Velkommen til de første på IBA, som studerer Finansøkonom hjemme foran computeren

- Vi har glædet os rigtig meget til at tage imod jer – om end det foregår i cyberspace.

Med de ord kunne uddannelseschef Helle Melgaard byde velkommen til knap 100 studerende, der sad rundt omkring i både ind- og udland og fulgte med foran deres computer.

Fakta om Finansøkonom (online)

  • Online uddannelse som finansøkonom rummer præcist det samme faglige indhold, som hvis man tager uddannelsen ved fysisk fremmøde på IBA.

  • En online uddannelse er for de studerende, der foretrækker at studere hjemmefra eller ikke har mulighed for at møde op til klassisk, fysisk undervisning. Det gælder eksempelvis studerende, der bor i udlandet. Det kan også være studerende, som arbejder om formiddagen og vil læse eftermiddag og aften. 

  • På finansøkonomstudiet lærer du at kombinere teori og praksis, så du får et solidt fagligt fundament og samtidig forstår, hvordan teorien og dine kompetencer sættes i spil i den finansielle sektor. Det er denne kombination, der klæder dig godt på til job i den finansielle sektor.

    Læs mere om uddannelsen her ->>

Underviserne foran tavlen med et stort flag

Flaget gik til tops i klasselokalet, da IBA’s hold bød velkommen til den allerførste studiedag for Finansøkonom online.

Fleksibelt studie

Der var et lille historisk strejf over øjeblikket. De er nemlig studerende på den allerførste årgang af Finansøkonomer, der kommer til at tage deres uddannelse uden at sætte et ben på IBA Erhvervsakademi Kolding. Al undervisning, gruppearbejde, studier, ja tilmed den afsluttende eksamen kommer til at foregå online foran computeren.

- For de studerende er der den store forskel, at studiet er mere fleksibelt. De skal deltage i undervisningen tirsdag og fredag, men resten at tiden tilrettelægger de selv i grupper og som selvstudier, forklarer Søren Bladt, som har arbejdet med at udvikle den nye uddannelse på IBA.

Han tilføjer, at som underviser er der andre krav, når den virtuelle klasse sidder spredt ud over hele landet – nogle endda i udlandet. Studiet er grundigt tilrettelagt, så det ikke blot er en ”filmet” udgave af den normale undervisning.

Billede af Helle, der læser i en bog

Helle Risdal, som underviser i erhvervsjura, bruger blandt andet små instruktionsvideoer og løbende test, som skal hjælpe de online-studerende gennem deres pensum.

Erfaringer fra corona-nedlukning

- Blandt andet arbejder vi på forskellige måder med at skabe den kontakt, som de studerende jo plejer at have med underviseren i en klasse med fysisk fremmøde. Vi har rigtig gode erfaringer fra vores Markedsføringsøkonom-online, hvor de studerende melder retur, at de oplever at være meget tæt på underviseren undervejs i studiet, fortæller Søren Bladt.

Helle Risdal, der underviser de online-studerende i erhvervsjura, har taget en del erfaringer med fra dengang landet var corona-nedlukket. Hun er meget opmærksom på, at der er brug for at trække i forskellige håndtag, så de oplever et nærvær med deres underviser, selv om de studererer hjemmefra. Det handler blandt andet om løbende at lægge mini-test ud til de studerende og optage små instruktionsvideoer, der skal guide dem gennem svære dele af pensum.

Billede af Søren Bladt og Helle Meldgaard

IBA har allerede gode erfaringer med online-undervisning på Markedsføringsøkonom, fortæller Søren Bladt, som her ses med uddannelseschef Helle Melgaard på den første studiedag for den virtuelle Finansøkonom-klasse.

Nye løsninger

- Når jeg underviser en klasse, hvor der er fysisk fremmøde, er jeg altid meget tilgængelig for de studerende. Så i forhold til en online-klasse, har jeg arbejdet meget med at finde nogle andre løsninger, som erstatter, at de ikke lige kan stoppe mig i en pause og få hjælp med et spørgsmål, der driller.

Finansøkonom er et fuldtidsstudie, uanset om man tager det online eller har fremmøde på IBA. Det betyder, at dette første online-hold skal afsætte cirka 42 timer om ugen til studierne.

- Det stiller selvfølgelig krav til deres selvdisciplin at studere online. Men vi hjælper dem undervejs med test og opgaver, som de skal løses individuelt eller i grupper, for ellers kan de ikke deltage i det næste modul, fortæller Helle Risdal.

1/9/2022

Kontakt