Erhvervsakademiuddannelse Finansøkonom (online)

Søger du en uddannelse, hvor du kan følge undervisningen, uanset hvor i Danmark eller verden, du bor? Så kan vores online uddannelse til Finansøkonom være det helt rigtige valg. Her får du en uddannelse af høj kvalitet, som sigter mod et job som trainee i forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, banker og sparekasser, eller du kan videreuddanne dig til ejendomsmægler.

På uddannelsen vil du følge undervisningen og samarbejde i studiegrupper online.

Hvis du er god til at strukturere din tid, og ikke har noget imod måske at skulle læse lektier om aftenen eller i weekenden, så kan en online uddannelse være noget for dig.

Det kan være, at din transporttid til IBA er så lang, at det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen. Det kan også være, at du dyrker idræt på eliteplan, hvor træningen og studiet skal kunne gå hånd i hånd. Ja – der kan være mange grunde til, at en online uddannelse er mere attraktiv for dig, end at møde fysisk op på studiet i Kolding.

Til orientering – optages undervisningen ikke.

Fakta

 • Studiestart: 30. august 2024 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

Sådan er det at studere online

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

På vores online uddannelse til Finansøkonom har vi selvfølgelig samlet alle de bedste elementer, der kendetegner et erhvervsakademi. Vi har over 20 års erfaring med at undervise online, så du kan se frem til undervisning, der er praksisnær og med undervisere, der interesserer sig for dig og din læring, projektarbejde med fundament i virkeligheden og studiegrupper, hvor du får et godt netværk. Og selvfølgelig indbygget virksomheds praktik på 12 uger.

Du skal regne med at være studieaktiv i gennemsnitlig 42,5 time per uge, da studiet er et fuldtidsstudie. Vi planlægger efter at have to undervisningsdage om ugen, hvor vi forventer, at du deltager i undervisningen i ”real-time” foran skærmen. Vi forventer også, at du aktivt deltager i en studiegruppe – herunder i forbindelse med undervisningen, eksaminer og udarbejdelse af projekter.

Derudover skal du selv strukturere din tid i forhold til læsning af pensum, forberedelse til undervisning og opgaveskrivning. Du skal selv planlægge møder med din studiegruppe, så I kan diskutere opgaverne igennem i fællesskab.

Ud over de to undervisningsdage om ugen vil der være fastlagte aktiviteter, som du skal deltage i. Dette er f.eks. projekter, prøveeksamen og selvfølgelig eksamen. Datoerne vil kunne findes i din semesterplan, inden semestret begynder. For at få mest ud af studiet skal du løbende forberede dig og aflevere opgaver.

OBS: Som en del af studiestartsprøven skal du deltage i al undervisning i to ud af de tre første ugers undervisning på studiet.

Søren Bladt
- For de studerende er der den store forskel, at studiet er mere fleksibelt. De skal deltage i undervisningen tirsdag og fredag, men resten at tiden tilrettelægger de selv i grupper og som selvstudier.
Søren Bladt
Har arbejdet med at udvikle den nye uddannelse på IBA.
Læs om de første på IBA, som studerer Finansøkonom hjemme foran computeren
Det lærer du på Finansøkonom (online) uddannelsen

På finansøkonomstudiet lærer du at kombinere teori og praksis, så du får et solidt fagligt fundament og samtidig forstår, hvordan teorien og dine kompetencer sættes i spil i den finansielle sektor. Det er denne kombination, der klæder dig godt på til job i den finansielle sektor.

Fagene, du bliver undervist i, kan i princippet inddeles i 3 grupper:

 • Basisfag: Erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi, statistik, erhvervsjura og økonomisk metode.
 • Brancherettede fag: Finansielle markeder og rådgivning, samt enten ejendomshandel, ejendomsadministration, forsikring, økonomistyring eller det finansielle detailmarked.

 • Kommunikationsfag: Strategi, salg og kunderelationer samt digital kommunikation.

På Finansøkonom på IBA Erhvervsakademi Kolding arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer fra den finansielle sektor, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Uddannelsens varighed og opbygning

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 3 semestre følger du undervisningen online. Der vil være undervisning 2 dage om ugen; tirsdag i tidsrummet 8.20-15.50 og fredag i tidsrummet 8.20-11.45. Derudover skal du selv, eller sammen med din studiegruppe, forberede dig, læse materialer, se webinarer samt arbejde med cases og opgaver.

Studiet er et fuldtidsstudie, men fleksibelt i forhold til, hvordan den studerende gennemfører sin forberedelse, opgaver og projekter.

På 4. og sidste semester skal du i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet. Praktikkens omfang er 37 timer/uge i 12 uger. Efter praktikken er gennemført, skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsens opbygning
Online uddannelse

Når du vælger en online uddannelse, kan du følge undervisningen, uanset hvor du befinder dig i verden.

På IBA har vi kørt online undervisning siden 1996.

Vi sørger for;

 • at vores online forløb er af samme kvalitet og niveau som vores klassebasserede uddannelser
 • at undervisningen og undervisningsmaterialet er udvalgt og designet til at hjælpe dig med at lære og komme godt igennem uddannelsen
 • at supporten, vi tilbyder vores online studerende, er hurtig og effektiv
 • at trods online forløb, vil der blive arbejdet med at skabe nærhed og sammenhæng mellem de studerende.

Fordelene ved en online uddannelse:

 • Størstedelen af uddannelsen foregår online, så du kan være med uanset geografisk placering.
 • Du sparer transporttid.
 • Du har mulighed for at studere derhjemme, på et bibliotek, i en kaffebar - eller endda i bussen. Hvis du har adgang til internettet, kan du få adgang til næsten alt, hvad du har brug for til vores online uddannelse.
 • Kvalifikationerne, du får ved at færdiggøre en online uddannelse fra IBA, vil være de samme, som hvis du havde taget uddannelsen fysisk på akademiet.​
Job og karriere

Som finansøkonom kan du arbejde bredt med opgaver inden for finansiering, investering, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration.

Finansøkonomer arbejder typisk hos banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, ejendomsmæglere, SKAT eller i virksomheder med en økonomiafdeling af en vis størrelse. Som finansøkonom kan du fx blive privatrådgiver i en bank eller ejendomsmægler.

Praktik

På uddannelsen Finansøkonom er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Karriere modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Karriere slår op på jobportalen. Se jobportalen her.

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på finansøkonomstudiet på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Videreuddannelse

Hvis du ønsker at læse videre, efter at have afsluttet finansøkonomstudiet, er der flere forskellige muligheder.

Du kan f.eks. fortsætte på finansbacheloruddannelsen, hvis du opfylder specifikke krav og supplerer med et ekstra valgfag. Du kan også læse HA på 1½ år, når du har afsluttet finansøkonomstudiet. Endelig er der mulighed for at læse professionsbachelor i International handel og markedsføring eller professionsbachelor i E-handel, hvis du læser enkelte fag op.

Hvis du ønsker at kombinere job og karriere med studier, kan du efter finansøkonomstudiet læse en diplomuddannelse i økonomi og regnskab eller en HD 2. del, idet finansøkonomstudiet giver merit for HD 1. del. Begge uddannelser er diplomuddannelser, som svarer til en bachelor. Den eneste forskel er, at du tager uddannelserne ved siden af dit job. Vær opmærksom på, at du skal have to års relevant erhvervserfaring for at blive optaget på en diplomuddannelse.

Bemærk at optagelseskravene til de forskellige videreuddannelser kan ændre sig.

Selvom du tager en erhvervsakademiuddannelse, forhindrer det dig ikke i at tage en bacheloruddannelse på et senere tidspunkt.

5 tips: Sådan bliver en online uddannelse en succes for dig

Få en række gode råd til, hvordan du får mest muligt ud af en online uddannelse

Læs mere her

Hør Julie fortælle om uddannelsen Finansøkonom

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Ansøgning og optagelse

På Finansøkonom Online er der kun sommeroptag.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning. Læs mere her.

Kvote 1 – adgangskrav

Optagelse via kvote 1 kræver, at du har bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

 • HHX
 • STX
 • HTX
 • HF
 • EUX
 • EUX 1. del

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

I kvote 1 vurderes din ansøgning udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Kvote 2 – adgangskrav

Du skal søge om optagelse via kvote 2, hvis du:

 • Har en erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere.
 • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen.
 • Har Steinerskolernes Ungdomsuddannelse, Steiner HF eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne.
 • Har behov for at blive Individuel konkret vurderet (IKV) – læs mere under afsnittet om IKV.
 • Er statsborger i et land uden for EU.
 • Ønsker at søge om optagelse med særlig tilladelse.
 • Ønsker at søge om dispensation fra kandidatreglen.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Kvote 2 ansøgninger vurderes efter:

 • Adgangskvotient
 • Motiveret ansøgning – læs mere her
 • Relevant erhvervserfaring (min. 16 ugers sammenhængende med min. 30 timer om ugen)
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet (min. 6 ugers sammenhængende)
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold. (min. 16 ugers sammenhængende)
 • Frivilligt arbejde (min. 3 mdr. sammenhængende).

Bemærk at alt ovenstående skal dokumenteres. Læs mere om krav til dokumentation her.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for kvote 1 er:

5. juli kl. 12.00

Ansøgningsfrist for kvote 2 er:

15. marts kl. 12.00

Sådan søger du

Du skal søge om optagelse online på www.optagelse.dk.

Uddannelsen har følgende optagelsesområdenummer: 74071.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis;

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke sprogkrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 15. marts kl. 12.00.

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på A-niveau

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen samt ansøgere med bestået International Baccalaureate (IB) der inkluderer faget dansk.

Hvis du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering ved at kontakte os på optag@iba.dk. Det kan vurderes, at du skal gennemgå en dansk test, som IBA udbyder.

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Du hører fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Hør Camilla fortælle, hvordan du kan forberede dig på dit uddannelsesvalg

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Dea Lærke Bomholt
- Jeg har valgt at tage uddannelsen online, sådan at jeg stadig kan arbejde deltids ved siden af og få hverdagen til at hænge sammen økonomisk.
Dea Lærke Bomholt
Studerende på Markedsføringsøkonomuddannelsen online
Test dig selv. Hvilken type studerende er du? Ta' quizzen.
Jeppe Vestergaard
- Der er mange stillinger, som lyder rigtig interessante, så jeg synes, at paletten er rimelig åben. Det er fordelen ved at tage en uddannelse, der er så bred, at man har mange muligheder for at vælge bagefter.
Jeppe Vestergaard
Finansøkonom
Læs Jeppes historie her