Studieråd på IBA

For at sikre de lokale uddannelsessteder og studerende mulighed for indflydelse, er der på IBA oprettet interne studieråd for de enkelte fuldtidsuddannelser.

Studierådene  rådgiver eksempelvis studieledelsen for at fastholde og udvikle den faglige og pædagogiske kvalitet, samt i at tiltrække og fastholde studerende. Derudover rådgiver de omkring den almindelige studietrivsel og undervisning.

Hvert klasse/hold vælger ved studiestart to repræsentanter, og der afholdes minimum 2 møder per semester.

Fakta

 • Studierådet på IBA er med til at sikre de studerende indflydelse på uddannelserne.
 • De enkelte studieråd kan arbejde med forskellige opgaver og aktiviteter

Opgaver og aktiviteter

De enkelte studieråd kan fx arbejde med nedenstående opgaver og de løbende aktiviteter

 • Studieordning og fag
 • Lokalt studiemiljø
 • Undervisningsevaluering
 • Studievejledning
 • Undervisningsmiljøvurderinger
 • Frafald
 • Optag
 • Studenteraktiviteter/sociale aktiviteter
 • Tilfredshedsundersøgelser og studiekvalitet
 • Øvrige evalueringer
 • Læringsaktiviteter/projekter
 • Valgfag
 • Fælles læringsaktiviteter på tværs af hold
 • Studieadministration og information
Søg ind til vinter. Læs mere.

Kontakt

Søg ind til vinter. Læs mere.