Executive MBA in Sustainability (online)

Critical Management Inquiry

Kunsten ved ledelse handler i høj grad om at lære at håndtere dilemmaer, hvor svære valg skal træffes mellem to eller flere alternativer. Sådanne dilemmaer kan antage mange former, herunder:

  • Personlige og interpersonelle dilemmaer, der involverer relationer med kolleger, arbejds-liv balance eller afstemning af personlige værdier.
  • Strategiske dilemmaer såsom behovet for at fokusere på at forbedre kortsigtede effektiviteter samtidig med at man plejer innovative langsigtede vækstmuligheder.
  • Etiske dilemmaer, der involverer en tilsyneladende konflikt mellem moralske påbud. Det er svært at gøre "det rigtige" når forskellige interessenter har divergerende synspunkter om, hvordan organisationen skal handle.

Fakta

Inden for rammerne af aktuelle ledelses- og styringsdilemmaer søger dette modul at udvikle studerendes evner og færdigheder inden for kritisk undersøgelse og forskningsmetoder. Det gør det ved at fokusere på studerendes bevidsthed og følsomhed over for formålet med ledelsesforskning og rapportering, grundlaget for evidens samt kontekster og kriterier for evaluerende vurderinger.

I stedet for at lære "om" undersøgelse eller forskningsmetoder, vil studerende "lære ved at gøre" gennem deltagelse i en række gruppebaserede diskussioner i mindre skala. Et vigtigt individuelt resultat af dette modul er forskningsporteføljen (inklusive forskningsforslag, etikerklæring og reflekterende læringstidsskrift), som er en forudsætning for fremskridt og succesfuld gennemførelse af afhandlingen.

 Nu kan du læse multimediedesigner online. Læs mere her

Kontakt

  • Oksana Jørgensen
    Oksana Jørgensen
    Director of E-Learning (Bachelor and Master)