Nyt campus:

Se hvor langt vi er

IBA bygger nyt campus med plads til både alle vores fuldtidsstuderende og studerende på vores efter- og videreuddannelser. Den nye bygning skal efter planen stå klar til indflytning i sommeren 2019. Vi følger byggeprocessen tæt og bringer her de nyeste fotos (december 2018) med en status på byggeriet. 

9.000 kvadratmeter

Når man kommer ind af hovedindgangen kommer man tydeligt til at kunne se de ovenliggende etager.

Der kommer træbeklædte elevatorskakte og flere "markedspladser" i bygningen.

Skolens nerve bliver den videnstrappe, som kommer til at forbinde de forskellige universer inde i bygningen. Trappen kommer også til at kunne ses udefra.

Se her hvordan de seneste måneders fremdrift på byggepladsen ser ud set fra kameraet sat op på toppen af Kolding Uddannelsescenter. Kameraet tager automatisk et foto hver halve time:

DECEMBER 2018: Bygningen står nu i sin fulde højde. Nemlig stueetage og 6 etager ovenpå. Bygningen er 27 meter høj.

DECEMBER 2018:For at undgå frostsprængninger bores der huller i loftet, hver gang der kommer en ny etage på. Vandet opsamles i spande og kar og tømmes med en vandsuger.

DECEMBER 2018: En tømrer lægger sidste hånd på murkronen, der er den øverste del af muren. Herefter skal der tagpap på og til sidst skal murkronen pakkes ind i zink.

DECEMBER 2018: Udsigten fra vores nye bygning bliver fed. Særligt for de lokaler hvorfra havnen og Kolding Fjord kan ses.

 

DECEMBER 2018: Endnu står bygningen nøgen, men inden længe bliver den beklædt med lameller, som bliver malet i 4-5 nuancer.

DECEMBER 2018: På 4. etage er en blikkenslager ved at montere rør til sprinkleranlæg. 

DECEMBER 2018: Ventilationsteknikere er ved at samle to sektioner af en ventilationskanal. Bygningen har flere skakter med ventilationskanaler, der går fra fra bunden til toppen af bygningen. 

OKTOBER 2018: Vores nye campus fylder efterhånden godt i bybilledet. Nu er der kommet flere vinduer i, og vi har stueetagen + 5 etager.

OKTOBER 2018: Øverst oppe står to håndværkere og tager imod de tunge elementer og monterer dem.

OKTOBER 2018: Elementerne fungerer som etageadskillelse og bruges her til taget på 5. etage.

OKTOBER 2018: 2 håndværkere monterer kæderne fra kranen på elementerne, inden de hejses hele vejen op til 5. etage. Elementerne vejer mellem 900 kg og 7,5 tons.

OKTOBER 2018: Her er et såkaldt ”huldæk” på vej op til 5. etage. Huldækkene bruges som etageadskillelse, og elementet her vejer 4,8 tons.

OKTOBER 2018: På tredje sal er en tømrer igang med at montere gipsplader på skillevæggene mellem de forskellige rum. Først har han monteret 70 mm isoleringmateriale, og herefter skal der to lag gipsplader udenpå.

OKTOBER 2018: Bygningen kommer til at indeholde tre skakte med ventilationsrør fra bund til tag. Herfra føres der ventilationskanaler ud i resten af bygningen, så campus får et godt indeklima.

SEPTEMBER 2018: Vores nye campus består nu af stueetagen, 1. sal, 2. sal og 3. sal. På højre side af bygningen, på billedet her, ses hullet hvorigennem den store ”Videnstrappe” kan ses.

SEPTEMBER 2018: På ydersiden af bygningen står en håndværker i en lift. Han er i gang med at svejse et vinkeljern på, der hvor trappen til næste etage skal monteres.

SEPTEMBER 2018: 285 ruder plus de store facadevinduer skal monteres i bygningen. Vinduerne tjekkes for brud, før de køres op med elevator og ind i bygningen. De skal nemlig monteres indefra.

SEPTEMBER 2018: Der er stor koncentration i øjnene på håndværkerne, der her er i gang med at fylde beton i alle fuger og mellemrum. På den måde bliver elementerne støbt sammen til en helhed. 

AUGUST 2018: Nu er vores bygning oppe i 2. sals højde og håndværkerne er i fuld gang med at indrette de tre etager. Dermed mangler de næste 4 etager. 

AUGUST 2018: Med en vinkelsliber bliver enden af stålbjælken slebet glat. Stålbjælken skal bruges ved indgangspartiet. 

AUGUST 2018: Her ses trappen mellem stueetagen og 1. salen. 

AUGUST 2018: En tømrer rejser stålskelettet, hvor gibspladerne mellem lokalerne skal monteres på. Stængerne står med et mellemrum på 45 cm og er 3,2 meter høje. På billedet er han ved at montere skelettet i de lokaler, der bliver studievejledningen på 1. sal. 

JUNI 2018: Så langt er byggeriet af IBAs nye campus. Bygningens skæve facon træder tydeligt frem. Håndværkerne er nået til 1. salen på byggeriet, der skal være færdigt til juni 2019. 

JUNI 2018: Her er en landmåler igang med at måle op til, hvor elementerne til væggene på 1. sal præcist skal stå.

JUNI 2018: Nu hvor håndværkerne er begyndt at arbejde i højden, skal der sættes et rækværk op. Derfor er hele 1. sal indrammet i træ, så arbejdspladsen er sikker. 

JUNI 2018: Både væggene i stueetagen og gulv/dæk/etageadskillelse på 1. salen er monteret. De bliver koblet sammen med beton og armering af jern. 

JUNI 2018: Her ses begyndelsen på det, der skal være bygningens beklædning. Lamellerne udenpå bygningen er i anodiseret aluminium i en gyldenbrun nuance, der changerer i farve.

MAJ 2018: Nabogrundens bygherre har fløjet med drone, og der blev skudt et super billede af IBAs byggeplads. Her ser man tydeligt bygningens spændende facon og den store kran. 

MAJ 2018: En af håndværkerne er ved at bore huller i betongulvet til ekstra armering, der skal gøre bygningen endnu stærkere.

MAJ 2018: Den 57 meter høje kran er sat op i midten af IBAs bygning. Den skal placere og rejse betonelementerne i bygningen. Efterhånden som betonelementerne bliver rejst, vil kranen blive pakket ind af den 33,5 meter høje bygning. Om 1/2 år er alle elementer på plads, og herefter skal kranen fjernes med en endnu højere kran, der løfter kranen ud i dele på 2-6 meter.

MAJ 2018: Nu er betongulvet blevet støbt, og byggeriet begynder at tage form.  

MAJ 2018: Håndværkerne er i fuld gang med at bøje den armering, der skal forstærke bygningen. 

APRIL 2018: Medarbejderne er i gang med at lægge rionet ud over pladsen. Rionet bliver brugt til, at holde betonen sammen, når den bliver hældt på. I områderne omkring de bærende bjælker bliver der lagt to lag rionet, mens der andre steder er ét lag.

APRIL 2018: Det er også blevet tid til at lægge spildevandsledning ned. Her bruger medarbejderne et vatterpas, så de sikrer sig, at røret hælder 1,5 cm over en meter. På den måde vil spildevandet løbe væk fra bygningen.​

APRIL 2018: Med en varm tråd skæres gulvisoleringspladerne til, så de ligger præcis op ad hinanden. Der skæres også hul til ledninger mv. Gulvisoleringen er 40 cm høj. 

APRIL 2018: Gulvisoleringen kommer på plads, og her kan det ses, hvordan IBAs lidt "skæve" bygning er formet.

APRIL 2018: Billedkunstner og designer Thomas Pålsson har designet det udsmykkede hegn omkring byggepladsen.

MARTS 2018: Jord- og betonarbejdere i gang med at fremstille ”jernbjælker” til fundamentet for IBAs nye campus. 

MARTS 2018: Arbejdet følger tidsplanen, så alt tyder på, IBAs campus som planlagt bliver klar til indflytning i sommeren 2019.

MARTS 2018: Der er 160 meter yderfundament og ca. 160 meter indervægsfundament.

MARTS 2018: Selvom vejret ikke er fantastisk, arbejdes der på højtryk.  

MARTS 2018: Arbejderne bygger jerngitteret på stedet ved at bøje jernet og hæfte det sammen. Herefter placerer de det oven på de lange pæle, som er banket ned i jorden. Og støber beton rundt om.

JANUAR 2018: Landinspektøren banker pæle i for at markere, hvor der skal være en elevator. En elevator, som skal kunne køre fra stuetagen og op til 6. sal i IBAs kommende campus ved åen i Kolding.

JANUAR 2018: Alle 270 pæle er nu hamret i jorden - så nu er den værste larm overstået for naboerne til byggegrunden. Nu er selve opmålingen og markeringen gået i gang. 

JANUAR 2018: Fotoet er taget fra taget af SDU - og over mod byggepladsen. Det er IBA, der bygger til højre på fotoet. 

JANUAR 2018: Dette foto er taget fra det nærliggende parkeringhus. IBAs kommende bygning kan skimtes i det fjerne hjørne - hvor SDUs bygning ses i baggrunden.

JANUAR 2018: I baggrunden på dette foto ses parkeringshuset - som det foregående foto er taget fra. 

Læs også om, da vi offentliggjorde tegningerne til de nye byggeri "Wauvv - Sådan kommer vores nye bygning til at se ud" >>

Og om, hvordan det så ud, da vi væltede den gamle lagerhal på grunden "IBA river faldefærdigt øjebæ ned" >>

Og ikke mindst vores 1. spadestik "IBA bankede hul til nyt campus" >>

Sådan kommer IBAs færdige campus til at se ud i sommeren 2019

Kontakt