SU-vejledning

Her på siden kan du finde information om SU.

Har du brug for vejledning i forbindelse med din ansøgning om SU, kan du finde information om SU, dine rettigheder og muligheder på www.su.dk.  Det er også her, du søger om SU og ændrer dine SU-forhold.

Hvis du ikke finder, de informationer du har brug for, er du velkommen til at kontakte vores SU-vejleder i kontorets åbningstid. Du kan også sende en mail til su@iba.dk, hvor du får svar hurtigst muligt.

Træffetider

For personlig og telefonisk henvendelse:

Tirsdag & torsdag kl. 9.00-12.00.

Tlf: 72 11 82 00

Uden for åbningstiden kan du sende en mail til: su@iba.dk

SU

Skulle du have brug for vejledning i forbindelse med din ansøgning om din SU, kan du finde information om SU, dine rettigheder og muligheder på su.dk. Det er også her, du søger om SU og ændrer dine SU-forhold.

Nye regler om SU og studieaktivitet

Begynder du på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere og får SU, mens du læser, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen (svarende til 30 ECTS) i forhold til det antal SU-klip, du har fået til uddannelsen. Bliver du forsinket mere end 6 måneder, vil din SU blive stoppet.

Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet, fortsat.

Vi kontrollerer løbende din studieaktivitet. Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk 

Sådan søger du SU

SU til erhvervsakademiuddannelser og 3½ årige professionsbacheloruddannelser

Når du har modtaget dit optagelsesbrev med svar på, at du er blevet optaget på din uddannelse, skal du bekræfte studiepladsen. Først da kan du ansøge om SU på www.su.dk.

Du kan tidligst søge om SU en måned før, du begynder på uddannelsen. Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor uddannelsen starter. Starter uddannelsen efter den 20. i måneden, kan du først få SU fra måneden efter.

Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Bemærk, at du skal være studieaktiv for at få SU. Læs mere om regler og takster på www.su.dk.

SU til 1½ årig professionsbacheloruddannelse

Når du har modtaget dit optagelsesbrev med svar på, at du er blevet optaget på din professionsbacheloruddannelsen, skal du huske at ansøge om SU på www.su.dk.

Hvis du søger direkte videre fra en SU-berettiget erhvervsakademiuddannelse til en 1½-årig professionsbacheloruddannelse, har du mulighed for også at få SU i juli og august. Bemærk at du skal søge om SU til den nye uddannelse, så snart du får dit optagelsesbrev – og senest ved udgangen af juli måned. Bemærk at du ikke skal forlænge din studieperiode, men skal søge SU til en ny uddannelse. Bemærk at vi først behandler din SU-ansøgning i juli/august. Og det betyder, at din SU for juli vil blive forsinket – men du kan regne med, at du får den i løbet af august.

Husk at du skal møde op til undervisningen ved studiestart – ellers vil du blive pålagt at betale SU fra juli og august tilbage, da du ikke har været studieaktiv i disse måneder.

Hvis du derimod har haft en pause i dit studie, kan du tidligst søge om SU en måned før, du begynder på uddannelsen. Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor uddannelsen starter. Starter uddannelsen efter den 20. i måneden, så kan du først få SU fra måneden efter.

Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Du skal være studieaktiv for at få SU.

Find din SU-vejleder

Du kan henvende dig til din lokale SU-vejleder, hvis der er problemer med din SU, eller du skal søge tillæg i forbindelse med fx barsel eller sygdom eller har andre spørgsmål. Vores målsætning er, at du får den SU og evt. ekstra støtte, du er berettiget til, så du kan koncentrere dig om din uddannelse.

Gode råd vedr. SU

Vi anbefaler at du jævnligt tjekker din E-boks, minSU og mail, da alle meddelelser om SU vil komme elektronisk.

Du skal være opmærksom på, at du skal betale skat af din SU. Som hovedregel bruges dit hovedkort eller frikort. Spørgsmål om skat kan rettes til Skattecentret. Du kan også læse mere om SU og skat her.

Din SU er indkomstbestemt. Der er derfor grænser for, hvor meget du må tjene, uden at du skal betale SU tilbage (fribeløb). Dit fribeløb udregnes på årsbasis. Du kan læse mere om, hvad du højst må tjene for at kunne modtage SU på su.dk, hvor du også har mulighed for at udregne fribeløbet automatisk. Vær opmærksom på, at størrelsen på fribeløbet ændres hvert år.

På su.dk kan du finde yderligere information om SU. Her finder du oplysninger om SU-regler, frister, studielån, nyheder m.v. Gem dette link og gør det til en vane jævnligt at tjekke reglerne og finde ud af, om der er nyheder, som vedrører din SU.

Din SU-sats, når du flytter fra hjemme- til udeboende (eller omvendt) ved et månedsskifte

Vi får automatisk at vide fra CPR, om du har samme bopælsadresse som en eller begge dine forældre eller ej. Denne oplysning er afgørende for, om du kan få satsen som ude- eller hjemmeboende i SU.

Du flytter ved et månedsskifte

Flytter du fra hjemme- til udeboende ved et månedsskifte (for eksempel ved studiestart den 1. september), vil du først få udbetalt satsen til hjemmeboende. Når SU styrelsen får oplysning fra CPR om, at du pr. 1. september er udeboende, vil din SU-sats automatisk blive reguleret inden for 1-2 uger, og du vil modtage en ny støttemeddelelse via Digital Post på borger.dk/e-boks. Beskeden om, at du er flyttet, bliver først overført til SU-systemet på flyttedatoen eller første hverdag derefter.

Flytter du efter den 1. i en måned, vil din SU-sats blive ændret fra den efterfølgende måned.

Læs mere om bopæl of SU-satser her.

Hvis du har/får barn

Hvis du får barn under eller lige før din uddannelse, kan du søge om ekstra SU-klip (fødselsklip). Hvis du forsørger et barn, kan du få supplerende SU-lån og i nogle tilfælde kan du også, hvis du er enlig forsørger eller samboende med en SU-modtager, få et tillæg til din SU (forsørgertillæg). Du kan dog ikke modtage fødselsklip og supplerende lån/forsørgertillæg samtidig. Du kan miste retten til at få fødselsklip, hvis du skifter uddannelse. Fødselsklip søger du gennem minSU. Mere info om dette kan du finde her.

Hvis du har en funktionsnedsættelse (handicap) eller er ordblind

Hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør det umuligt for dig at tage erhvervsarbejde ved siden af studierne, kan du søge om handicaptillæg. Du kan også søge om hjælpemidler (specialpædagogisk støtte, forkortet SPS), hvis du har en funktionsnedsættelse, eller hvis du er ordblind. Kontakt studievejleder Line Langkjær-Schuldt på lils@iba.dk for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere på spsu.dk.

Hvis du bliver forsinket med din uddannelse

Din SU stopper automatisk ved det sluttidspunkt, der er registreret på minSU. Hvis du bliver forsinket, og har flere SU-klip tilbage, skal du ændre sluttidspunktet på minSU. Du kan tidligst få SU igen fra den måned, hvor du ændrer sluttidspunktet. Det er dit ansvar at du søger SU i tide såfremt du bliver forsinket.

Du skal søge på minSU under: Ret din SU og Forlæng uddannelsen. Kontakt evt. også din lokale SU-vejleder når du har søgt.

Er du blevet forsinket på grund af sygdom eller særlige forhold, kan du muligvis søge om ekstra SU-klip. Du kan læse mere på su.dk. Kontakt endvidere din lokale SU-vejleder for yderligere oplysninger.