Studiepraktik på IBA

Kendetegnende for uddannelserne på IBA er, at de typisk er 2-årige - Finansbachelor dog 3,5 år. Uddannelserne er i tæt berøring med virksomhederne og den praktiske hverdag der. Hovedparten af undervisningen foregår på klassestørrelser af 25-30 studerende.

Vi lægger vægt på at skabe et godt studiemiljø, da vi ser den daglige trivsel på studiet som afgørende for, at du får et godt forløb.

Vi gør meget ud af at binde teori op på eksempler og cases. Dvs. vi fokuserer på, hvordan du anvender teorien i praksis.

Du kan læse mere om det studiepraktik-program, du har tilmeldt dig og de enkelte uddannelser nedenfor.

Studiepraktik på IBA

Studiepraktik finder sted på IBA d. 24. og 25. oktober 2018.

Her kan du læse om de uddannelser, du kan høre mere om til studiepraktikken.

 • Markedsføringsøkonom
 • Produktionsteknolog
 • E-designer
 • Finansøkonom
 • Financial Controller
 • Finansbachelor

Markedsføringsøkonom

På markedsføringsøkonomuddannelsen lærer du bredt om marketing, salg, ledelse, kommunikation og økonomi, og om hvordan de forskellige områder arbejder sammen i virksomheden. Uddannelsen fokuserer på, at du bliver i stand til at håndtere virksomhedens marketingopgaver fra planlægning til gennemførelse, og samtidig inddrage relevante overvejelser fra dine medspillere.

Du kan på 3. semester vælge at sammensætte dit forløb med valgfag som digital markedsføring, innovation, entreprenørskab, salg eller branding. Forløbene her er også i samarbejde med erhvervslivet.

Studiepraktik

Foregår: D. 24. og 25. oktober hvor vi starter med at give dig en introduktion til IBA, uddannelsen og studielivet her på stedet. Du skal forvente at være på IBA fra kl. 8.20 til ca. 15.00.

Du vil efterfølgende møde undervisere og forskellige fag, som du kan vælge at følge, og vi vil også give dig mulighed for at møde og stille spørgsmål til studerende, der går på uddannelsen.

Du møder IBA Erhverv, som vil fortælle dig om de karrieremuligheder du får gennem uddannelsen. Du møder også vores studievejledere, som vil fortælle dig om studielivet på IBA.

Afslutningsvis får du mulighed for at stille spørgsmål vedr. optag, SU og videreuddannelsesmuligheder for Markedsføringsøkonom.

Læs mere om uddannelsen til Markedsføringsøkonom

Produktionsteknolog

På den to-årige uddannelse til produktionsteknolog lærer du, hvordan fabrikation og produktion foregår i en virksomhed, og du beskæftiger dig bl.a. med industrielt design, udvikling og konstruktion af maskiner og anlæg, produktionsplanlægning og kvalitetsstyring.

Undervisningen foregår i et digitalt miljø med alle de nyeste teknologier og maskiner som fx Laser-skærer, 3D-printere, Cad/Cam programmer og robot fra Universal Robots.

Du får en grundlæggende viden om konstruktion, produktudvikling og produktion, hvorefter du på 3. semester har mulighed for at fordybe dig inden for produktudvikling eller produktions- og procesoptimering.

Studiepraktik

Foregår: D. 24. og 25. oktober, hvor du i løbet af dagene får en introduktion til både uddannelsen, til IBA og til studielivet her på stedet. Du får også mulighed for at stille spørgsmål vedrørende optag, SU og jobmuligheder som produktionsteknolog.

Du skal være på IBA fra kl. 08:20 til ca. kl. 15:00.

Du vil komme til at deltage i undervisningen i de fag, der er på skemaet disse dage og møde undervisere og studerende, der kan fortælle om det at tage en videregående uddannelse.

Læs mere om uddannelsen til Produktionstekonolog

E-Designer

Entrepreneur og designmanager (E-designer) er en kreativ 2-årig erhvervsakademiuddannelse, som har fokus på design og business. Hvad enten du vil arbejde i en virksomhed eller være iværksætter er uddannelsen en solid platform for din fremtidige karriere.

Du får viden om designprocesser og metoder, markedsføring, kommunikationsteori, kultur, trends og designhistorie, innovation, idégenerering, organisation, logistik og økonomi fra idé til færdigt koncept. Du bliver i stand til at kunne identificere og udvikle en idés markedspotentiale og håndtere igangsættelse, evaluering og styring af konceptets udvikling og lancering.

Studiepraktik

Foregår: D. 24. og 25. oktober, hvor du får en introduktion til både uddannelsen, til IBA og til studielivet her på stedet. Du vil også få mulighed for at stille spørgsmål vedrørende optag, SU og jobmuligheder som E-Designer.

Du skal være på IBA fra kl. 08:20 til ca. kl. 15:00.

Du vil komme til at deltage i undervisningen i de fag, der er på skemaet disse dage og møde undervisere og studerende, der kan fortælle om det at tage en videregående uddannelse.

Læs mere om uddannelsen til E-designer 

Finansøkonom

Finansøkonomuddannelsen retter sig mod job i pengeinstitutter og forsikringsselskaber, hos ejendomsmæglere og ejendomsadministratorer samt inden for revision og økonomistyring. På uddannelsen lærer du om økonomi - lige fra privatøkonomi til erhvervs- og globaløkonomi. Derudover lærer du om de relevante dele af juraen og om salg og rådgivning af de produkter, som de finansielle virksomheder udbyder. Uddannelsen fokuserer på, at du får en solid faglig ballast, så du bliver i stand til at kunne varetage jobs i den finansielle sektor.

Studiepraktik

Foregår: D. 24. og 25. oktober. Vi starter med at give dig en introduktion til IBA, uddannelsen og studielivet her på stedet.

Du vil i løbet af de to dage møde undervisere og studerende, der er tilknyttet uddannelsen. Dem vil du kunne stille de spørgsmål, du måtte have om uddannelsen og om IBA.

Du vil også få mulighed for at høre nærmere om de karrieremuligheder uddannelsen giver, og vores studievejledere vil fortælle dig om studielivet på IBA.

Afslutningsvis får du mulighed for at stille spørgsmål vedr. optag, SU og videreuddannelsesmuligheder for Finansøkonom.

Læs mere om uddannelsen til Finansøkonom

Financial Controller

Financial controller-uddannelsen retter sig mod job inden for revision, økonomistyring og controlling i private og offentlige virksomheder. På uddannelsen lærer du om økonomi og økonomistyring, samt regnskab og revision. Derudover lærer du om de relevante dele af lovgivningen og skatteregler og om kommunikation og rådgivning. Uddannelsen fokuserer på, at du får en solid faglig ballast, så du bliver i stand til at kunne varetage mange forskellige jobs i en økonomiafdeling eller hos en revisor.

Studiepraktik for

Foregår: D. 24. og 25. oktober. Vi starter med at give dig en introduktion til IBA, uddannelsen og studielivet her på stedet.

Du vil i løbet af de to dage møde undervisere og studerende, der er tilknyttet uddannelsen. Dem vil du kunne stille de spørgsmål, du måtte have om uddannelsen og om IBA.

Du vil også få mulighed for at høre nærmere om de karrieremuligheder uddannelsen giver, og vores studievejledere vil fortælle dig om studielivet på IBA.

Afslutningsvis får du mulighed for at stille spørgsmål vedr. optag, SU og videreuddannelsesmuligheder for Financial Controller.

Læs mere om uddannelsen til Financial Controller

Finansbachelor

Finansbachelor-studiet retter sig mod beskæftigelse inden for pengeinstitutter, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration samt økonomistyring/revision. På uddannelsen lærer du om økonomi - lige fra privatøkonomi til erhvervs- og globaløkonomi. Derudover lærer du om de relevante dele af juraen, internationale forhold, samt salg og rådgivning af de produkter, som de relevante virksomheder udbyder. Uddannelsen fokuserer på, at du får en dyb og solid faglig ballast, så du bliver i stand til at kunne løse komplekse arbejdsopgaver i den finansielle sektor.

Studiepraktik

Foregår: D. 24. og 25. oktober. Vi starter med at give dig en introduktion til IBA, uddannelsen og studielivet her på stedet.

Du vil i løbet af de to dage møde undervisere og studerende, der er tilknyttet uddannelsen. Dem vil du kunne stille de spørgsmål, du måtte have om uddannelsen og om IBA.

Du vil også få mulighed for at høre nærmere om de karrieremuligheder uddannelsen giver, og vores studievejledere vil fortælle dig om studielivet på IBA.

Afslutningsvis får du mulighed for at stille spørgsmål vedr. optag, SU og videreuddannelsesmuligheder Finansbachelor.

Læs mere om uddannelsen til Finansbachelor

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder - nye studerende