SPS – Specialpædagogisk Støtte

Specialpædagogisk støtte skal sikre, at du har mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige vilkår med dine medstuderende, selvom du har en funktionsnedsættelse.

Har du behov for specialpædagogisk støtte?

Hvis du mener at være berettiget til specialpædagogisk støtte, vil vi opfordre dig til at kontakte IBA's SPS-ansvarlige på sps@iba.dk og aftale et møde. Du kan kontakte den SPS-ansvarlige med henblik på at ansøge om SPS-støtte lige så snart, at du har fået besked om, at du er blevet optaget på en af vores fuldtidsuddannelser.

 

Dokumentation 

For at du kan få bevilget SPS-støtte, skal den SPS-ansvarlige have dokumentation for din funktionsnedsættelse. Dokumentation kan fremsendes via Digital Post eller medbringes udprintet til ansøgningssamtalen. Den SPS-ansvarlige medsender dokumentationen sammen med ansøgningen til Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet.

Klara Boyum Johansen
- Jeg er stolt – helt ned i maven. For min indsats har rent faktisk virket. Men hvis man har ressourcer, så skal man gøre noget.
Klara Boyum Johansen
Ordblind og nyuddannet Multimediedesigner
Læs hele historien her

For at kunne få godkendt dit ønske om specialpædagogisk støtte, skal du opfylde nogle generelle betingelser.

Du skal;

 • være ordblind eller have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre din uddannelse.
 • være studieaktiv.
 • være dansk statsborger.
 • være omfattet af en international overenskomst, som for eksempel at være EU- eller EØS-borger. Eller andet, der kan sidestilles med en dansk statsborger.

Det skal også være praktisk muligt at anskaffe støtten - med andre ord er det ikke altid nok at opfylde de generelle betingelser for specialpædagogisk støtte, hvis styrelsen vurderer, at det ikke er praktisk muligt at anskaffe støtten.

Har du brug for SPS?

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Hvilken slags støtte kan jeg få?

Der er forskellige muligheder for støtte alt efter, hvilken funktionsnedsættelse, du har. Du kan læse mere om de specifikke støttemidler i forhold til din situation i menuerne nedenfor. Informationerne og generelle nyheder omkring SPS kan du finde på spsu.dk.

Hvis du er ordblind, kan du bl.a. få adgang til:
 • Programpakke
 • Studiematerialer
 • Studie-støttetimer
 • Instruktionstimer
 • OCR-behandlingsprogram
 • Talegenkendelsesprogram.

Hvis du ikke er testet, men mistænker at du er ordblind, kan du kontakte den SPS-ansvarlige. Den SPS-ansvarlige kan hjælpe med at vurdere, om du skal testes for, om du er ordblind.

Hvis du er bevægelseshæmmet, kan du bl.a. få adgang til:
 • It-hjælpemidler
 • Sekretærbistand
 • Praktisk hjælper
 • Ergonomiske møbler.
Hvis du er blind eller synshæmmet, kan du bl.a. få adgang til:
 • Sekretærhjælp
 • It-hjælpemidler
 • Fjernsupport og e-læring i synskompenserende programmer
 • Faglige støttetimer.
Hvis du er døv eller hørehæmmet, kan du bl.a. få adgang til:
 • Sekretærbistand
 • Tegnsprogstolk
 • Høretekniske hjælpemidler.
Hvis du har psykiske vanskeligheder, kan du bl.a. få adgang til:
 • Støttetimer ved faglig støttelærer
 • Studiementor.
Hvis du er talblind, kan du bl.a. få adgang til:
 • Støttetimer ved faglig støttelærer.

Har du har mistanke om, at du er talblind, kan du kontakte den SPS-ansvarlige. Der er mulighed for at søge om test og udredning af talblindhed.

Hvis du har neurologiske vanskeligheder, kan du bl.a. få adgang til:
 • Neuropsykologisk afklaring
 • Hjælpemiddelafprøvning
 • Studiematerialer fra Nota
 • Faglige støttetimer.

Generelle spørgsmål

Hvordan søger jeg SPS?

Er du i målgruppen for Specialpædagogisk støtte? Dvs. hvis du er ordblind, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Så har du mulighed for at søge SPS.

Du kan aftale et møde (en ansøgningssamtale) med vores SPS-koordinator ved at sende en mail til sps@iba.dk.

SPS-koordinatoren kan fortælle dig, hvilke støtteformer du har mulighed for at søge om. Til ansøgningssamtalen afdækkes dine støttebehov. Derefter vil en SPS-ansøgning skulle sendes afsted til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Ansøgningen skal ledsages af dokumentation.

Ved fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse vedhæftes lægefaglig dokumentation (lægeerklæring, udredning, epikrise el. lign). Ved ordblindhed eller talblindhed vedhæftes testen.

Du kan medbringe en kopi af din dokumentation til ansøgningssamtalen eller fremsende det til IBA via Digital Post inden samtalen. Skriv gerne ”Til den SPS-ansvarlige” i emnefeltet.

Du får svar via Digital Post, når Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har behandlet din ansøgning

Når du får SPS

Hvis du afbryder din uddannelse hos os, og starter på en uddannelse et andet sted lige umiddelbart efter, så skal du huske at søge om at få overflyttet din SPS-støtte til dit nye uddannelsessted.

Hvis du melder dig ud af en uddannelse hos os og ikke starter på en ny uddannelse, så skal du returnere eventuelle It-hjælpemidler til IBA. Fysiske hjælpemidler, såsom ergonomisk bord/stol, skal ikke returneres. Det er dine.

Hvis du har yderligere spørgsmål til SPS, så er du velkommen til at kontakte vores SPS-vejledere.

Jeg fik afslag på min SPS-ansøgning – hvad gør jeg nu?

Hvis du får afslag på din ansøgning, så har du fire uger til at klage over afgørelsen fra den dato, du modtog den. Du skal sende din klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mærket "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger". Klagen skal sendes til sps@stukuvm.dk, og du kan sende mailen via Digital Post– så er du sikker på, at den bliver sendt som sikker mail.

Hvis styrelsen beslutter at fastholde afslaget, bliver klagen sendt videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger med en udtalelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hvis din klage bliver sendt videre til Ankenævnet, modtager du en kvittering direkte fra Ankenævnet med en vedlagt kopi af udtalelsen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Kontakt

 • IBA SPS-kontor
  IBA SPS-kontor
  Ved spørgsmål til sps.