SPS – Specialpædagogisk Støtte

Specialpædagogisk Støtte er en ordning som skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine medstuderende, selvom du har en funktionsnedsættelse – hvis du selv husker at søge det.

Fakta

Ordblind, talblind eller behov for specielle møbler?

Hvis du mener at være berettiget til specialpædagogisk støtte (SPS) i form af f.eks. IT-rygsæk, ordblindeudredning eller specielle møbler, vil vi gerne opfordre dig til at kontakte vores SPS-kontor på sps@iba.dk og aftale et møde hurtigst muligt, da der kan være længere behandlingstid på ansøgningerne til SPS.

 

Diagnose eller andre psykiske eller fysiske problemer?

Er der tale om et andet støttebehov på baggrund af en diagnose eller andre psykiske eller fysiske problemer, bedes du kontakte vores studievejledere og aftale et møde hurtigst muligt, så vi sikrer dig den bedst mulige start på studiet. Vi vil gerne opfordre dig til at kontakte vores SPS-kontor på sps@iba.dk og aftale et møde hurtigst muligt, da der kan være længere behandlingstid på ansøgningerne til SPS.

Klara Boyum Johansen
- Jeg er stolt – helt ned i maven. For min indsats har rent faktisk virket. Men hvis man har ressourcer, så skal man gøre noget.
Klara Boyum Johansen
Ordblind og nyuddannet Multimediedesigner
Læs hele historien her

For at kunne få godkendt dit ønske om specialpædagogisk støtte, skal du opfylde nogle generelle betingelser.

Du skal:

 • være ordblind eller have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre din uddannelse
 • være studieaktiv
 • være dansk statsborger
 • være omfattet af international overenskomst, for eksempel være EU- eller EØS-borger, eller kunne sidestilles med en dansk statsborger.

Det skal også være praktisk muligt at anskaffe støtten - med andre ord er det ikke altid nok at opfylde de generelle betingelser for specialpædagogisk støtte, hvis styrelsen vurderer, at det ikke er praktisk muligt at anskaffe støtten.

Har du brug for SPS?

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Hvilken slags støtte kan jeg få?

Der er forskellige muligheder for støtte alt efter, hvilken funktionsnedsættelse, du har. Du kan læse mere om de specifikke støttemidler i forhold til din situation i menuerne nedenfor. Informationerne og generelle nyheder omkring SPS kan du finde på spsu.dk.

Hvis du er ordblind, kan du få adgang til:
 • IT-startpakke/programpakke
 • Sekretærhjælp
 • Studiematerialer/undervisningsmaterialer på digitale medier
 • Studie-støttetimer
 • Scanner
 • Diktafon
Hvis du er bevægelseshæmmet, kan du få adgang til:
 • IT-hjælpemidler
 • Sekretærbistand
 • Praktisk hjælper
Hvis du er blind eller synshæmmet, kan du få adgang til:
 • Sekretærhjælp
 • Studiehjælper
 • It-hjælpemidler
Hvis du er døv eller hørehæmmet, kan du få hjælp til:
 • Sekretærbistand
 • Tegnsprogstolk
 • Skrivetolk
 • Høreanlæg/FM-anlæg
Hvis du har psykiske vanskeligheder, kan du få hjælp til:
 • Studie-støttetimer
 • Ekstra tid til eksamen (Du skal huske at søge ved studiesekretæren med henvisning til din SPS-sag, som ligger hos din SPS-vejleder).

Generelle spørgsmål

Hvor længe kan jeg få støtte?

Du kan få SPS i din normerede studietid plus 12 måneder. Den samlede støttetid kan dog aldrig være på mere end 70 måneder.

Hvordan søger jeg SPS?

Du skal først have et møde med en af vores SPS-vejledere. Her vil I snakke om, hvilke behov du har for at kunne fuldføre din uddannelse. Dette møde kan foregå før du starter på din uddannelse, men det kan også foregå efter studiestart, hvis du finder ud af, at du har behov for hjælp til at fuldføre dit studie.

Til mødet vil SPS-vejlederen også fortælle dig om, hvilke støttemuligheder der er i forhold til din funktionsnedsættelse.

Inden dit første møde med en SPS-vejleder:

 • Det en god ide at have udfyldt et SPS-ansøgningsskema. Det finder du via følgende link Ansøgningsskema (pdf). Du skal også udfylde en samtykkeblanket (pdf) hos SPS-vejlederen, som giver os lov til at søge SPS på dine vegne.
 • Det er også en god ide at sende dokumentation for din funktionsnedsættelse til SPS-vejlederen. Dokumentationen for din funktionsnedsættelse kan eksempelvis være lægelig dokumentation eller Ordblindetesten, der viser, at du er ordblind.
  • Denne dokumentation er også nødvendig for, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan behandle din SPS-ansøgning.

Herefter sørger vi for at lave en ansøgning og sende den til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Du vil modtage afgørelsen via e-Boks.

Hvis din ansøgning bliver godkendt, så er det dit ansvar at bede os om at anskaffe støtten.

Når du får SPS

Du skal søge ny SPS, hver gang du starter et nyt semester. Derfor er det vigtigt, at du giver din SU og SPS-vejleder besked senest 1 måned før, du starter på et nyt semester.

Du skal også huske at give din SPS-vejleder besked, hvis du modtager SPS og melder dig ud af dit studie.

Hvis du melder dig ud af en uddannelse hos os, og starter på en uddannelse et andet sted umiddelbart efter, så skal du huske at søge – hos dit nye uddannelsessted – om at få overflyttet din SPS.

Hvis du melder dig ud af en uddannelse hos os og ikke starter på en ny uddannelse, så skal du returnere eventuelle It-hjælpemidler til IBA. Fysiske hjælpemidler, såsom specialbord og stol, skal ikke returneres, da de er din ejendom.

Skulle dit specialudstyr blive stjålet, så skal du melde det til politiet og kontakte din SPS-vejleder, som kan hjælpe dig med at søge om nye hjælpemidler.

Hvis dit it-udstyr går i stykker, så skal du kontakte din SPS-vejleder, som vil sørge for, at dit udstyr bliver sendt til reparation.

Hvis du har yderligere spørgsmål til SPS, så er du velkommen til at kontakte vores SPS-vejledere.

Jeg fik afslag på min SPS-ansøgning – hvad gør jeg nu?

Hvis du får afslag på din ansøgning, så har du fire uger til at klage over afgørelsen fra den dato, du modtog den. Du skal sende din klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet mærket "Klage til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger". Klagen skal sendes til sps@stukuvm.dk og du kan sende mailen via e-Boks – så er du sikker på, at den bliver sendt som sikker mail.

Hvis styrelsen beslutter at fastholde afslaget, bliver klagen sendt videre til Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger med en udtalelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Hvis din klage bliver sendt videre til Ankenævnet, modtager du en kvittering direkte fra Ankenævnet vedlagt en kopi Styrelsen for Undervisning og Kvalitets udtalelse.

Kontakt

 • SPS kontor
  SPS kontor
  Ved spørgsmål til sps.