Top up Professionsbachelor i International handel og markedsføring (online)

Er du interesseret i at arbejde med marketing, ledelse, salgsstyring og forretningsudvikling i en international kontekst? Og ønsker du at lære mere om marketing på et strategisk niveau? Så kan professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring være noget for dig. Det er en 1,5-årig overbygningsuddannelse, som fokuserer på virksomhedens strategiske grundlag, forretningsudvikling og salg i et internationalt perspektiv. Du kan specialisere din faglige profil ved at vælge to valgfrie elementer, og uddannelsen afsluttes med en praktikperiode og et bachelorprojekt.

Hvis du ønsker at følge undervisning og samarbejde i studiegrupper online, så kan denne uddannelse være noget for dig. Uddannelsen er tilrettelagt som et online-forløb, og henvender sig til studerende, der har lyst til at studere via deres computer, og som er gode til at strukturere deres egen tid.

Det kan være, at du dyrker elitesport, hvor træning fylder meget i din dagligdag, eller måske bor du så langt væk fra IBA, at transport ville tage for meget tid ud af din dag. Der kan være mange årsager til, at du foretrækker online-undervisning frem for at møde fysisk op på studiet i Kolding.

Det er vigtigt at bemærke, at undervisningen ikke optages.

Fakta

 • Studiestart: 30. august 2024 Ansøgningsfrist: 1. juli / IKV 1. juni
  Studiestart: Januar / februar 2025 Ansøgningsfrist: 1. december
 • Adgangskrav: Adgangskrav: Afsluttet Markedsføringsøkonom, Finansøkonom, Financial Controller, Handelsøkonom, Logistikøkonom, eller Serviceøkonom.
 • Varighed: Varighed: 1,5 år
 • Økonomi: Økonomi: SU
Ansøg

Sådan er det at studere online

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Vi har integreret alle de bedste elementer på vores online uddannelse til International handel og markedsføring, baseret på mere end 20 års erfaring i at undervise online. Som studerende kan du forvente praksisnær undervisning, projektarbejde og studiegrupper, der giver dig mulighed for at opbygge stærke relationer. Derudover inkluderer uddannelsen et 12-ugers praktikophold i en virksomhed.

Studiet er fuldtidsbaseret, og det kræver en gennemsnitlig studieaktivitet på 42,5 timer om ugen.

For at få det fulde udbytte af studiet er det vigtigt, at du løbende forbereder dig til undervisningen og afleverer dine opgaver til tiden.

Henrik Sønderby Sørensen
- Det har vist sig at være den helt rigtige beslutning for mig at geare midlertidigt ned for karrieren og tage mere uddannelse i stedet. Det har været sundt at fokusere på mig selv og på ny læring. Uddannelsen har også betydet, at jeg er kommet inden for i et spændende firma på en noget anderledes måde, end det ellers var sket.
Henrik Sønderby Sørensen
Innovationskonsulent
Har læst en pba i International handel og markedsføring
Læs hele historien her >>
Opbyg kompetencer inden for international handel og markedsføring

Er du klar til at erobre den globale forretningsverden? Så er professionsbacheloruddannelsen i International Handel og Markedsføring lige noget for dig! Her får du den perfekte kombination af akademisk teori og praktisk erfaring gennem projekter og virksomhedscases.

Vi dækker alle aspekter af international handel og samarbejde, fra marketing og salg til økonomi, ledelse og styring af forsyningskæden. Og det stopper ikke der - du vil også lære om forretningsudvikling i et internationalt perspektiv, så du kan være med til at skabe vækst og succes for virksomheder over hele verden.

Men vi vil ikke bare give dig en masse teori - vores undervisning er praksisnær og hands-on. Gennem spændende øvelser og projekter vil du lære at analysere og vurdere virksomhedernes vækst- og udviklingsmuligheder, planlægge og implementere salgs- og marketingstrategier, og håndtere produkt- og konceptudviklingsprocesser.

Vores undervisning er varieret og inkluderer klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, temadage og projekter baseret på konkrete virksomheder. Og selvom undervisningen foregår på dansk, vil du også få mulighed for at styrke dine sproglige og internationale kompetencer med undervisningsmateriale på engelsk.

Og som om det ikke var nok, har du også mulighed for at tage endnu en bachelorgrad i Business Management and Marketing fra et engelsk universitet ved siden af dit fuldtidsstudie på professionsbacheloruddannelsen via e-læring.

Så hvad venter du på? Kom med på en spændende rejse, hvor du vil få alle de værktøjer, du har brug for til at blive en succesfuld spiller på den globale forretningsarena.

Uddannelsens varighed og opbygning

Studiet er normeret til 1,5 år (90 ECTS point). De første 2 semestre følger du undervisningen online. 

Der er en undervisningsdag om ugen, hvor vi forventer, at du deltager i undervisningen i ”real-time” foran skærmen. Derudover vil der være enkelte fastlagte aktiviteter, som du skal deltage i ( f.eks. projekter, prøveeksamen og selvfølgelig eksamen). Du får dermed en høj grad af fleksibilitet i forhold til, hvordan du vil planlægge din uge i forhold til studiet.  

På 3. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt.

På studiet lægges der vægt på et varieret udbud af undervisning, opgaver og brug af de forskellige medier og digitale platforme. Du vil få mulighed for at inddrage din egen omverden i forhold til opgaver, eksempler og virksomhedscases.

Vær opmærksom på, at undervisningen ikke bliver optaget. Man skal derfor følge med i undervisningen, på det tidspunkt den forgår.

Online uddannelse

Når du vælger en online uddannelse, kan du følge undervisningen, uanset hvor du befinder dig i verden.

På IBA har vi kørt online undervisning siden 1996.

Vi sørger for;

 • at vores online forløb er af samme kvalitet og niveau som vores klassebasserede uddannelser.
 • at undervisningen og undervisningsmaterialet er udvalgt og designet til at hjælpe dig med at lære og komme godt igennem uddannelsen.
 • at supporten, vi tilbyder vores online studerende, er hurtig og effektiv.
 • at trods online forløb, vil der blive arbejdet med at skabe nærhed og sammenhæng mellem de studerende.

Fordelene ved en online uddannelse:

 • Uddannelsen foregår online, så du kan være med uanset geografisk placering.
 • Du sparer transporttid.
 • Du har mulighed for at studere derhjemme, på et bibliotek, i en kaffebar - eller endda i bussen. Hvis du har adgang til internettet, kan du få adgang til næsten alt, hvad du har brug for til vores online uddannelse.
 • Kvalifikationerne, du får ved at færdiggøre en online uddannelse fra IBA, vil være de samme, som hvis du havde taget uddannelsen fysisk på akademiet.​

Vær opmærksom på, at undervisningen ikke bliver optaget.

 

Du kan få ekstra fokus på bæredygtighed

Når du skal vælge valgfag på 2. semester, har du mulighed for at specialisere dig inden for bæredygtighed. Her kan du vælge en valgfagspakke, som har et særligt fokus på bæredygtighed og grøn innovation.

Du får viden om cirkulær økonomi, grøn forbrugeradfærd, livscyklus analyse og hvordan virksomheder kan drives med en grøn forretningsmodel. Du lærer at vurdere, hvilke processer, der er nødvendige for en varig, bæredygtig udvikling, og hvilken rolle virksomhedens partnerskaber spiller. Det omfatter også etik og samfundsansvar.

Der er regler for, hvordan vi må kommunikere virksomhedens bæredygtige aktiviteter. De regler lærer du også om.

Du kommer til at arbejde med de bæredygtige udfordringer og muligheder i projekter og cases i virkelighedsnære sammenhænge.

Job og karriere

Med en Professionsbachelor (PBA) i International handel og markedsføring har du en række muligheder for at arbejde med et bredt spekter af opgaver på det internationale marked inden for salg, marketing og eksport. Alt efter din specialisering og interesse kan du bl.a. få job som leder, koordinator eller projektleder.

Du kan få job både i danske virksomheder, som handler med udlandet og hos udenlandske firmaer, der eksporterer til Danmark.

Det kan bl.a. være som salgs- og marketingansvarlig, key account manager, produktchef eller salgsleder.

Praktik

På professionsbacheloruddannelsen i International handel og markedsføring er der 12 ugers obligatorisk praktik på 3. semester. Men da du også har været i praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen forinden, får du to praktikforløb i løbet af de tre et halvt år en professionsbachelor i International handel og markedsføring tager. 

Du vil ud over din mentor og din egen vejleder i forbindelse med praktik og bachelorprojekt møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere.

De guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde for at få den praktikstilling, der bedst passer til dine karriereplaner. Gerne en praktikstilling som bygger videre på dit første praktikforløb på f.eks. markedsføringsøkonomuddannelsen.

Du har også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

Selvom du deltager i en online uddannelse, skal du stadig tilbringe visse perioder fysisk på din praktikplads i løbet af praktikforløbet. Dette kan eksempelvis indebære at være til stede 2 dage om ugen eller hver 2. uge. Det er ikke muligt at gennemføre en praktik 100% online. Hvis du befinder dig i udlandet, er det dog muligt at gennemføre din praktik i det pågældende land.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. En stor del af uddannelsens studerende finder selv praktik, mens andre arbejder sammen med IBA Karriere, som ofte modtager jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger. De bliver alle slået op på jobportalen. Se jobportalen her >>

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.). Læs mere om IBA Alumni >>

Inden du skal i praktik, bliver du også til anden praktikperiode inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat.

Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på PBA i International handel og markedsføring på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende, som arrangeres på tværs af uddannelser. Herudover kan kortere studieophold i udlandet være en del af dit valgfri element.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Nicole Altai
- Man skal jo have en helt ny hverdag til at fungere i et andet land. Så man kommer til at gå gennem en enorm personlig udvikling, mens man er afsted. Og derfor kan jeg heller ikke forestille mig nogen, som fortryder, at de valgte at tage deres praktik uden for Danmark.
Nicole Altai
Læser Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding
Læs hele historien her ->>
Videreuddannelse

Som færdiguddannet professionsbachelor i International handel og markedsføring kan du læse videre på erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser som fx. Cand. Merc. på et universitet eller en handelshøjskole i Danmark eller i udlandet. Det kan dog være, at du skal tage supplerende kurser for at blive optaget.

Læs mere om cand.merc. muligheder fx på SDU her >>

Du kan også vælge at tage en mastergrad på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller en MBA på IBA eller en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution. Bemærk at MBA-studiet kræver relevant erhvervserfaring.

Hør Louise fortælle om uddannelsen i international handel og markedsføring

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Ansøgning og optagelse

På online Professionsbachelor i International handel og markedsføring er der både sommer- og vinteroptag.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning. Læs mere her.

Adgangskrav

For at søge om optagelse til uddannelsen kræver én af følgende uddannelser:

 • Markedsføringsøkonom
 • Finansøkonom
 • Financial Controller
 • Serviceøkonom
 • Logistikøkonom
 • Handelsøkonom.
Sådan søger du

Du søger Professionsbachelor i International handel og markedsføring (online) via www.nemstudie.dk.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist:

1. juli kl. 12.00

Du kan dog stadig søge ind på ventelisten efterfølgende.

Ansøgningsfrist via IKV:

1. juni kl. 12.00

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på B-niveau
 • Prøve i Dansk 3.

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen.

Hvis du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering ved at kontakte os på optag@iba.dk. Det kan vurderes, at du skal gennemgå en dansk test, som IBA udbyder.

Søger du ind på dobbelt bachelor, skal du vedlægge bevis på minimum engelsk B eller tilsvarende såsom:

 • Engelsk A
 • Engelsk B
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • Oxford Online Placement Test med en testscore på minimum 75 – du har mulighed for at tage denne test på IBA.

Læs mere om vores engelsk krav her >>

Specielt for vinteroptag

Ansøgningsskema

Ansøgningsfristen er den 10. december.

Ansøgningsskemaet og relevante eksamenspapirer skal sendes via Digital Post via www.borger.dk  i PDF-format. Søg på: IBA – Erhvervsakademi Kolding. Bemærk: Dokumenter som ikke er i PDF-format, vil ikke kunne godkendes og vil ikke blive behandlet. Eksamensbeviser skal være verificeret (stemplet og underskrevet fra uddannelsesinstitutionen).

I beskeden i Digital Post bedes du indsætte din mailadresse og telefonnummer.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis;

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke adgangskrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 1. juni.

Udvælgelse

Når vi vurderer ansøgninger og tildeler studiepladser til kvalificerede ansøgere, indgår følgende i vurderingen af ansøgningen:

 • Relevant adgangsgivende uddannelse
 • Samlet karaktergennemsnit
 • Motiveret ansøgning

Læs mere om motiveret ansøgning og krav til dokumentation her.

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Du hører fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Michael Christensen
- Jeg har fået den uddannelse, der skal til, for at jeg kan få min egen forretning skudt afsted.
Michael Christensen
Har studeret International handel og markedsføring
Læs hele historien her ->>

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Camilla Dalgaard
- Jeg er god til at lægge planer – og så overholde dem. Så hver fredag lægger jeg et skema for den kommende uge. Og jeg ved, at hvis jeg overholder den, så når jeg også i mål med det, jeg vil.
Camilla Dalgaard
Læser en professionsbachelor i International handel og markedsføring online
Læs hele historien her >>
Kan du gætte, hvad de tidligere studerende arbejder med nu? Test dig selv her.
Få en række gode råd til, hvordan du får mest muligt ud af en online uddannelse
5 tips: Sådan bliver en online uddannelse en succes for dig
Få en række gode råd til, hvordan du får mest muligt ud af en online uddannelse
Læs mere