- Bæredygtighed handler om tyve centimeter

- Bæredygtighed handler – basalt set - om tyve centimeter. Det er cirka den afstand, der er mellem vores ører. Og det er jo dér, vi finder vores hjerne.

Lektor Morten Kier lader budskabet hænge et kort øjeblik i luften. For når det gælder bæredygtighed – og den indsats, der er nødvendig – ja, så begynder handlekraften meget ofte med os selv.  Det er vores egen psykologi, der får os til at ændre adfærd til det bedre.

Og det er lige præcis udgangspunktet for faget ”The Psychology of Sustainability”, som Morten Kier underviser i på IBA’s Executive MBA in Sustainability.

Fakta om faget

The Psychology of Sustainability er et modul på IBA’s Executive MBA i Sustainability. Alle fag på uddannelsen er online, og der undervises på engelsk.

Dette modul introducerer kerne-teoretiske og praktiske koncepter, der er centrale for at forstå psykologien bag bæredygtighed.

Det skaber en forståelse for kompleksiteten i at forstå mennesker og adfærd inden for organisationer. Det indebærer en udforskning af organisations- og ledelsesmæssige processer - samt behovet for forandringer i en dynamisk og foranderlig organisationskontekst.

Læs mere her om uddannelsen her >>

- Bæredygtigheds-psykologi handler om at få mennesker til at ændre adfærd. Og det har vi brug for, at vi gør, siger Morten Kier.

- Vi har brug for at ændre adfærd. Det er der slet ingen tvivl om. Hvis vi skal gøre kloden til et bedre sted at leve, så kan vi ikke bare blive ved med at gøre, som vi har gjort hele tiden. Og det har psykologien mange gode bud på, for den har en lang erfaring i at arbejde med vores adfærd, fortæller Morten Kier.

Et spadestik dybere

Han er selv uddannet master i trivsels- og ressourcepsykologi. Og han er helt overbevist om, at hvis bæredygtighed skal lykkedes - både for private virksomheder og offentlige administrationer - så skal der mere til end regler og skiltning. Så er det vigtigt, at vi tager psykologien med i betragtning, fortæller Morten:

- Psykologi interesserer sig for, hvad der er etisk og moralsk korrekt at gøre. Og den interesser sig for, hvad der giver mening for den enkelte. Det spiller en helt afgørende rolle. For når folk oplever, at det giver mening for én selv, så er de også meget indstillede på at ændre deres adfærd.

For at nå dertil må man et spadestik dybere i den menneskelige psyke. Det sker i faget ”The Psychology of Sustainability”- både på et teoretisk og praktisk plan.

Med psykologiens værktøjer tager Morten Kier fat i helt konkrete eksempler, som viser, hvordan man får folk til at ændre adfærd. Og det gælder både indenfor og udenfor en organisation.

- Faget klæder dig på til at være forandringsagent. Fordi du lærer at forstå de bevæggrunde, som folk måtte have for at gøre enten det ene eller det andet, siger Morten Kier.

- Alle kan lave en øko-fredag i kantinen. Men hvordan får vi folk til at ændre adfærd resten af ugens dage? Det kræver en dybere indsigt, og det kommer vi ind på, når vi bruger psykologiens værktøjer, siger Morten Kier.

Et stærkt drivmiddel

Han har den opfattelse, at helt overordnet vil folk altid reagere rationelt og fornuftigt. Men – tilføjer Morten – det er til gengæld højst forskelligt, hvad vi opfatter som rationelt.

- Det betyder, at hvis jeg skal nå ind til dig med mit budskab, så er det vigtigt, at jeg forstår din opfattelse af rationalitet. Her er psykologien et virkelig stærkt drivmiddel. Og hvis vi lykkedes med det - så har vi muligheden for at skabe varige forandringer i fællesskab, siger Morten Kier.

30/10/2023

Kontakt