Til virksomheder

Få en praktikant

Forventninger til virksomheder

Private og offentlige virksomheder med opgaver inden for IBAs fagområder kan deltage i samarbejdet omkring et praktikforløb.

Der er 2 vigtige forudsætninger for at kunne fungere som praktikvirksomhed:

 • Relevante opgaver, der giver den studerende faglig og personlig læring.
 • Ressourcer til ledelse og faglig sparring af den studerende.

Fakta

 • Uddannelsernes praktikperioder ligger i henholdsvis forårs- og efterårssemesteret.
 • Praktikperioden er 12 uger med en 37 timers arbejdsuge for alle uddannelser med undtagelse af finansbachelor og IT-arkitektur uddannelserne, hvor praktikperioden er 20 uger.

Læs mere om praktikperioden >>

Nedenfor kan du se hvilken type fag, kompetencer og opgaver der er fordelt på uddannelserne

PBA i Webudvikling

Studerende kan f.eks. løse opgaver inden for:

 • Webdesign og -udvikling
 • UX design og usability
 • Søgemaskineoptimering
 • Udvikling af databaser og dataintegration med tredjepart
 • Projektledelse
 • Opdatering af CMS og / eller E-commerce systemer.

De studerende er  forberedt  på  arbejdsmarkedet  med  en  række  af  de  mest  relevante  teknologier,  udviklingsmetoder og systemer, f.eks. versionsstyring, package management, issue tracking, CMS og E-commerce systemer, samt projektledelses metoder og værktøjer.

PBA i Finans

På uddannelsen har de studerende en lang række fag, der ruster dem til arbejdet i den finansielle sektor eller i en økonomiafdeling/revision:

 • Erhvervsøkonomi og økonomistyring
 • Erhvervsjura og skatteret
 • Samfundsøkonomi, statistik og metode
 • Salg, kommunikation, organisation og markedsføring
 • Internationale kapitalmarkeder
 • Projektledelse
 • Privatøkonomisk rådgivning
 • Brancherelaterede studieretningsfag.

De studerende kan f.eks. løse opgaver inden for:

 • Betjening og servicering af kunder på det finansielle marked
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Økonomiske analyser og revision
 • Økonomistyring.
PBA i international handel og markedsføring

På uddannelsen kommer den studerende omkring en række kerneområder, der ruster dem til et job i erhvervslivet:

 • Virksomhedens strategiske grundlag
 • Kunden som udgangspunkt
 • Branche og konkurrenter
 • Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling.

Studerende kan f.eks. løse opgaver inden for:

 • Strategisk arbejde med virksomheder, marketing, innovation og forretningsudvikling
 • Udarbejde marketingstrategier
 • Branche- og markedsanalyser - herunder benchmarking
 • Branding
 • Arbejde med virksomhedens kundegrundlag og strategier
 • Planlægge og udføre forskellige salgsaktiviteter
 • Assistere ved salgsaktiviteter og salgsmateriale
 • Planlægge og tilrettelægge messer, møder og events
 • Arbejde med projektplanlægning
 • Anvende ideer og seneste viden inden for uddannelsens fagområder samt en række opgaver inden for salgsledelse og marketing.
PBA i E-handel

Studerende kan f.eks. løse opgaver inden for:

 • Bygge en webshop, drifte og optimere shoppen
 • Optimere på indsatser ud fra en kunderejseanalyse
 • Udarbejde diverse former for content
 • Arbejde med search (SEO/SEM) i form af søgeordsanalyser, linkbulding, teknisk SEO, kampagneopsætning og optimering
 • Opsætte e-mail marketing kampagner, automations m.m.
 • Arbejde med organisk og paid trafik på diverse sociale medie kanaler
 • Arbejde med datakilder og analyse samt opsætte dashboards
PBA i Industriel 3D-print

Studerende kan f.eks. løse opgaver inden for:

 • Produktudvikle prototyper
 • Teste prototyper
 • Produktoptimering af prototyper
 • Printe 3D dele
 • Arbejde med AM-teknologier og som produktionsmetode
 • Arbejde med scanningsmetodik, CAD og reverse engineering
 • Har en grundlæggende viden om plast og metaller (karakteristika, fremstillings- og bearbejdelsesmetoder)
 • Arbejde med fokus på performance forskelle mellem emner fremstillet ved AM og traditionelle metoder
PBA i It-arkitektur

Studerende kan f.eks. løse opgaver inden for:

 • Udvikle applikationer
 • Projektstyring
 • Udarbejde forretningsanalyser
 • Arbejde med brugerinddragelse
 • Udarbejde strategiske og digitale løsninger
 • Program- og systemudvikling
 • Arbejde med databasedesign, datamodellering og dataudveksling
Entreprenørskab og design

På uddannelsen har de studerende en lang række fag, der ruster dem til et job i erhvervslivet:

 • Designproces, -forståelse og –formgivning
 • Innovation
 • Virksomhedsøkonomi og forretningsplan
 • Kultur og trends
 • Kommunikation og markedsføring
 • Organisation, projektstyring og ledelse.

Studerende kan eksempelvis løse opgaver inden for:

 • Produkt- og forretningsudvikling
 • Markedsføring og sociale medier
 • Planlægning og gennemførelse af messer og events
 • Projektkoordinering
 • Planlægning og gennemførelse af design- og logistikprocesser
 • Udvikling af koncepter inden for identitet og visuelle løsninger
 • Mindre grafiske opgaver.
Financial controller

På uddannelsen  har  de  studerende  en  lang  række  fag,  der ruster dem til arbejdet i den finansielle sektor eller i en økonomiafdeling/revision:

 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsjura
 • Samfundsøkonomi, data og metode
 • Virksomhedens strategiske styring
 • Økonomi (eksternt regnskab, økonomistyring og skatte- og momsret)
 • Kommunikation, rådgivning og salg
 • Controlling og revision.

Det gør de studerende i stand til at løse opgaver inden for f.eks.:

 • Bogføring
 • Afstemning
 • Udarbejdelse af perioderegnskab
 • Kalkulationer
 • Interne økonomiske analyser.
Finansøkonom

På uddannelsen har de studerende en lang række fag, der ruster dem til arbejdet i den finansielle sektor eller i en økonomiafdeling/revision:

 • Erhvervsøkonomi
 • Samfundsøkonomi
 • Statistik
 • Erhvervsjura
 • Økonomisk metode
 • Brancherelaterede studieretningsfag
 • Kommunikations fag.

Studerende kan f.eks. løse opgaver inden for:

 • Betjening og servicering af kunder på det finansielle marked
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Økonomiske analyser.
Markedsføringsøkonom

På uddannelsen har de studerende en lang række kerneområder, der ruster dem til et job i erhvervslivet:

 • International markedsføring
 • Økonomi
 • Salg og markedskommunikation
 • Organisation og Supply Chain Management
 • Erhvervsret.

Studerende kan f.eks. løse opgaver inden for:

 • Salgs- og markedsanalyser
 • Planlægning og gennemførelse af salg- og markedsføringskampagner
 • Kunde- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 • Branche og konkurrentanalyser
 • Udvikling af markedsføringsstrategier og markedsføringsmateriale
 • Kommunikation
 • Udarbejdelse af salgs- og kundemateriale
 • Planlægning af salgsmøder og messer
 • Indsamling og opfølgning på kunde og markeds-informationer: ind- og udland.
Multimediedesigner

På uddannelsen har de studerende en lang række fag, der ruster dem til et job i erhvervslivet:

 • Brugergrænsefladeudvikling
 • Brugeroplevelser
 • Indholdsproduktion
 • Forretning
 • Teknologi.

Studerende kan f.eks. løse opgaver inden for:

 • Digital markedsføring
 • Udvikling af hjemmesider i HTML, CSS og Javascript
 • Grafisk arbejde i en digital kontekst, f.eks. banner-reklame eller videoproduktioner
 • Håndtering af Sociale medier.
Produktionsteknolog

På uddannelsen har de studerende en lang række fag, der ruster dem til et job i erhvervslivet:

 • Produktudvikling
 • Konstruktion
 • Teknisk dokumentation
 • Materialer og fremstillingsprocesser
 • Produktionsteknik
 • Automatisering
 • Virksomhedsteknik.

Studerende kan f.eks. løse opgaver inden for:

 • Konstruktionsberegning og konstruktion af nyt produktionsudstyr
 • Teknisk indkøb og maskindirektiv / CE-mærkning
 • Drift og produktionsoptimering
 • Robot-programmering / implementering
 • Introduktion af 3D printer til virksomhederne
 • Layout ændring af eksisterende produktionsudstyr
 • Ordrestyring, flow
 • Lageroptimering
 • Kvalitetsopgaver / opfølgning
 • Lean projekter
 • Dataopsamling og analyse (Excel).

5 tips til god ledelse af praktikanten:

 • Start med en grundig forventningsafstemning inden praktikken og vær konkret omkring opgaver, mødetider og andre spilleregler
 • Lav en plan for onboarding, så praktikanten får en god introduktion til virksomheden
 • Planlæg regelmæssige møder, f.eks. en gang om ugen, hvor I kan gøre status over praktikken og give feedback.
 • Sørg for ”go-to” personer, hvis du ikke selv er tilgængelig
 • Tænk på praktikanten som én af medarbejderne (under uddannelse)

Kontakt