Om IBA

På IBA Erhvervsakademi Kolding udvikler og tilbyder vi videregående uddannelser. Vi bruger teori i praksis og tænker praksis ind i teorien. For dit studievalg er også et jobvalg.

Vores akademi er et af landets mest internationalt orienterede erhvervsakademier med mere end 85 udenlandske partnerinstitutioner fordelt over hele verden.

Vi tænker globalt, fordi virksomheder agerer internationalt. Vi skal ud i verden, og verden skal hjem til os.

Vi skal udvikle erhvervslivet, og det skal udvikle os. Vi arbejder med idéudvikling, fordi virksomheder lever af innovation.

Akademiet har:

  • 4.700 studerende hvert år samlet set.
    Fordelt på
  • 1.500 fuldtidsstuderende. 
  • 3.200 studerende på efter- og videreuddannelser.
  • De studerende er både danske og udenlandske, da vi tror på, at det er med til at danne et spændende, attraktivt og internationalt studiemiljø.
  • IBA har 130 fastansatte medarbejdere og 75 freelance undervisere.

Kontakt os

Se ledige stillinger

Kasper og Frederik er glade for, at deres undervisere behandler dem som voksne på IBA. Læs mere >>

Vi har uddannelser, der virker

På IBA tager vi afsæt i virkeligheden, og vi indretter os efter den. Vi ser mulighederne og uddanner vores studerende til det.

Vi brænder for at udvikle og gennemføre uddannelse, der virker i praksis og skaber værdi for både mennesker og virksomheder.

Vi finder de rette studerende, fordi erhvervslivet søger nye tanker. Vi ser det også som vores opgave at matche de rette studerende med de rette virksomheder. 

Sådan kommer vores nye bygning til at se ud

I første halvdel af 2019 forventer vi, at vores syv etagers domicil står klar på havnen. Vores moderne uddannelsesbygning får et fantastisk studiemiljø og kommer til at ligge helt ned til åen. Læs mere om bygningen

Du kan læse både dag og aften

IBA tilbyder videregående fuldtidsuddannelser på erhvervsakademi-, professionsbachelor- og masterniveau. Det gør vi inden for blandt andet finans, salg og markedsføring, kommunikation, web og teknologi, produktion og ledelse.

Vi har efteruddannelser på akademi-, diplom- og masterniveau inden for økonomi og finans, salg og markedsføring, ledelse og projektledelse, produktion og innovation samt hele det digitale område.

IBA tilbyder også korte kurser til erhvervsfolk, der har brug for en hurtig opgradering samt 6-ugers forløb for ledige.

Fagene på IBA ramte Louises interesser, og pludselig gik hun fra at kalde sig selv en "4-tals pige" til at få årgangens højeste karakterer. Læs mere.

Hos os løser vi rigtige problemer

På studierne kombinerer vi teorien med praktiske færdigheder i form af cases og projekter i samarbejde med erhvervslivet samt obligatoriske praktikophold eller med udgangspunkt i voksne studerendes hverdag i virksomhederne.

Vi beskæftiger os med rigtige problemer, fordi verden er fuld af opgaver, som skal løses.

IBA arbejder også målrettet med forskning, innovation og udvikling i samarbejde med en lang række virksomheder og partnerinstitutioner i såvel Danmark som udlandet.

En del af studiearbejdet på IBA foregår i studiegrupper.

IBA samarbejder med mange

På IBA Erhvervsakademi Kolding samarbejder vi med mere end 85 universiteter og institutioner fra hele verden. Lige fra oversøiske lande som Kina, Sydkorea, Brasilien og USA til europæiske lande som England, Frankrig, Spanien og Rumænien.

Vi er aktivt medlem af the Network of International Business Schools (NIBS). Gennem dette netværk af internationale samarbejdspartnere organiseres studiebesøg, udveksling af studerende og medarbejdere samt konferencer og udviklingsprojekter. IBA-studerende deltager også i internationale case-konkurrencer.

IBAs masteruddannelser er akkrediteret af Leeds Beckett University og Coventry University. Mange af vores internationale samarbejdsuniversiteter tilbyder også IBA-studerende direkte adgang til deres videregående uddannelser.

IBA har Erasmus Charter. Såvel individuelle studerende som studerende fra vores samarbejdsinstitutioner er dermed velkomne som udvekslingsstuderende, ligesom vores danske studerende har mange muligheder for at inkludere et udlandsophold i deres studier. Læs mere om internationale muligheder for studerende.

På efteruddannelsesområdet samarbejder IBA med Cphbusiness, og mange af IBAs uddannelser kan derfor også gennemføres i København. 

IBA bliver tjekket og kontrolleret og havde tirsdag den 10. januar 2017 besøg af et panel af eksperter udpeget af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Læs mere

Cookie- og privatlivspolitik

Læs om IBAs cookie- og privatlivspolitik >>

Ledelse

Organisationsdiagram

Ude foran bygningen er der rig mulighed for at strække benene, få frisk luft, og socialisere sig med sine kammerater.
Bestyrelse

Jørn Pedersen, formand, udpeget af KKR
Erik Jepsen, udpeget af FTF/Finansforbundet
Britt Salomonsen, udpeget af FA
Gitte Skare, udpeget af DI
Ole Kjær, udpeget af LO/HK
Kennet Foersom Iversen, udpeget af DE
Brian Stein, udpeget af Business Kolding
Morten Nielsen, Selvsupplering
Peter Thorning, Selvsupplering
Andreas Bach-Laursen, medarbejderrepræsentant
Martin Vegge, medarbejderrepræsentant
Merlina Xhaferi, studenterrepræsentant
Elenah Sol Kalina Levante, studenterrepræsentant                 

Bestyrelsesreferater:

December 2017 (PDF)
September 2017 (PDF)
Juni 2017 (PDF)
April 2017 (PDF)
December 2016 (PDF)
September 2016 (PDF)
Juni 2016 (PDF)
April 2016 (PDF)
Februar 2016 (PDF)
Maj 2015 (PDF)
Marts 2015 (PDF)
Februar 2015 (PDF)
December 2014 (PDF)
September 2014 (PDF)
Juni 2014 (PDF)
Marts 2014 (PDF)
December 2013 (PDF)
Oktober 2013 (PDF)
Juni 2013 (PDF)

Værdigrundlag

Udsyn med indsigt
Vi finder det værdifuldt at bringe hele verden helt nær for at udvikle originale idéer, skabe ny viden og høste solid erfaring.

Nysgerrig praktiker
Vi finder det værdifuldt at dele undren for at finde meningsfulde løsninger, der virker i praksis.

Rummelighed med kant
Vi finder det værdifuldt at skabe en tillidsfuld atmosfære med plads til begejstring og personligt overskud.

Brænde og tænde
Vi finder det værdifuldt at møde verden medvirkende, med vilje og viden, som rollemodeller for mod og engagement.

Virke med stolthed
Vi finder det værdifuldt at gøre os umage i mødet med nødvendighed og mulighed og at udvise personlig integritet og faglig stolthed.

Pirre foretagsomhedsfantasien 
Vi finder det værdifuldt at bygge på en kultur præget af skaberkraft, lyst til innovation, udvikling og iværksætteri.

Resultater med værdier
Vi finder det værdifuldt at bringe forskellige værdier og personlige karakterer i samspil for at skabe resultater i verdensklasse.

Ledige stillinger

Her kan du se vores ledige stillinger.