SU-vejledning

Her på siden kan du finde information om SU.

Har du brug for vejledning i forbindelse med din ansøgning om SU, kan du finde information om SU, dine rettigheder og muligheder på www.su.dk. Det er også her, du søger om SU og ændrer dine SU-forhold.

Hvis du ikke finder, de informationer du har brug for, er du velkommen til at sende en mail til su@iba.dk, hvor du får svar hurtigst muligt.

Kontakt ved spørgsmål

Hvis du ikke finder de informationer du har brug for på www.su.dk, er du velkommen til at kontakte os på mail su@iba.dk, hvor du får svar hurtigst muligt. Husk at skrive dit fulde navn, uddannelse og telefonnummer i henvendelsen. Alle dokumenter med personfølsomme oplysninger i forbindelse med behandlingen af SU-sager skal sendes til os via e-Boks.

SU

Hvis du ønsker at modtage SU under studiet, skal du søge herom i SU’s selvbetjeningssystem ”minSU” på www.su.dk. Du får adgang til ”minSU” med NemID.

Vær opmærksom på, at du tidligst kan søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Bliver du optaget på IBA Erhvervsakademi Kolding, anbefaler vi dog, at du først søger om SU ca. 2-3 uger efter, du har bekræftet din studieplads, da du ellers risikerer, at din ansøgning bliver afvist.

Hvis du er blevet optaget på en professionsbacheloruddannelse med studiestart i september og har afsluttet din direkte adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse i juni samme år, er du berettiget til at modtage SU fra juli i det pågældende år. Du skal søge SU inden udgangen af juli for at bibeholde retten til SU for juli og august.

Frister for SU

Den 5. december er sidste frist for at søge SU og SU-lån i indeværende år. (Du skal ikke lave en ny ansøgning, hvis du allerede modtager SU og/eller SU-lån).

Den 15. december er sidste frist for at godkende låneplanen for indeværende år.

Den 20. december kl. 20.00 er sidste frist for at godkende låneplanen for kommende år, hvis den skal udbetales den 31. december. Godkender du låneplanen senere, bliver lånet først udbetalt i løbet af januar.

Yderligere spørgsmål?

Har du spørgsmål om SU eller transport, er du velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til su@iba.dk med dit spørgsmål og dine kontaktoplysninger. Derefter vil vi besvare din mail hurtigst muligt. Bemærk, at det ikke er muligt at ringe til SU-kontoret.

SU-kontoret holder ferielukket i uge 28 og 29, hvor vi ikke besvarer mails. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os i god tid, hvis du kan forudse at have behov for vejledning om SU.

Generelle spørgsmål

Sådan søger du SU

SU til erhvervsakademiuddannelser og 3½ årige professionsbacheloruddannelser

Når du har modtaget dit optagelsesbrev med svar på, at du er blevet optaget på din uddannelse, skal du bekræfte studiepladsen. Først da kan du ansøge om SU på www.su.dk.

Du kan tidligst søge om SU en måned før, du begynder på uddannelsen. Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor uddannelsen starter. Starter uddannelsen efter den 20. i måneden, kan du først få SU fra måneden efter.

Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Bemærk, at du skal være studieaktiv for at få SU. Læs mere om regler og takster på www.su.dk.

SU til 1½ årig professionsbacheloruddannelse

Når du har modtaget dit optagelsesbrev med svar på, at du er blevet optaget på din professionsbacheloruddannelse, skal du huske at ansøge om SU på www.su.dk.

Hvis du søger direkte videre fra en SU-berettiget erhvervsakademiuddannelse til en 1½-årig professionsbacheloruddannelse, har du mulighed for også at få SU i juli og august. Bemærk at du skal søge om SU til den nye uddannelse, så snart du får dit optagelsesbrev – og senest ved udgangen af juli måned. Bemærk, at du ikke skal forlænge din studieperiode, men skal søge SU til en ny uddannelse. Bemærk, at vi først behandler din SU-ansøgning i juli/august. Og det betyder, at din SU for juli vil blive forsinket – men du kan regne med, at du får den i løbet af august.

Husk, at du skal møde op til undervisningen ved studiestart – ellers vil du blive pålagt at betale SU fra juli og august tilbage, da du ikke har været studieaktiv i disse måneder.

Hvis du derimod har haft en pause i dit studie, kan du tidligst søge om SU en måned før, du begynder på uddannelsen. Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor uddannelsen starter. Starter uddannelsen efter den 20. i måneden, så kan du først få SU fra måneden efter.

Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Du skal være studieaktiv for at få SU.

Gode råd vedr. SU

Vi anbefaler, at du jævnligt tjekker din e-Boks, minSU og mail, da alle meddelelser om SU vil komme elektronisk.

Du skal være opmærksom på, at du skal betale skat af din SU. Som hovedregel bruges dit hovedkort eller frikort. Spørgsmål om skat kan rettes til Skattecentret. Du kan også læse mere om SU og skat her og her.

Din SU er indkomstbestemt. Der er derfor grænser for, hvor meget du må tjene, uden at du skal betale SU tilbage (fribeløb). Dit fribeløb udregnes på årsbasis. Du kan læse mere om, hvad du højst må tjene for at kunne modtage SU på su.dk, hvor du også har mulighed for at udregne fribeløbet automatisk. Vær opmærksom på, at størrelsen på fribeløbet ændres hvert år.

På su.dk kan du finde yderligere information om SU. Her finder du oplysninger om SU-regler, frister, studielån, nyheder m.v. Gem dette link og gør det til en vane jævnligt at tjekke reglerne og finde ud af, om der er nyheder, som vedrører din SU.

Din SU-sats, når du flytter fra hjemme- til udeboende (eller omvendt) ved et månedsskifte

Vi får automatisk information fra CPR, om du har samme bopælsadresse som en eller begge dine forældre eller ej. Denne oplysning er afgørende for, om du kan få satsen som ude- eller hjemmeboende i SU.

Du flytter ved et månedsskifte

Flytter du fra hjemme- til udeboende ved et månedsskifte (for eksempel ved studiestart den 1. september), vil du først få udbetalt satsen til hjemmeboende. Når SU-styrelsen får oplysning fra CPR om, at du pr. 1. september er udeboende, vil din SU-sats automatisk blive reguleret inden for 1-2 uger, og du vil modtage en ny støttemeddelelse via Digital Post på borger.dk/e-boks. Beskeden om, at du er flyttet, bliver først overført til SU-systemet på flyttedatoen eller første hverdag derefter.

Flytter du efter den 1. i en måned, vil din SU-sats blive ændret fra den efterfølgende måned.

Læs mere om bopæl of SU-satser her.

Hvis du har/får barn

Hvis du får barn under eller lige før din uddannelse, kan du søge om ekstra SU-klip (fødselsklip). Hvis du forsørger et barn, kan du få supplerende SU-lån og i nogle tilfælde kan du også, hvis du er enlig forsørger eller samboende med en SU-modtager, få et tillæg til din SU (forsørgertillæg). Du kan dog ikke modtage fødselsklip og supplerende lån/forsørgertillæg samtidig. Du kan miste retten til at få fødselsklip, hvis du skifter uddannelse. Fødselsklip søger du gennem minSU. Mere info om dette kan du finde her.

Hvis du bliver forsinket med din uddannelse

Din SU stopper automatisk ved det sluttidspunkt, der er registreret på minSU. Hvis du bliver forsinket, og har flere SU-klip tilbage, skal du ændre sluttidspunktet på minSU. Du kan tidligst få SU igen fra den måned, hvor du ændrer sluttidspunktet. Det er dit ansvar, at du søger SU i tide såfremt du bliver forsinket.

Du skal søge på minSU under: Ret din SU og Forlæng uddannelsen. Kontakt evt. også din lokale SU-vejleder, når du har søgt.

Er du blevet forsinket på grund af sygdom eller særlige forhold, kan du muligvis søge om ekstra SU-klip. Du kan læse mere på su.dk. Kontakt endvidere din lokale SU-vejleder for yderligere oplysninger.

Kontakt

  • SU kontor
    SU kontor
    Ved spørgsmål til SU og ungdomskort.
Kan du gætte, hvad de tidligere studerende arbejder med nu? Test dig selv her.