Erhvervsakademiuddannelse Multimediedesigner (online)

Vil du have en uddannelse, hvor du lærer om webdesign og UX, programmering, digital markedsføring, grafisk design, video, kommunikation og forretningsforståelse? Og vil du gerne gøre dette online, så du kan være med uanset hvor i Danmark eller verden, du bor? Så kan vores online uddannelse til Multimediedesigner være noget lige for dig.

Uddannelsen vil give dig en bred forståelse og kompetencer inden for hele den digitale udviklingsproces. Du vil samtidig få berøring med programmer som Photoshop, XD og Illustrator, og du vil lære udviklingssprog som javascript, css og html.

Selvom uddannelsen foregår online, så kan du glæde dig til en praksisnær undervisning med undervisere, der interesserer sig for dig og din læring. Vi har over 20 års erfaring med at undervise online, og vi stræber efter at give dig alle de bedste elementer, der kendetegner et erhvervsakademi.

Fakta

 • Studiestart: 26. august 2024 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Studiet er et fuldtidsstudie, og du skal regne med at være studieaktiv i gennemsnitlig 42,5 time per uge.

At være online studerende stiller større krav til din selvstændighed. Du er ansvarlig for at strukturere din tid i forhold til læsning af pensum, forberedelse, opgaveskrivning og du skal selv planlægge møder med din studiegruppe, så I kan diskutere opgaverne igennem i fællesskab. Et online studie stiller større krav til din socialisering med dine studiekammerater, da I kun er sammen virtuelt.

Undervisningen planlægges at være delt imellem undervisning i ”real-time”, det vil sige undervisning, hvor du og din underviser er online samtidig, og undervisning hvor du ser en video og laver opgaver, hvor underviseren er tilgængeligt online til hjælp og facilitering.

Derudover vil der være undervisning, hvor du ser videoer og arbejder sammen med din studiegruppe eller projektgruppe, hvor der er indlagt møder med underviseren med forskellige intervaller.

Ud over normale undervisningsdage vil der være fastlagte aktiviteter, som du skal deltage i. Dette er f.eks. projekter, virtuelle virksomhedsbesøg og eksterne oplæg, samt selvfølgelig eksamen. Datoerne vil kunne findes i din semesterplan, inden semestret begynder.

En stor del af et multimedie studie er at lave produkter. Det vil både være videoer, billeder, produktionsplaner, hjemmesider og andre produktioner. For at få mest ud af studiet er det vigtigt, at du sørger for løbende at træne dine kompetencer, og løbende forbereder dig og afleverer de opgaver, der stilles.

Til orientering optages undervisningen ikke.

Anna Ellegaard Skytte
- For mig er min store grafiske interesse min måde at leve med kunsten på.
Anna Ellegaard Skytte
Multikunstner og nyuddannet multimediedesigner
Læs mere om Annas historie her.
Uddannelsens varighed og opbygning

Uddannelsen varer to år eller fire semestre. Den består af en obligatorisk del på 1. og 2. semester, specialisering på 3. semester og en praktikperiode samt et afsluttende eksamensprojekt på 4. semester.

Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år. Du kan se mere i studieordningens del III – Valgfag.

Nuværende valgfag er Webudvikling, Digital markedsføring eller Indholdsproduktion.

Oversigt over opbygningen af Multimediedesigner uddannelsen.
Online uddannelse

Når du vælger en online uddannelse, kan du følge undervisningen, uanset hvor du befinder dig i verden.

På IBA har vi kørt online undervisning siden 1996.

Vi sørger for;

 • at vores online forløb er af samme kvalitet og niveau som vores klassebasserede uddannelser
 • at undervisningen og undervisningsmaterialet er udvalgt og designet til at hjælpe dig med at lære og komme godt igennem uddannelsen
 • at supporten, vi tilbyder vores online studerende, er hurtig og effektiv
 • at trods online forløb, vil der blive arbejdet med at skabe nærhed og sammenhæng mellem de studerende.

Fordelene ved en online uddannelse:

 • Størstedelen af uddannelsen foregår online, så du kan være med uanset geografisk placering.
 • Du sparer transporttid.
 • Du har mulighed for at studere derhjemme, på et bibliotek, i en kaffebar - eller endda i bussen. Hvis du har adgang til internettet, kan du få adgang til næsten alt, hvad du har brug for til vores online uddannelse.
 • Kvalifikationerne, du får ved at færdiggøre en online uddannelse fra IBA, vil være de samme, som hvis du havde taget uddannelsen fysisk på akademiet.​
Job og karriere

Som multimediedesigner kan du arbejde i mange forskellige slags virksomheder med mange forskellige opgaver. Det kan f.eks. være inden for webdesign, programmering, videoproduktion, grafisk design eller digital markedsføring. Du kan arbejde bredt med det hele eller specialiseret inden for et enkelt område.

Når du er uddannet multimediedesigner, vil du kunne få titler som f.eks. webdesigner, programmør, content-producent, markedsføringsansvarlig eller projektkoordinator.

Praktik

På fjerde semester skal du i 12 ugers virksomhedspraktik. Her kan du prøve, hvordan det er at arbejde som multimediedesigner i en virksomhed. Praktikken kan foregå i større eller mindre virksomheder. Du kan arbejde bredt med alle felter inden for multimediedesign eller specialiseret inden for et enkelt eller få områder.

Hvis du drømmer om at starte egen virksomhed, kan du afprøve dette i din praktik. IBA tilbyder et skræddersyet forløb for iværksætterpraktikanter.

Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på multimediedesignerstudiet på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder.

Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture til ind- eller udland af ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Nicole Altai
- Man skal jo have en helt ny hverdag til at fungere i et andet land. Så man kommer til at gå gennem en enorm personlig udvikling, mens man er afsted. Og derfor kan jeg heller ikke forestille mig nogen, som fortryder, at de valgte at tage deres praktik uden for Danmark.
Nicole Altai
Læser Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding
Læs hele historien her ->>
Videreuddannelse

Som multimediedesigner har du flere muligheder for at uddanne dig videre og f.eks. tage en professionsbachelor. De forskellige akademier udbyder forskellige professionsbachelor-uddannelser.

På IBA kan du vælge mellem professionsbachelor i Webudvikling og professionsbachelor i e-handel.

Undervisere
 • Laila Nadine Villadsen Kjær
  Laila Nadine Villadsen Kjær
  Lektor
 • Luise Lind Steenholdt
  Luise Lind Steenholdt
  Lektor
 • Morten Jul Petersen
  Morten Jul Petersen
  Lektor
 • Nadia Elida Rye Aamand
  Nadia Elida Rye Aamand
  Adjunkt
 • Per Toft
  Per Toft
  Uddannelseschef
Læs mere om Årets IBA Praktik her

Ansøgning og optagelse

På Multimediedesigner Online er der kun sommeroptag.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning. Læs mere her.

Kvote 1 – adgangskrav

Optagelse via kvote 1 kræver, at du har bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

 • HHX
 • STX
 • HTX
 • HF
 • EUX
 • EUX 1. del

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C inden studiestart.

I kvote 1 vurderes din ansøgning udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Kvote 2 – adgangskrav

Du kan søge optagelse via Kvote 2, hvis du har fuldført en relevant erhvervsuddannelse:

 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin2)
 • Digital media
 • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
 • Fotograf
 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
 • Skiltetekniker
 • Teknisk designer

Der er ingen specifikke adgangskrav til disse uddannelser.

Du kan også søge om optagelse via kvote 2, hvis du:

 • Har en erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere.
 • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen.
 • Har Steinerskolernes Ungdomsuddannelse, Steiner HF eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne.
 • Har behov for at blive Individuel konkret vurderet (IKV) – læs mere under afsnittet om IKV.
 • Er statsborger i et land uden for EU.
 • Ønsker at søge om optagelse med særlig tilladelse.
 • Ønsker at søge om dispensation fra kandidatreglen.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C inden studiestart.

Kvote 2 ansøgninger vurderes efter:

 • Adgangskvotient
 • Motiveret ansøgning – læs mere her
 • Relevant erhvervserfaring (min. 16 ugers sammenhængende med min. 30 timer om ugen)
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet (min. 6 ugers sammenhængende)
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold. (min. 16 ugers sammenhængende)
 • Frivilligt arbejde (min. 3 mdr. sammenhængende)

Bemærk at alt ovenstående skal dokumenteres. Læs mere om krav til dokumentation her.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for kvote 1 er:

5. juli kl. 12.00

Ansøgningsfrist for kvote 2 er:

15. marts kl. 12.00

Sådan søger du

Du skal søge om optagelse online på www.optagelse.dk.

Uddannelsen har følgende optagelsesområdenummer: 81361.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis;

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke sprogkrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C inden studiestart.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 15. marts kl. 12.00.

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på B-niveau
 • Prøve i Dansk 3

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen samt ansøgere med bestået International Baccalaureate (IB) der inkluderer faget dansk.

Hvis du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering ved at kontakte os på optag@iba.dk. Det kan vurderes, at du skal gennemgå en dansk test, som IBA udbyder.

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Du hører fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Martin Kidmose Kvist
- Multimediedesign er en 100 procent kæmpe anbefaling herfra. Hver eneste dag har jeg kunnet gå hjem fra undervisningen og bruge alt det, jeg lærte i forholdet 1 til 1. Selv om vi selvfølgelig ikke kunne gå i dybden med alle programmer på uddannelsen, så lærte vi virkelig mange værktøjer. Og jeg blev selv så god til Photoshop og Illustrator, at jeg den dag i dag bruger det i Piefit.
Martin Kidmose Kvist
Har læst Multimediedesigner
Læs mere om Martin her
Test dig selv. Hvilken type studerende er du? Ta' quizzen.
Dea Lærke Bomholt
- Jeg har valgt at tage uddannelsen online, sådan at jeg stadig kan arbejde deltids ved siden af og få hverdagen til at hænge sammen økonomisk.
Dea Lærke Bomholt
Studerende på Markedsføringsøkonomuddannelsen online