Erhvervsakademiuddannelse Multimediedesigner (online)

Vil du have en uddannelse, hvor du lærer om webdesign og UX, programmering, digital markedsføring, grafisk design, video, kommunikation og forretningsforståelse? Og vil du gerne gøre dette online, så du kan være med uanset hvor i Danmark eller verden, du bor? Så kan vores online uddannelse til Multimediedesigner være noget lige for dig.

Uddannelsen vil give dig en bred forståelse og kompetencer inden for hele den digitale udviklingsproces. Du vil samtidig få berøring med programmer som Photoshop, XD og Illustrator, og du vil lære udviklingssprog som javascript, css og html.

Selvom uddannelsen foregår online, så kan du glæde dig til en praksisnær undervisning med undervisere, der interesserer sig for dig og din læring. Vi har over 20 års erfaring med at undervise online, og vi stræber efter at give dig alle de bedste elementer, der kendetegner et erhvervsakademi.

Fakta

 • Studiestart: 28. august 2023 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU

Se kommende Åbent hus arrangementer >>

Sociale dage for nye studerende sommeren 2023: Snart er det tid til at byde velkommen til endnu et hold nye studerende. Inden studiestarten har vi glæden af at invitere dig til tre sjove dage, hvor du vil få mulighed for at lære dine nye medstuderende på tværs af uddannelserne at kende. Aktiviteterne vil finde sted den 23., 24. og 25. august fra kl. 14 til ca. 19. Programmet for dagene vil blive offentliggjort senere – men reserver allerede nu tidspunkterne i din kalender og vær med til at kickstarte dit studieliv.

Ansøg

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Studiet er et fuldtidsstudie, og du skal regne med at være studieaktiv i gennemsnitlig 42,5 time per uge.

At være online studerende stiller større krav til din selvstændighed. Du er ansvarlig for at strukturere din tid i forhold til læsning af pensum, forberedelse, opgaveskrivning og du skal selv planlægge møder med din studiegruppe, så I kan diskutere opgaverne igennem i fællesskab. Et online studie stiller større krav til din socialisering med dine studiekammerater, da I kun er sammen virtuelt.

Undervisningen planlægges at være delt imellem undervisning i ”real-time”, det vil sige undervisning, hvor du og din underviser er online samtidig, og undervisning hvor du ser en video og laver opgaver, hvor underviseren er tilgængeligt online til hjælp og facilitering.

Derudover vil der være undervisning, hvor du ser videoer og arbejder sammen med din studiegruppe eller projektgruppe, hvor der er indlagt møder med underviseren med forskellige intervaller.

Ud over normale undervisningsdage vil der være fastlagte aktiviteter, som du skal deltage i. Dette er f.eks. projekter, virtuelle virksomhedsbesøg og eksterne oplæg, samt selvfølgelig eksamen. Datoerne vil kunne findes i din semesterplan, inden semestret begynder.

En stor del af et multimedie studie er at lave produkter. Det vil både være videoer, billeder, produktionsplaner, hjemmesider og andre produktioner. For at få mest ud af studiet er det vigtigt, at du sørger for løbende at træne dine kompetencer, og løbende forbereder dig og afleverer de opgaver, der stilles.

Til orientering optages undervisningen ikke.

Anna Ellegaard Skytte
- For mig er min store grafiske interesse min måde at leve med kunsten på.
Anna Ellegaard Skytte
Multikunstner og nyuddannet multimediedesigner
Læs mere om Annas historie her.
Uddannelsens varighed og opbygning

Uddannelsen varer to år eller fire semestre. Den består af en obligatorisk del på 1. og 2. semester, specialisering på 3. semester og en praktikperiode samt et afsluttende eksamensprojekt på 4. semester.

Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år. Du kan se mere i studieordningens del III – Valgfag.

Nuværende valgfag er Webudvikling, Digital markedsføring eller Indholdsproduktion.

Oversigt over opbygningen af Multimediedesigner uddannelsen.
Online uddannelse

Når du vælger en online uddannelse, kan du følge undervisningen, uanset hvor du befinder dig i verden.

På IBA har vi kørt online undervisning siden 1996.

Vi sørger for;

 • at vores online forløb er af samme kvalitet og niveau som vores klassebasserede uddannelser
 • at undervisningen og undervisningsmaterialet er udvalgt og designet til at hjælpe dig med at lære og komme godt igennem uddannelsen
 • at supporten, vi tilbyder vores online studerende, er hurtig og effektiv
 • at trods online forløb, vil der blive arbejdet med at skabe nærhed og sammenhæng mellem de studerende.

Fordelene ved en online uddannelse:

 • Størstedelen af uddannelsen foregår online, så du kan være med uanset geografisk placering.
 • Du sparer transporttid.
 • Du har mulighed for at studere derhjemme, på et bibliotek, i en kaffebar - eller endda i bussen. Hvis du har adgang til internettet, kan du få adgang til næsten alt, hvad du har brug for til vores online uddannelse.
 • Kvalifikationerne, du får ved at færdiggøre en online uddannelse fra IBA, vil være de samme, som hvis du havde taget uddannelsen fysisk på akademiet.​
Job og karriere

Som multimediedesigner kan du arbejde i mange forskellige slags virksomheder med mange forskellige opgaver. Det kan f.eks. være inden for webdesign, programmering, videoproduktion, grafisk design eller digital markedsføring. Du kan arbejde bredt med det hele eller specialiseret inden for et enkelt område.

Når du er uddannet multimediedesigner, vil du kunne få titler som f.eks. webdesigner, programmør, content-producent, markedsføringsansvarlig eller projektkoordinator.

Praktik

På fjerde semester skal du i 12 ugers virksomhedspraktik. Her kan du prøve, hvordan det er at arbejde som multimediedesigner i en virksomhed. Praktikken kan foregå i større eller mindre virksomheder. Du kan arbejde bredt med alle felter inden for multimediedesign eller specialiseret inden for et enkelt eller få områder.

Hvis du drømmer om at starte egen virksomhed, kan du afprøve dette i din praktik. IBA tilbyder et skræddersyet forløb for iværksætterpraktikanter.

Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på multimediedesignerstudiet på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder.

Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture til ind- eller udland af ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Nicole Altai
- Jeg elsker Danmark over alt. Men der er bare så meget andet, jeg også gerne vil ud at opleve. Og jeg tror, man kender sin egen kultur bedst, når man også har lært noget om andres.
Nicole Altai
Læser Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding
Læs hele historien her ->>
Videreuddannelse

Som multimediedesigner har du flere muligheder for at uddanne dig videre og f.eks. tage en professionsbachelor. De forskellige akademier udbyder forskellige professionsbachelor-uddannelser.

På IBA kan du vælge mellem professionsbachelor i Webudvikling og professionsbachelor i e-handel.

Undervisere
 • Hanne Skov Bertelsen
  Hanne Skov Bertelsen
  Lektor
 • Laila Nadine Villadsen Kjær
  Laila Nadine Villadsen Kjær
  Lektor
 • Luise Lind Steenholdt
  Luise Lind Steenholdt
  Adjunkt
 • Morten Jul Petersen
  Morten Jul Petersen
  Lektor
 • Nadia Elida Rye Aamand
  Nadia Elida Rye Aamand
  Adjunkt
 • Per Toft
  Per Toft
  Uddannelseschef
"Her på IBA går man virkelig op i videndeling." Fortæller Kevin, der læser PBA i it-arkitektur. Læs hele historien her.

Ansøgning og optagelse

På Multimediedesigner online er der kun sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her >>

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Så hører du fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Ansøgning til sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde skal du bruge optagelsesområdenummeret 81361, når du ansøger.

Kvote 1 og Kvote 2

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. HHX, STX, HTX, HF eller EUX. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C inden studiestart.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du kan søge optagelse via Kvote 2, hvis du har en fuldført en relevant erhvervsuddannelse:

Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin2), digital media, film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2), fotograf, grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning), skiltetekniker, teknisk designer.

Der er ingen specifikke adgangskrav til disse uddannelser. 

Eller

hvis du har en fuldført en erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C inden studiestart.

Eller

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C inden studiestart.

Kvote 2 ansøgninger vurderes efter: (Skal dokumenteres)

 • Relevant erhvervserfaring i Danmark
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold.

Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.00

Søg før 15. marts kl. 12.00 hvis du:

Du skal søge i kvote 2 hvis du:

 • Har en erhvervsuddannelse
 • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
 • Har Steinerskolernes Ungdomsuddannelse, Steiner HF eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne
 • Har behov for at blive Individuel konkret vurderet (IKV)
 • Er statsborger i et land uden for EU
 • Ønsker at søge om genoptagelse på samme uddannelse
 • Ønsker at søge om optagelse med særlig tilladelse
 • Ønsker at søge om dispensation fra kandidatreglen

Bemærk desuden kravet om sprogkompetencer under punktet Sprogkrav.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis;

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke sprogkrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C inden studiestart.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 15. marts.

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på B-niveau
 • Prøve i Dansk 3.

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen samt ansøgere med bestået International Baccalaureate (IB) der inkluderer faget dansk.

Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering ved at kontakte os på optag@iba.dk - Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk test som IBA udbyder.

Supplering hvis du mangler et specifikt adgangskrav af fag eller niveau

Hvis ikke du opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du supplere via et GSK-fag eller HF-enkeltfag.

Hvis dit suppleringskursus afslutter efter ansøgningsfristen:

Du skal anføre i din ansøgning, at du supplerer efter ansøgningsfristen. Derudover skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, samt hvornår du forventer at færdiggøre suppleringskurset. Inden ansøgningsfristen skal du uploade dokumentation på, at du er optaget på suppleringskurset (med angivelse af dine personoplysninger, fag og forventet slutdato). Du skal have afsluttet dit suppleringskursus inden studiestart eller umiddelbart derefter.

Hvis du bliver optaget og først færdiggør din supplering efter ansøgningsfristens udløb, bliver du betinget optaget og vil kunne udmeldes hvis ikke faget bestås.

Du skal eftersende dit eksamensbeviset så hurtigt som muligt inden studiestart.

Hvis dit suppleringskursus er færdigt inden ansøgningsfristen:

Du skal anføre i din ansøgning, at du supplerer inden ansøgningsfristen. Derudover skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, samt hvornår du forventer at færdiggøre suppleringskurset.

Hvis du ansøger i sommeroptaget, skal du selv undersøge på www.optagelse.dk om eksamensbeviset er blevet uploadet til din ansøgning.

Hvis du ansøger i vinteroptaget, skal du eftersende dit eksamensbevis for dit suppleringsfag til inden ansøgningsfristen.

Krav til dokumentation

For at behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, som du har angivet i din ansøgning.

Den krævede dokumentation kan være følgende:

 • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende eksamen (det fulde bevis med stempel og underskrift eller bevis overført fra eksamensdatabasen via www.optagelse.dk).
 • Bevis for sprogkrav, hvis dette er relevant.
 • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser som er dokumenteret.
 • Dokumentation for relevante faglige kompetencer.

Alle dokumenter skal være i PDF-format.

Motiveret ansøgning

Når du søger via kvote 2, skal du sende en motiveret ansøgning sammen med dit ansøgningsskema.

Her følger en række forslag på spørgsmål, du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

 • Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?
 • Hvad er din drivkraft og din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?
 • Hvilke dybere bevæggrunde har du for at vælge netop denne uddannelse?
 • Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer og erfaringer haft indflydelse på dit valg af uddannelse?
 • Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?
 • Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?
 • Hvilke informationer har du søgt? Og hvordan?
 • Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Husk, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar – skriv frit fra hjertet.

Udvælgelse

Udvælgelsen sker på baggrund af både de formelle krav til uddannelsen og motivationen for valget af uddannelsen.

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Martin Kidmose Kvist
- Multimediedesign er en 100 procent kæmpe anbefaling herfra. Hver eneste dag har jeg kunnet gå hjem fra undervisningen og bruge alt det, jeg lærte i forholdet 1 til 1. Selv om vi selvfølgelig ikke kunne gå i dybden med alle programmer på uddannelsen, så lærte vi virkelig mange værktøjer. Og jeg blev selv så god til Photoshop og Illustrator, at jeg den dag i dag bruger det i Piefit.
Martin Kidmose Kvist
Har læst Multimediedesigner
Læs mere om Martin her
Test dig selv. Hvilken type studerende er du? Ta' quizzen.
Dea Lærke Bomholt
- Jeg har valgt at tage uddannelsen online, sådan at jeg stadig kan arbejde deltids ved siden af og få hverdagen til at hænge sammen økonomisk.
Dea Lærke Bomholt
Studerende på Markedsføringsøkonomuddannelsen online