Studiepraktik på IBA

Kendetegnende for uddannelserne på IBA er, at de typisk er 2-årige - Finansbachelor dog 3,5 år. Uddannelserne er i tæt berøring med virksomhederne og den praktiske hverdag der. Hovedparten af undervisningen foregår på klassestørrelser af 25-30 studerende.

Vi lægger vægt på at skabe et godt studiemiljø, da vi ser den daglige trivsel på studiet som afgørende for, at du får et godt forløb.

Vi gør meget ud af at binde teori op på eksempler og cases. Dvs. vi fokuserer på, hvordan du anvender teorien i praksis.

Studiepraktikken på IBA foregår 21. og 22. oktober 2020 fra kl. 9.00-15.00 begge dage.

Studiepraktik på IBA

Studiepraktik finder sted på IBA d. 21. og 22. oktober 2020.

Her kan du læse om de uddannelser, du kan høre mere om til studiepraktikken.

Kontakt

  • Niels-Jørgen B. Madsen
    Niels-Jørgen B. Madsen
    Studievejleder - nye studerende