Studiepraktik på IBA

Kendetegnende for uddannelserne på IBA er, at de typisk er 2-årige - Finansbachelor dog 3,5 år. Uddannelserne er i tæt berøring med virksomhederne og den praktiske hverdag der. Hovedparten af undervisningen foregår på klassestørrelser af 25-30 studerende.

Vi lægger vægt på at skabe et godt studiemiljø, da vi ser den daglige trivsel på studiet som afgørende for, at du får et godt forløb.

Vi gør meget ud af at binde teori op på eksempler og cases. Dvs. vi fokuserer på, hvordan du anvender teorien i praksis.

Studiepraktikken foregår onsdag d. 21. og torsdag d. 22. oktober 2020. Begge dage foregår online.

Studiepraktik på IBA

Studiepraktik finder sted onsdag d. 21. og torsdag d. 22. oktober 2020. Begge dage foregår online.

Her kan du læse om de uddannelser, du kan høre mere om til studiepraktikken.

Program for de enkelte uddannelsers studiepraktik

Markedsføringsøkonom

Onsdag d. 21. oktober

Kl. 9.00-9.45

 • Om IBA og uddannelsen til Markedsføringsøkonom – studiet, fagene, projekter og eksamen

Kl. 10.00-11.45

 • Hvordan foregår undervisningen og hvordan arbejder vi med praktiske cases

Kl. 11.45-12.15

 • Pause

Kl. 12.15-12.50

 • Mød studerende på uddannelsen, der fortæller om undervisningen, projekter, studielivet på IBA

Kl. 13.00-13.30

 • Mød IBA karriere, der arbejdes med karriereudvikling, praktik og jobskabelse for Markedsføringsøkonomer

Kl. 13.30-13.50

 • Opsamling og farvel og tak for idag
   

Torsdag d. 22. oktober

 Kl. 8.20-10.55

 • Følg forskellige online undervisningsforløb på Markedsføringsøkonom
Finansøkonom, Finansbachelor og Financial Controller

Onsdag d. 21 oktober

Kl. 9.10-9.55

 • Præsentation af uddannelserne finansøkonom, financial controller og finansbachelor. Præsentation af IBA Erhvervsakademi Kolding v. uddannelseschef Helle Berg Melgaard.

Kl. 10.10-10.40

 • Mød studerende på uddannelserne, der fortæller om undervisningen, projekter og studielive på IBA

Kl. 10:45-11.05

 • Præsentation af cases

Kl. 11.05-13.00

 • Arbejde med cases i grupper

Kl. 13.05-13.30

 • Præsentation og diskussion af løsninger

Kl. 13.35-13.50

 • Afslutning med studievejleder Niels-Jørgen Madsen


Torsdag d. 22. oktober

Hele dagen

 • Mulighed for at deltage i online undervisning
Entreprenørskab og design

Onsdag d. 21. oktober

Kl. 9.10-9.55

 • Om IBA og uddannelsen i Entreprenørskab og Design – studiet, fagene, projekter og eksamen

Kl. 10.10-12.30

 • Hvordan foregår undervisningen og hvordan arbejder vi med projektopgaver

Kl. 12.30-13.00

 • Afrunding af projektopgave

Kl. 13.00-13.30

 • Mød studerende på uddannelsen, der fortæller om undervisningen, projekter, studielivet på IBA

Kl. 13.30-13.50

 • Opsamling og farvel og tak for idag
   

Torsdag d. 22. oktober

 Kl. 9.10-10.50

 • Et overblik over designfagene

Kl. 11.00-11.45

 • IBA Karriere afdelingen fortæller om karriereudvikling, praktik og jobskabelse

Kl. 11.45 -12.15

 • Pause

Kl. 12.15-13.50

 • Et indblik i faget produktudvikling
 • Opsamling og tak for idag
Produktionsteknolog

Onsdag d. 21. oktober

Kl. 9.10-9.55

 • Om IBA og uddannelsen Produktionsteknolog – studiet, fagene, projekter og eksamen

Kl. 10.10-12.30

 • Hvordan foregår undervisningen og hvordan arbejder vi med projektopgaver

Kl. 12.30-13.00

 • Afrunding af projektopgave

Kl. 13.00-13.30

 • Mød studerende på uddannelsen, der fortæller om undervisningen, projekter, studielivet på IBA

 

Torsdag d. 22. oktober

 Kl. 9.10-10.50

 • Et indblik i konstruktionsfagene

Kl. 11.00-11.45

 • IBA Karriere afdelingen fortæller om karriereudvikling, praktik og jobskabelse

Kl. 11.45 -12.15

 • Pause

Kl. 12.15-13.50

 • Et indblik i faget produktudvikling
 • Opsamling og tak for idag
Multimediedesign

Onsdag d. 21. oktober

Kl. 9.10-10.00

 • Velkomst og info

Kl. 10:15-10:45

 • Intro til webstrategi

Kl. 10:45-11:45

 • Brugerflade-design og Wireframes

Kl. 11:45-12:15

 • Frokost

Kl. 12:15-13:50

 • Brug af Adobe XD


Torsdag d. 22. oktober

Kl. 9.10-10.00

 • Fælles start up på Teams

Kl. 10:15-11:45

 • Projektarbejde med XD

Kl. 11:45-12:15

 • Frokost

Kl. 12:15-13:50

 • Brug af Adobe XD

 

Opgave:

Jeres opgave er at lave et websitedesign for Danmarks Fuglezoo: http://www.danmarksfuglezoo.dk

Opgaven indebærer bl.a.:

 • Analyse af det eksisterende website (Hvad virker og hvad virker ikke?)
 • En diskussion af hvad det er vigtigt at dette website skal kunne. (Både fra brugerens synspunkt og fra et forretningssynspunkt)
 • Et forslag til ny visuel stil.
 • Et forslag til typer af indhold på websitet.
 • Et forslag til det grafiske layout.
 • Et forslag til en navigation (hvordan skal siderne hænge sammen).
 • Udarbejdelse af en prototype.
 • En mundtlig præsentation af den nye løsning.

Under Studiepraktikken, vil vi arbejde med forskellige værktøjer til at planlægge, designe websites. Det er ikke målet at I laver et fuldt færdigt website, men at bliver i stand til at demonstrere et løsningsforslag, som man ville gøre det for en kunde.


Nyt campus

Vores nye campus, på Havneparken 1, blev færdigt i september 2019.

Du får således en enestående mulighed for at læse din uddannelse i et spritnyt hus, hvor du kan være med til at præge studiemiljøet.

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder - nye studerende