Sådan arbejder IBA med bæredygtighed

På IBA Erhvervsakademi Kolding er vi opmærksomme på vores eget klimatryk. Vi forsøger først og fremmest at mindske vores forbrug. Og når vi forbruger, arbejder vi ud fra den tredobbelte bundlinje.

For overblikkets skyld har vi derfor inddelt vores tiltag i henholdsvis Miljø, Social og Økonomi, som du kan se herunder. Nederst i kronologisk rækkefølge kan du også læse de mange artikler, vi har skrevet om vores forskellige tiltag.

 

 

På IBA kan du også uddanne dig i bæredygtighed

IBA udbyder uddannelser i bæredygtighed på tre niveauer. Henholdsvis akademi-, diplom- og masterniveau. Få her et overblik over uddannelserne >>

Samtidig arbejder vi i stigende grad med at tænke bæredygtighed ind i alle vores uddannelser både på fuldtid og på deltid.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os.

Den tredobbelte bundlinje

IBA arbejder med den tredobbelte bundlinje. Det betyder, at vi arbejder ud fra tre parametre:

 • MILJØ
 • ØKONOMI
 • SOCIAL

Vi forsøger først og fremmest at undgå at forbruge af hensyn til jordens begrænsede ressourcer.

Når vi forbruger, tager vi hensyn til miljøpåvirkningen, økonomi samt de studerendes og medarbejdernes trivsel og sociale rettigheder. 

Miljø

Affaldssortering

Siden udgangen af 2022 har danske virksomheder skulle sortere deres affald ligesom private husholdninger. Dette gælder også for IBA, som skal sortere sit husholdningslignende affald i ti fraktioner.

På IBA har vi valgt en meget synlig og farverig sorteringsløsning, som vi involverer alle studerende, undervisere og medarbejdere i. Over alt på akademiet har vi placeret sorteringsøer med fem spande i forskellige farver og tilhørende skilte.

Dette gælder også i IBA’s lejemål på 1. og 3. sal på Trindholmsgade (overfor Havneparken).

Derudover står der papirkurve på kontorerne og i printerrummene.

Vi introducerer nye studerende til affaldssorteringen med forklarende videoer og skilte, og i alle undervisningslokaler forklares ordningen på de elektroniske skærme.

Samtidig kører vi med jævne mellemrum kampagner for at gøre husets brugere endnu bedre til at sortere. 

Når rengøringspersonalet har indsamlet affald på alle etager, foretager IBA’s pedeller endnu en finsortering ud i de 10 fraktioner. Herefter bliver vores affald hentet af vores affaldsdistributør Marius Pedersen.

Se mere om affaldssorting på IBA her >>

 

Events

I IBA Karriere har vi gjort flere tiltag for at spare på ressourcer og mindske spild.

Når vi inviterer virksomheder indenfor for at møde de studerende på vores karrieredage, serverer vi vand i kander og glas (i stedet for vand på flasker). 

Vi tilbyder kaffe i de genanvendelige keramikkrus, som vores kantine bruger til møde-forplejning. For køkkenets opvaskemaskine er en af branchens mest skånende for miljøet.

Vi har i 2024 købt stofduge til de caféborde, vi bruger til events og arrangementer på IBA. De er i en strækkvalitet, som er lige til at sætte hen over bordpladerne. Så stoffet er samtidig med til at beskytte vores borde, så de holder længere.

Tidligere lejede vi nystrøgne stofduge ude i byen, hvor vi både skulle hente og bringe dem. Nu har vi taget opgaven hjem, så vi kan vaske stofdugene i den vaskemaskine, vi alligevel har her på IBA. Og med strækkvaliteten undgår vi at skulle stryge dem.

Merchandise og tryksager

Hvor vi tidligere delte forskellige merchandise og tryksager ud til alle fuldtidsstuderende på deres første studiedag, gør vi det i dag mere miljøvenligt. For dels har vi reduceret vores produktionen og indkøb af merchandise med 50%. Dels køber vi produkter, som i fremstillingen tager hensyn til miljøet. For eksempel vores drikkedunke, som er fremstillet af genbrugsplast.

Ved særlige lejligheder omkring studiestart præsenterer vi produkterne, og så er det op til den enkelte studerende at komme og spørge efter et eksemplar. Det tror vi på reducerer spild.

På vores eftervidereuddannelser placerer vi nu kuglepenne, blokke og navneskilte i en ”værktøjskasse” i undervisningslokalerne i stedet for at lægge et sæt ved hver siddeplads som velkomst, når de studerende begynder på et nyt hold. Derved kan de studerende selv vælge, om de har brug for produkterne eller ej. Det mindsker spild og sparer ressourser.

Når vi producerer tryksager foregår det nu udelukkende på svanemærket papir fra CO2 neutrale og genanvendelige kilder. Dette gør vi i samarbejde med From Grafisk, som er både Svanemærket, FSC® og CO2 - neutral certificeret. Læs om From Grafisk og deres certificering her >>

Vores IBA net (foto) er produceret af 100% økologisk bomuld og er GOTS certificeret. Vores IBA drikkedunke (foto) er produceret af genbrugsplast og udstyret med et låg af bambus. Og selvom de studerende på IBA er voksne, så har vi alligevel også sørget for, at genbrugsplastikken er BPA-fri. (I Danmark gælder forbuddet nemlig kun al emballage til mad beregnet til børn under tre år.)

IBA's kuglepen (foto) består af 50% miljøvenlig hvede/halm og 50% plastik. Kroppen er lavet af kork. Ligeledes donerer leverandøren et træ ved hver bestilling, og 65% af leverancen er CO2 kompenseret. Dette foregår ved, at producenten samarbejder med firmaet One Tree Planted. Læs mere om producenten og samarbejdet her >>


 

Offentlig transport

Vi opfordrer vores studerende og medarbejdere til at benytte sig af offentlig transport. Både i form af tog og busser -  fordi vores bygning ligger så centralt placeret tæt på Kolding Station.

Der er kun 400 meter mellem IBA og Kolding Station, hvilket svaret til seks minutters gang. Se den hurtigste vej fra Kolding Station til IBA her >>

Derudover har vi kun et begrænset antal p-pladser rundt om bygningen og på Trindholmsgade. Du kan se parkingsoversigten her.

Økologi

IBA’s kantine har fokus på at bekæmpe madspild og har samtidig opnået Det Økologiske Spisemærke (bronze, der betyder, at 30-60 procent af råvarerne er økologiske). Det Økologiske Spisemærke er en statskontrolleret ordning, som i august 2023 omfattede cirka 3500 spisesteder i Danmark. Læs historien her >>

Allerede i 2022 blev kantinen udnævnt som Årets Plantekøkken i samarbejde med Kolding Kommune. Læs historien her >>

 

 

Økonomi

Belysning

Overalt i bygningen er monteret LED-belysning.

På gange og trapper er belysningen fra efteråret 2022 blevet sænket med 30 procent. 

I hele bygningen er der monteret følere, så lyset slukker automatisk, hvis der ikke bliver registret bevægelse i 10-15 minutter. Eneste undtagelse er vores lyskunstværk i bygningens atrium. Bygningens udendørslys holder vi nu slukket mellem klokken 23 og 05.

 

Energistyring

På 7. sal på IBA’s bygning ligger et kæmpestort ventilationsanlæg. Anlægget sørger for at regulere varme og kulde i hver lokale. Det gør det i et særskilt system for hvert lokale, så luften ikke cirkulerer mellem lokalerne. Derudover slukker anlægget automatisk for ventilationen om natten.

Hver lokale er desuden forsynet med en censor. Så når censoren ikke kan mærke bevægelse, så slukker udsugningen sammen med lyset. På den måde sparer vi på strømmen.

IT-afdelingen

I et moderne undervisningsmiljø fylder alle typer af it-udstyr rigtig meget – både i fysisk form og på energi-regningen. Selv små forbedringer/besparelser får betydning, fordi de slår igennem mange steder på akademiet.
 

Print med omtanke

På IBA bruger vi ”Follow-me” print. I praksis betyder det, at brugeren udskriver som normalt via sin PC, tablet eller mobiltelefon. Udskriften printes ikke med det samme, men gemmes i en printkø og frigives først når brugeren logger ind på en selvvalgt printer.

Foruden at være GDPR-venligt, fordi uafhentet print ikke ligger frit fremme, så er teknologien med til at reducere C02-forbruget, strømforbruget og papirforbruget. ”Follow me” giver automatisk en større omhu i forhold til, hvad man vælger at printe. Og man undgår fuldstændig, at uafhentede dokumenter hober sig op i printrummet.
 

Spar på strømmen

Alle printere på IBA går i dvale/stand-by så hurtigt som muligt efter hvert print

Samtlige computere har en strømprofil på, der sætter computeren i dvale efter et vist antal minutter.

IBA har desuden en server, der monitorerer om vores AV-udstyr er tændt. Den sender en sluk-kommando hver aften klokken 22 (og åbner igen klokken 05).
 

IT til genbrug

Alt IT-udstyr bliver sendt til genbrug, når det ikke længere skal benyttes på IBA. På den måde sikrer vi, at udstyret enten bliver repareret/genbrugt – eller kasseret med en grøn profil.

I slutningen af 2023 er IBA begyndt at teste kvaliteten af mus og tastaturer, der er lavet af genbrugsplast.

Kantinen

Kantinen på IBA har fokus på at mindske madspil og har sammen med Kolding Kommune vundet en pris for sit arbejde. 

Her kan du læse mere om de initiativer, som allerede er sat i værk.


Mere bevidsthed, mindre spild

Kampen mod madspild er en hjørnesten i kantinens indsats for mere bæredygtighed. Derfor betaler kantinens kunder også per 100 gram for deres mad. Det øger bevidstheden om, hvor meget der bliver øst på tallerkenen.
 

Emballage og genbrug

Kantinen på IBA har fjernet plastikbestik og erstattet det med genbrugeligt træbestik. Desuden bliver kunderne opfordret til at benytte egne beholdere til take-away-måltider. Vi har også udelukkende beholdere af genbrugsmaterialer, som kan bruges til take-away. Al engangsemballage er Svanemærket.

Desuden får kunderne en rabat per købt krus kaffe, hvis de medbringer deres eget krus.
 

Rengøring

Kantinen bruger skånsomme rengøringsmidler, der er Svanemærket. Alle klude er uden indhold af mikroplast.
 

Kødfri dag

Med jævne mellemrum er der kødfri dag i kantinen. Det har kørt som et forsøg i en periode, men på længere sigt er det planen at indføre en ugentlig kødfri dag i den varme buffet.
 

Food 2030

Kantinen på IBA deltager i det kommunale projekt Food 2030. Målet med projektet er at arbejde med bæredygtighed frem mod 2030. Deltagelsen betyder, at IBA’s kantine var med til at modtage Årets Plantepris 2022. Læs hele historien her >>

Solceller

Vi har monteret 176 solceller på toppen af Havneparken 1. Solcellerne producerer 40.000 kWh om året. Det dækker cirka 11-12 procent af det årlige strømforbrug på IBA.

Vand

På næsten alle toiletter er vandhanerne censorstyrede. Så de tænder og slukker automatisk ved brug (afhængigt af, om der er hænder under hanen).

For at sikre at bygningens sprinkleranlæg er klar til en evt. brand, kræver brandmyndighederne, at det afprøves hver uge. Tidligere har afprøvningen krævet alt for mange liter vand, men i 2023 har IBA fået installeret en vandspare-ventil. Så nu kan afprøvningen foregå med blot tre liter vand per gang.

Det årlige vandforbrug på IBA er i 2023 cirka 1700 kubikmeter.

Socialt

IBA vil optages i UNESCO

En af IBA’s strategiske indsatser i årene 2022-2025 er at blive optaget i UNESCO Futures of Education.

I vores strategi står der:

"Bæredygtighed indarbejdes som en kristisk ramme for hovedparten af IBA's uddannelser. IBA skal optages i UNESCO Futures of Education.

Her-og-nu-indsatsen for dette er planlægning og afholdelse af tre workshops med udgangspunkt i UNESCO Futures og Educations handlekompetencer. Formålet er skabelse af et fælles sprog og tilgang til bæredygtighed på tværs af IBA."

Læs mere om UNESCO Futures of Education her >> 

Læs hele IBA's strategi her >>

De Studerendes Råd (DSR)

De Studerendes Råd (DSR) er en vigtig medspiller, når det gælder den daglige trivsel på IBA. Det er studerende, som står bag rådet – og rådet arbejder for de studerende (foto af 2 af initiativtagerne).

- Det er indlysende, at de studerende på IBA skal inddrages og høres, når vi drøfter emnet studietrivsel på IBA – hvem er bedre til at italesætte dette, end dem det handler om? De Studerendes Råd er de studerendes talerør – og deres stemme er værdifuld og vigtig, siger Line Langkjær-Schuldt, som er studievejleder på IBA.

De Studerendes Råd går på tværs af alle uddannelser på IBA. Rådet kan i princippet tage alle emner op, som kan være med til at styrke trivslen. Rådet kan arbejde med alt fra fælleshygge og fredagsbar til faglige workshops og foredrag.

Studiestarten er et kernepunkt for De Studerendes Råd. Det skyldes, at det er meget væsentligt for alle studerende at få så god en start som muligt på studielivet. Rådet står bag ”Mød IBA”, som er et arrangement over flere dage, hvor studerende deltager i et frivilligt program, der introducerer dem til IBA og deres kommende studiekammerater. ”Mød IBA” foregår på og omkring IBA.

Læs historien her >>

 

Gratis hjælp mod eksamensangst

På IBA kan du få hjælp, hvis du døjer med eksamensangst. Det er gratis, og forløbet ”Eksamensmestring” bliver udbudt to gange årligt.

- Vi kan ikke fjerne eksamensangst. Men vi kan arbejde med de studerendes eksamensangst, så den bliver nemmere at håndtere, fortæller studievejleder Line Langkjær-Schuldt.

”Eksamensmestring” er et gruppeforløb, hvor deltagerne mødes fem gange i to timer ad gangen.

Der er tale om et trygt forløb, hvor deltagerne kan dele hinandens erfaringer med eksamensangst. De får afprøvet forskellige redskaber, som skal hjælpe med at dæmpe deres angst.

- De deler oplevelser og erfaringer med hinanden. Det er vigtigt, at man har andre at spejle sig i, siger Line.

Derfor er der også brug for minimum seks deltagere, hvis holdet skal oprettes. Omvendt er der højst plads til tolv på holdet.

I de tilfælde, hvor holdet ikke bliver oprettet på grund af for få deltagere, er der i stedet mulighed for at deltage i en to timers workshop om eksamensangst via De Studerendes Råd.

IBA Student Life

IBA Student Life samler en stor del af de sociale aktiviteter, som foregår på IBA. Det er frivillige aktiviteter, som er med til at styrke sammenholdet og trivslen for den enkelte studerende.

Kongressen

Kongressen er et samlingspunkt, som er styret af de studerende. Her har de fri adgang alle ugens dage. Kongressen kan benyttes til studiegrupper, brætspil, hygge, foredrag - og her er plads til sociale arrangementer.

Det er også her, man finder IBA’s fredagsbar, som drives af frivillige studerende. Fredagsbaren har naturligvis både alkoholiske og ikke-alkoholiske drikkevarer.

Idræts- og udeaktiviteter

IBA Student Life arrangerer gratis ugentlige sportsaktiviteter. Blandt andet har IBA mulighed for en ugentlig haltid til håndbold, men udbuddet vil altid afhænge af interessen blandt de studerende. I efteråret 2023 er der senest taget initiativ til at basket-træning.

IBA har en tradition for en løbeklub for både studerende og undervisere.

I efteråret 2023 opstartes en online-løbeklub, der skal inspirere studerende til at løbe individuelt – og så dele oplevelsen og resultatet med andre IBA’ere. Målsætningen er sammenlagt at løbe en distance, som svarer til afstanden mellem IBA og Paris.

IBA støtter alle aktiviteter, der foregår under Campus Kolding. Det gælder eksempelvis den årlige ”Slotskampen”, som er en uformel dyst i høvdingebold mellem de videregående studier i Kolding. Og det gælder også Kontur, som er en studiestartsfestival i fællesskab med de øvrige videregående uddannelser i Kolding.

Sociale arrangementer

Der er opbygget en række af traditioner, som IBA Student Life er involveret i eller er igangsætter af. Det gælder eksempelvis en juletræsfest og et græskar-arrangement ved Halloween.

”Fresherday” er IBA’s introdag for nye studerende. Der er tale om et gratis og alkoholfrit arrangement, som har fokus på at give en fælles oplevelse og introducere de studerende til IBA. Efter det officielle program har de studerende mulighed for at benytte lokalerne på IBA til fælles spisning og hygge.

En afgørende del af ”Fresherday” er det hold af tutorer, som frivilligt hjælper med at introducere nye studerende til IBA. Tutorerne er vigtige kontakter, som de nye studerende kan spejle sig i.

Desuden står IBA bag årsfesten, som er en tilbagevendende begivenhed for alle studerende.

Medarbejdernes sammensætning

På IBA ønsker vi, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets. Derfor opfordrer vi blandt andet i jobopslag til, at man søger vores jobs uanset ens personlige baggrund.

Psykolog

Om torsdagen har IBA’s studerende adgang til psykologsamtaler via Studenterrådgivningen

Siden sommerferien 2023 har Studenterrådgivningen nemlig valgt at rykke kontoret helt ud, hvor de studerende læser deres videregående uddannelser. 

Den nye ordning kaldes for ”Fremskudt indsats”.

Ordningen betyder for eksempel, at psykolog Maria Outzen (foto) om torsdagen har kontor på IBA Erhvervsakademi Kolding, hvor hun tager imod studerende, der af forskellige årsager har brug for at tale med en psykolog. Resten af ugen rådgiver psykolog Maria på andre videregående uddannelser i Campus Kolding.

Studenterrådgivningen henvender sig hovedsagelig til studerende, som psykologen vurderer kun har brug for op til fem samtaler hos hende. Hos Studenterrådgivningen er der nemlig fokus på at hjælpe studerende med at klare sig gennem deres studieforløb.

Læs mere her >>

 

SammenomJOB-prisen 2024

IBA Erhvervsakademi Kolding er blandt de lokale modtagere af SammenomJOB-prisen 2024. På IBA har vi fået prisen for at skabe jobmuligheder for folk, der af forskellige grunde balancerer på kanten af arbejdsmarkedet. På billedet står kantineleder Conni Juul Schou med diplomet, som viser, at IBA er modtager af SammenomJOB-prisen 2024.

Du kan læse hele historien her >>

Prisen SammenomJOB hylder de virksomheder, der skaber bæredygtige jobs. Det er jobs, som sikrer mangfoldigheden på arbejdsmarkedet, inkluderer mennesker med brug for støtte - og som forebygger mistrivsel og unødigt slid på arbejdsmarkedet.

For at modtage prisen skal en virksomhed opfylde 3 ud af 5 kriterier:

 1. Skabe jobs til borgere på kanten af arbejdsmarkedet
 2. Fastholde og forebygge sygemeldinger
 3. Skabe jobs til flygtninge og indvandrere
 4. Opkvalificering og kompetenceløft
 5. Flere unge i erhvervsuddannelser.

Kommunen har i 2024 givet prisen til 76 virksomheder. Deriblandt IBA Erhvervsakademi Kolding.

Læs mere om SammenomJOB her >>

 

Specialpædagogisk støtte (SPS)

IBA har en socialrådgiver ansat som sammen med studievejlederne er med til at sikre, at alle studerende kan få den korrekte SPS.

Som studerende kan du få støtte, hvis du har en funktionsnedsættelse.

På IBA kan du blandt andet få støtte hvis du er:

 • Ordblind
 • Bevægelseshæmmet
 • Blind eller synshæmmet
 • Døv eller hørehæmmet
 • Psykiske vanskeligheder
 • Talblind
 • Neuroligiske vanskligheder.

På IBA gør vi brug af flere hjælpemidler alt efter, hvilken støtte du har brug for.

Det kan blandt andet være i form af nedenstående:

 • Programpakke
 • Studiematerialer
 • Instruktionstimer
 • OCR-behandlingsprogram
 • Talegenkendelsesprogram
 • Sekretærbistand
 • Praktisk hjælper
 • Ergonomiske møbler
 • Fjernsupport og e-læring i synskompenserende programmer
 • Tegnsprogstolk
 • Høretekniske hjælpemidler
 • Studiementor
 • Støttetimer ved faglig støttelærer
 • Neuropsykologisk afklaring
 • Hjælpemiddelafprøvning
 • Studiematerialer fra Nota.

Læs mere om SPS på IBA 

Studenterpræsten

Om onsdagen har IBA’s studerende adgang til at tale med studenterpræsten.

Studenterpræsten Benjamin (foto) kan man møde hver onsdag i lokale 5.07. Træffetiden er klokken 9 til 12, men man kan også bruge lejligheden til at booke et møde med ham på et andet tidspunkt, som passer bedre.Tilbuddet gælder for alle studerende i Kolding – uanset religiøs overbevisning.

Læs mere her >>

 

Tilgængelighed

På IBA Erhvervsakademi Kolding overholder vi naturligvis loven om webtilgængelighed.

Vi forpligter os til kontinuerligt at arbejde med, at vores hjemmeside kan benyttes af alle, herunder også brugere med funktionsnedsættelser eller handicap.

Vi fokuserer blandt andet på at gøre funktionerne på vores hjemmeside mere brugervenlige, tilføje alt-tekster til vores billeder, inkludere undertekster på videoer, skabe hensigtsmæssige kontraster og reducere andre visuelle elementer, der potentielt kan forstyrre visse brugere.

Se IBA's tilgængelighedserklæring her >>

Trivselsambassadører

IBA indgår i et projekt, som skal uddanne trivselsambassadører i hele Campus Kolding.

I projektet uddannes 30 studerende - på tværs af de fire videre uddannelsesinstitutioner - til trivselsambassadører. Ambassadøruddannelsen er udviklet og gennemføres af organisationen GROW.

Indholdet af uddannelsesforløbet er baseret på fagprofessionelle anbefalinger til trivselsfremmende aktiviteter samt erfaringer fra unge selv i forhold til, hvad der virker og kan styrke unges trivsel.

Trivselsambassadørerne forpligter sig til at arbejde frivilligt i 15 timer per måned i mindst et år. Her er der fokus på, at de unge udvikler nye metoder og aktiviteter, der gavner institutionernes sociale og faglige miljø.

Den primære målgruppe for projektet er 1. og 2. års studerende på Campus Koldings fire videregående uddannelsesinstitutioner - svarende til cirka 1.500 unge mellem 18 og 25 år.

Projektet løber frem til april 2025.

Læs mere om projektet her >>

 

Historier om bæredygtighed

UDDANNELSE: Mange er kommet i job efter nyt samarbejde

22/02/2024
Ikke færre end 60 ledige akademikere og 33 virksomheder var torsdag mødt frem for at høre, hvordan de kan få glæde af uddannelsen.

 

Læs hele historien her >>

SOCIALT: Stort trivsels-projekt blev kickstartet på IBA

Stemningsbillede

21/02/2024
Som studerende spiller den daglige trivsel en meget stor rolle. Og for nogle er det helt afgørende for, at de lykkes med at gennemføre deres studie. Derfor er det også et rigtig godt projekt, som i denne uge blev kickstartet på IBA.

Læs hele historien her >>

SOCIALT: IBA får pris for at skabe job til dem, som er på kanten af arbejdsmarkedet

19/12/2023
IBA Erhvervsakademi Kolding er blandt de lokale modtagere af SammenomJOB-prisen 2024. IBA får prisen for at skabe jobmuligheder for folk, der af forskellige grunde balancerer på kanten af arbejdsmarkedet.

Læs hele historien her >>

MILJØ: Nu kan kantinen på IBA også vise en statuette frem

Foto af kantinen der får sin statuette

20/11/2023
For et par måneder siden modtog IBA’s kantine ”Det Økologiske Spisemærke”. Og da de forleden havde fint besøg fra projektleder og markedskonsulent Rita Ramona Høgh fra Økologisk Landsforening havde hun en lille overraskelse med til kantineleder Conni.

Læs hele historien her >>

MILJØ: Deltager: - Det her er startskuddet på vores udviklingsrejse!

16/11/2023
I dag, den 16. november 2023, har kantinen på IBA holdt Økologisk dag. Planterig madlavning og økologi stod på programmet, og hvordan man kan få det ind i sin egen madlavning,

 

Læs hele historien her >>

UDDANNELSE: Bæredygtighed kan være en vej tilbage på jobmarkedet

Foto af Christian Aagaard Christensen og Britt Wendelboe ved konferencen

13/09/2023
Hvad betyder kravene om bæredygtighed for den enkelte virksomhed? Og hvordan kan de lokale jobcentre hjælpe med at opfylde de krav?Læs hele historien her >>

MILJØ: På IBA står økologi altid på menuen

Foto af Connie

04/09/2023
Kantinen på IBA er tildelt bronzemærket fra Det Økologiske Spisemærke. Og når man får bronzemærket, så er det fordi, at 30-60 procent af de indkøbte råvarer er økologiske.
 

Læs mere her >>

MILJØ: Jobprojekt skal udklække nye bæredygtigheds-konsulenter

Stemningsfoto

18/08/2023 
I takt med at kravene til ESG-rapportering og klima­regnskab stiger og bliver efterspurgt af samarbejdspartnere, så stiger efterspørgslen på disse kompetencer. Læs mere her >>

ØKONOMI: - Bæredygtighed bør gøre din virksomhed mere konkurrencedygtig

Foto af Colin

15/08/2023
Sådan siger den britiske professor Colin Knapp, som er en af online-underviserne på IBA Erhvervsakademi Koldings nye Master i bæredygtighed. 
 

Læs mere her >>

SOCIALT: That's all right: Med engelsk besøg har IBA passeret en vigtig milepæl

Stemningsfoto

09/06/2023
De engelske gæster var ikke kun på høflighedsvisit. De skulle godkende det forsatte samarbejde med IBA. Herunder også den endelige godkendelse af en ny uddannelse inden for bæredygtighed.

Læs mere her >>

UDDANNELSE: - Uddannelse er en meget vigtig nøgle til bæredygtighed og grøn omstilling

Foto af Alis

09/06/2023
Danske virksomheder – fra de helt små til de allerstørste - skal have succes med bæredygtighed og grøn omstilling. Det er afgørende, hvis de skal leve op til de krav, som allerede findes. 

Læs hele historien her >>

SOCIALT: Studenterpræsten har fået fast træffetid på IBA

Foto af Benjamin

15/05/2023
Hver onsdag tager studenterpræst Benjamin König trapperne op til 5. sal på IBA. I et kontor heroppe har han nemlig fået ugentlig træffetid fra klokken 9 til 12. 
 

Læs mere her >>

UDDANNELSE: Studerende i 3D-print skal løse knæk-problem på Kolding Bibliotek

Foto af Asger

02/03/2023
Knæk! Når det siger sådan på Kolding Bibliotek, er der brækket endnu et af de hvide, små plastikbeslag, som hjælper med at holde bøgerne stående oprejst på hylderne. 
 

Læs hele historien her >>

UDDANNELSE: - Uanset hvilken kasket jeg har på, skal jeg arbejde med bæredygtighed

Billede af Jørn

12/01/2023
- Selvfølgelig er det vigtigt at skrue ned for varmen og slukke lyset, når man går. Men hvis bæredygtighed virkelig skal rykke, så har vi brug for at arbejde strategisk med de muligheder, som omstillingen åbner op for.

Læs hele historien her >>

SOCIALT: Studerende på IBA tager hul på et af valgkampens store emner

15/11/2022
På IBA Erhvervsakademi Kolding er de unges trivsel også et aktuelt emne. En håndfuld studerende har taget initiativ til at danne De Studerendes Råd.
 

Læs hele historien her >>

MILJØ: Jubii: Conni og de andre køkkener vandt

Foto af kantinepersonalet

24/10/2022
I oktober 2022 drog IBA’s kantineleder Conni Juul Schou til prisuddeling i Politikens hus i København. Conni var repræsentant for det frivillige projekt ”Food2030”. Projektet var indstillet til prisen som ”Årets Plantevækst køkken”. 

Læs mere her >>

MILJØ: IBAs kantineleder Conni skal være klar til at modtage en pris 

Foto af Connie

21/10/2022
”Årets Plantevækst køkken” er en pris, som køkkenerne i kommunen er indstillet til på grund af deres klimaindsats i projektet Food2030.

 

Læs mere her >>

SOCIALT: Psykolog er rykket helt tæt på de studerende

Foto af Maria

07/10/2022
Studerende, som døjer med tunge tanker, har fået kortere vej til hjælp. Siden sommerferien har Studenterrådgivningen nemlig valgt at rykke kontoret helt ud, hvor de studerende læser deres videregående uddannelser.

Læs mere her >>

UDDANNELSE: Vi skal både redde kloden og tjene penge samtidig

Foto af Tina

26/09/2022
Lige nu har hun valgt at læse faget Bæredygtige forretningsmodeller på IBA. Efter hendes vurdering er den grønne og bæredygtige dagsorden nemlig helt undgåelig for enhver moderne virksomhed, der ønsker at overleve.

Læs hele historien her >>

SOCIALT: Stærke Klara har kæmpet for både sig selv og andre ordblinde

Foto af Klara

29/06/2022
- Når man har ressourcerne. Så skal man gøre noget.
Sådan siger Klara Boyum Johansen, som til dimissionen blev hædret med HK’s fanebærerpris.

 

Læs mere her >>

UDDANNELSE: Når vi arbejder med bæredygtighed, så skal det samtidig skabe værdi for virksomhederne

Stemningsfoto

21/03/2022
Har du hørt om bæredygtig udvikling? Svaret er formodentlig et klart ja.
Og det er på den højst aktuelle baggrund, at IBA Erhvervsakademi Kolding har fået lov at udbyde en diplomuddannelse i bæredygtig virksomhed.

Læs mere her >>

UDDANNELSE: Claus lærte teorien bag arbejdet med solceller

Billede af Claus

22/02/2022
- Der bliver flere og flere elkrævende produkter, nu da vi er i gang med at udfase fossile brændstoffer. Tænk bare på elbiler og varmepumper, siger han.
 

Læs hele historien her >>

UDDANNELSE: Jesper vil have en grøn profil på sit firma

Billede af Jesper

15/07/2021
- Jeg vil gerne have, at vi får en grøn profil i firmaet, og derfor tager jeg akademifaget Solceller.
Sådan lyder det fra Jesper Mikkelsen, der er indehaver af Givskud El, hvor der er 10 mand ansat.

Læs hele historien her >>

UDDANNELSE: Anders tror på ”sunpower” 

Foto af Anders

08/07/2021
Hvorfor har du meldt dig til uddannelsen?
- Hvis Danmark skal nå sine klimamål i 2050, så tænker jeg, at der skal mere end ”windpower” til. Så skal der også bruges ”sunpower”.

 

Læs hele historien her >>

UDDANNELSE: Leif ville have papir på sin viden om solceller

25/06/2021
- Et solcelleanlæg skal ikke være større end ens behov er, og så skal man se på, hvordan man bruger sin energi.
Derfor er det vigtigt at kende til forskellige muligheder for grøn energi og herunder solceller.

Læs hele historien her >>

ØKONOMI: IBA's digitale udgave af Forskningens Døgn trak flere deltagere til

Stemningsfoto

29/04/2021 
Omkring hundrede mennesker så med, da IBA Erhvervsakademi Kolding satte fokus på fremtidens produktionsformer og bæredygtighed.
 

Læs mere her >>

UDDANNELSE: Blandet hold på varmepumpe-kursus

14/04/2021
Fra 1. april 2021 er det et krav, at man er certificeret for, at arbejdet med varmepumper kan udløse energisparetilskud. Kravet var da også baggrunden for, at Kristian Arentz meldte sig til uddannelsen. 

Læs hele historien her >>

MILJØ: IBA Nexttech arbejder med grøn omstilling

Foto af medarbejdere fra Nexttech

16/03/2020
Vores afdeling, IBA Nexttech, har travlt med at hjælpe virksomheder til smartere idéudvikling og produktion med 3D-print. De 3D-printede genstande kan f.eks. gøre maskiner billigere i drift og mere effektive.

Læs mere her >>

UDDANNELSE: Emilie markedsfører det grønne

Foto af Emilie

12/06/2018
Da Emilie var færdig med uddannelsen som markedsføringsøkonom, var hun så inspireret af praktikken, at hun søgte et job, hvor hun kunne holde fast i sin ny fundne passion for økologi og bæredygtighed.

Læs hele historien her >>

Kontakt