Stærkt forskningssamarbejde mellem IBA og SDU sikrer plads i anerkendt tidsskrift

Sne og is er ikke kun kilde til sneboldkampe, kælketure og skøjteløb. Vintervejret og de glatte underlag kan nemlig også få dig eller andre til at falde. Det kan blive et problem, hvis det sker på din grund, og nogen kommer til skade. Den situation skaber hvert år udfordrende sager for både advokater, forsikringsselskaber og selvfølgelig helt almindelige grundejere.

For hvem bærer egentlig ansvaret, hvis en person falder på et glat underlag ved din grund? F.eks. på fortovet ud for dit hus eller i indkørslen. Det er mere komplekst end som så. Og det er situationer, der opstår hvert år, når kulden trænger sig på.

5 tips - sådan skal private grundejere bekæmpe sne og glat føre

1. Hvordan skal du glatførebekæmpe?

Der skal både fjernes sne og sørges for bekæmpelse af glat føre med eksempelvis grus eller salt for at overholde reglerne.

2. Hvornår skal du glatførebekæmpe, hvis det sner?

Sørg for at rydde sne og glatførebekæmpe snarest muligt efter, det er stoppet med at sne. Dette gælder som udgangspunkt i tidsrummet 07-21.

3. Hvor skal du rydde sne?

Hvis du er i tvivl om, hvor på din grund du har pligt til at glatførebekæmpe, kan du finde svaret i din kommunes såkaldte vinterregulativ. Det finder du på kommunens hjemmeside. Brug evt. Google til at søge det frem.

4. Er der steder, hvor du bør være ekstra grundig med at glatførebekæmpe?

Har du kendskab til et sted på din grund, hvor der er en særlig risiko for, at der kan opstå en glideskade, bør du være ekstra grundig med at glatførebekæmpe. Det kunne f.eks. være et sted med mange forbipasserende, eller et vådt sted, hvor regnvand eller tøet sne samler sig.

5. Er man dækket af sin forsikring, hvis en person, som er faldet på din grund, rejser et krav på erstatning?

Som grundejer kan du have tegnet en husejeransvarsforsikring, som er forbundet med din husforsikring. Denne dækker som udgangspunkt, hvis der rejses et erstatningskrav mod dig som grundejer. Du bør i øvrigt aldrig anerkende et erstatningsansvar over for den tilskadekomne uden dit forsikringsselskabs samtykke.

Her ses Janne Kiær Madsen og Daniel Skov sidde sammen.

Janne og Daniel er  pavestolte over, at deres forskning er gengivet i det anerkendte juridiske tidsskrift hos Karnov.

Janne Kiær Madsen, underviser på IBA Erhvervsakademi Kolding, og Daniel Skov, ph.d.-studerende fra Syddansk Universitet, har i fællesskab stukket snuderne i adskillige tidligere sager. De har blandt andet kigget på, hvordan man skal forholde sig som grundejer, og hvor man kan komme i klemme.
Resultatet er et juridisk forskningsprojekt, der bidrager med ny viden – og som både private grundejere og alt fra jurister, dommere og forsikringsselskaber kan få gavn af.

- Det er jo et meget samfundsrelevant emne, som vi har været rigtig glade for at arbejde med, fortæller de to.

Janne Kiær Madsen og Daniel Skov inde på IBA's skole.

- Vores samarbejde har fungeret rigtig godt gennem hele forløbet, er de to helt enige om. Det meste af kommunikationen er i øvrigt foregået online, de har kun mødt hinanden enkelte gange.

IBA og SDU - en stærk kombination

Selvom de begge er uddannede jurister, der arbejder på uddannelsesinstitutioner, befinder de sig alligevel i to forskellige verdener. Deres baggrunde er også forskellige, men det har de faktisk draget nytte af undervejs. IBA’s Janne Kiær Madsen har arbejdet som advokat, og Daniel Skov er ph.d.-studerende på Juridisk Institut på SDU med en baggrund inden for udlejning af boliger. Og så har han tidligere været vicevært som en del af en lejekontrakt. Her har han stået med sneskovlen i hånden og tænkt over reglerne.

- Vores samarbejde har fungeret rigtig godt igennem hele forløbet. Det har haft stor betydning. Min baggrund som advokat og vores praktiske tilgang på et erhvervsakademi har spillet rigtig godt sammen med Daniel og universitetets mere teoretiske tilgang, siger Janne og bliver suppleret af Daniel:

- Den kombination har kæmpestort potentiale, det er der ingen tvivl om. Vi har samme juridiske baggrund, men forskellige tilgange. Den ene mere praktisk, den anden mere teoretisk. Erhvervsakademierne og universiteterne er stærke sammen, siger han.

Janne Kiær Madsen og Daniel Skov med IBA skolen i baggrunden.

To tilgange fra to forskellige uddannelsesinstitutioner har vist sig at være et plus for både processen og det endelige resultat.

Publiceret i anerkendt tidsskrift

Resultatet er blevet så godt, at projektet er publiceret i det højt respekterede tidsskrift: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret hos Karnov. Det svarer lidt til, at et fodboldhold kvalificerer sig til Champions League. Og det betyder, at resultaterne nu vil blive brugt og henvist til rundt om i den juridiske verden. Det får de to passionerede jurister til at juble.

- Det var vores mål, og vi er selvfølgelig stolte over at opnå den anerkendelse, siger Janne.

Om forskning på IBA

Forskningen på IBA og andre erhvervsakademier sker i tæt samarbejde med virksomheder og på den måde er rettet mod praksis. Den bliver ud over virksomhederne også bragt i spil i undervisningen. Det betyder, at de studerede på eksempelvis uddannelserne til finansøkonom, designteknolog eller jordbrugsteknolog får på den måde adgang til den nyeste viden.

Læs mere her >> 

Årets FUI-projekt

Projektet er desuden blevet udvalgt til Årets FUI-projekt på IBA Erhvervsakademi Kolding. Blandt andet fordi det både bidrager til praksis og bringer ny viden i spil inden for erstatningsret. Viden, der både kan bruges af studerende og ude i virkeligheden. At det er bragt i et anerkendt tidsskrift hos Karnov er også et tydeligt blåstempel af forskningen, lyder det i begrundelsen.

Læs mere om forskningsprojektet

Her kan du læse mere om Janne og Daniels forskningsprojekt. 

Kontakt