Nyt domicil:

Se hvor langt vi er

IBA bygger nyt domicil med plads til både alle vores fuldtidsstuderende og studerende på vores efter- og videreuddannelser. Den nye bygning skal efter planen stå klar til indflytning i sommeren 2019. Vi følger byggeprocessen tæt og bringer her de nyeste fotos (fra januar 2018) med et status på byggeriet. 

9.000 kvadratmeter

Når man kommer ind af hovedindgangen kommer man tydeligt til at kunne se de de ovenliggende etager.

Der kommer en gennemgående plantevæg, træbeklædte elevatorskakte og flere "markedspladser" i bygningen.

Skolens nerve bliver den videnstrappe, som kommer til at forbinde de forskellige universer inde i bygningen. Trappen kommer også til at kunne ses udefra.

JANUAR 2018: Landinspektøren banker pæle i for at markere, hvor der skal være en elevator. En elevator, som skal kunne køre fra stuetagen og op til 6. sal i IBAs kommende domicil ved åen i Kolding.

JANUAR 2018: Alle 270 pæle er nu hamret i jorden - så nu er den værste larm overstået for naboerne til byggegrunden. Nu er selve opmålingen og markeringen gået i gang. 

JANUAR 2018: Fotoet er taget fra taget af SDU - og over mod byggepladsen. Det er IBA, der bygger til højre på fotoet. 

JANUAR 2018: Dette foto er taget fra det nærliggende parkeringhus. IBAs kommende bygning kan skimtes i det fjerne hjørne - hvor SDUs bygning ses i baggrunden.

JANUAR 2018: I baggrunden på dette foto ses parkeringshuset - som det foregående foto er taget fra. 

Læs også om, da vi offentliggjorde tegningerne til de nye byggeri "Wauvv - Sådan kommer vores nye bygning til at se ud" >>

Og om, hvordan det så ud, da vi væltede den gamle lagerhal på grunden "IBA river faldefærdigt øjebæ ned" >>

Og ikke mindst vores 1. spadestik "IBA bankede hul til nyt domicil" >>

Sådan kommer IBAs færdige domicil til at se ud i sommeren 2019

Kontakt