Executive MBA in Sustainability (online)

Innovating for Sustainability

Dette modul tilbyder et integreret MBA-niveau kursus i innovativ planlægning, organisatorisk design og innovativ forandringsledelse, som udvikler studerendes forståelse og færdigheder som nuværende og fremtidige ledere til at initiere og styre organisationens samlede integration af innovative og bæredygtige forretningspraksisser. Modulet analyserer sådanne innovative og bæredygtige initiativer og praksisser, designet af relaterede forretningsprocesser, systemer og strukturer og udfordringerne ved implementering.

Fakta

 Nu kan du læse multimediedesigner online. Læs mere her

Kontakt

  • Oksana Jørgensen
    Oksana Jørgensen
    Director of E-Learning (Bachelor and Master)