Som mor så datter

Da rektor kaldte 22-årige Celina Ladegaard op på podiet en ekstra gang til IBAs dimission for at give hende prisen som årgangens teamplayer, gibbede det i Celinas mor bagerst i salen.

For mor, Cia Møller, fik selvsamme pris, da hun dimitterede fra selvsamme uddannelse fra selvsamme erhvervsakademi fire år tidligere. I dag arbejder hun med økonomi i Haderslev Kommune.

Finansøkonom

På finansøkonomstudiet lærer du at kombinere teori og praksis, så du får et solidt fagligt fundament og samtidig forstår, hvordan teorien og dine kompetencer sættes i spil i den finansielle sektor. Denne kombination, klæder dig godt på til job i den finansielle sektor.

Du bliver undervist i:

  • Basisfag: Erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi, statistik, erhvervsjura og økonomisk metode
  • Brancherettede fag: Finansiel rådgivning og markeder, samt enten ejendomshandel, ejendomsadministration, økonomistyring eller finansiel rådgivning
  • Kommunikationsfag: Finansiel markedsføring og salg- og kunderelationer

På studiet arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder; klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer fra den finansielle sektor, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Læs mere om Finansøkonom uddannelsen >>

Mor var årgangens teamplayer

Dengang var mor Cia den ældste studerende i finansøkonom-klassen på IBA og fik hurtigt rollen som hele ”klassens mor”. Cia sørgede for, at alle havde det godt i klassen og tog hånd om dem, som havde brug for det. Den store omsorg blev efter to års uddannelse honoreret med prisen som årgangens teamplayer. 

Valget af uddannelse var ligetil

Da Celina nogle år efter skulle vælge videregående uddannelse faldt valget også på uddannelsen som finansøkonom. Ikke mindst fordi hun havde set, hvor glad hendes mor havde været for uddannelsen.

- Jeg var temmelig skoletræt. Men jeg var også bange for, at hvis ikke jeg læste videre med det samme, så ville jeg få svært ved at komme i gang igen. Og hvor var det godt, at jeg gjorde det, for mens jeg har gået på IBA, er jeg stået glad op hver morgen, fortæller Celina. 

Så meningen med at lære

IBA hyrede hende hurtigt til at tage rundt og repræsentere sin uddannelse på ungdomsuddannelser. Og måske derfor blev Celina ekstra skarp på, hvorfor hun har været så glad for at studere på IBA:

- Det her kan slet ikke sammenlignes med ungdomsuddannelser. For på IBA har jeg virkelig kunnet se meningen med at lære. Her er det jo kun de gode fag, jeg har haft. Og underviserne brænder for deres fag, fortæller Celina, som også har følt, at hun har taget et stort skridt ind i erhvervslivet samtidig:

- For ikke nok med at vi er ude i erhvervslivet i tre måneder i praktik. Vi har også gæstelærere direkte fra virksomhederne på studiet – og arbejder løbende med flere projekter, der er stillet af erhvervslivet.  

Kontakt

  • Niels-Jørgen B. Madsen
    Niels-Jørgen B. Madsen
    Studievejleder - nye studerende