Til virksomheder

Generel praktik information

Uddannelsernes praktikperioder ligger i henholdsvis forårs- og efterårssemesteret. Praktikperioden er 12 uger med en 37 timers arbejdsuge for alle uddannelser, med undtagelse af finansbachelor og IT-arkitektur uddannelserne, hvor praktikperioden er 20 uger.

I nedenstående tabel kan der ses tidspunkt og periode fordelt på uddannelserne

Samarbejde og praktikaftale

Alle studerende får tilknyttet en vejleder, der fungerer som faglig sparringspartner i forbindelse med praktikken. Det er også den studerendes vejleder, der godkender praktikaftalen på IBAs vegne.

Inden den studerende kan starte i praktik, skal der indgås en praktikaftale.

Det er den studerende, der udfylder praktikaftalen på baggrund af de aftaler, der er lavet med virksomheden om opgaver, forløb med mere.  Aftalen godkendes derefter af studerendes vejleder fra IBA og sendes til endelig godkendelse hos praktikvirksomheden.

Som praktikvirksomhed vil I møde IBA her:

  • Godkendelse af praktikaftalen (tilsendes og godkendes online via mail)
  • Midtvejsevaluering med den studerendes vejleder (via telefon, online eller fysisk møde)
  • Evaluering af praktikforløbet ved afslutning (online spørgeskema via mail)
Forsikring

En praktikant anses som medarbejder ifølge dansk lovgivning, og er omfattet af lov om erstatningsansvar og af lov om arbejdsskadeforsikring, hvor ansvar og forsikringen påhviler virksomheden.

Den studerende skal derfor være omfattet af praktik-virksomhedens arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring i lighed med almindelige medarbejdere.

Enkeltmandsvirksomheder skal være særligt opmærksomme på, at der skal tegnes en forsikring for praktikanten.

Læs mere om forsikringsforhold på uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Løn og erkendtlighed

Praktikperioden er ulønnet, da uddannelserne er SU-berettigede (for de studerende, der opfylder betingelserne).

Studerende har mulighed for at få en erkendtlighed på op til 3.375 kr. pr. måned, som udtryk for en påskønnelse for opholdet i virksomheden, uden at det påvirker deres SU.

Læs om betingelserne på SU’s hjemmeside.

Opstår der spørgsmål eller udfordringer undervejs i praktikken, så kan du kontakte praktikantens tildelte faglige vejleder eller kontakte IBA Karriere på tlf. 72118244 eller karriere@iba.dk 

Kontakt