelse for kompleksiteten i at forstå konceptet og dets implikationer inden for organisationer. Det indebærer en udforskning af specifikke organisations- og ledelsesmæssige processer samt behovet for forandringer i en dynamisk og foranderlig organisationskontekst.

Fakta

Ta' en online efteruddannelse. Læs mere her.

Kontakt

  • Oksana Jørgensen
    Oksana Jørgensen
    Director of E-Learning (Bachelor and Master)