Nyt campus:

Se hvor langt vi er

IBA bygger nyt campus med plads til både alle vores fuldtidsstuderende og studerende på vores efter- og videreuddannelser. Den nye bygning skal efter planen stå klar til indflytning i sommeren 2019. Vi følger byggeprocessen tæt og bringer her de nyeste fotos (april 2018) med et status på byggeriet. 

9.000 kvadratmeter

Når man kommer ind af hovedindgangen kommer man tydeligt til at kunne se de de ovenliggende etager.

Der kommer en gennemgående plantevæg, træbeklædte elevatorskakte og flere "markedspladser" i bygningen.

Skolens nerve bliver den videnstrappe, som kommer til at forbinde de forskellige universer inde i bygningen. Trappen kommer også til at kunne ses udefra.

APRIL 2018: Medarbejderne er i gang med at lægge rionet ud over pladsen. Rionet bliver brugt til, at holde betonen sammen, når den bliver hældt på. I områderne omkring de bærende bjælker bliver der lagt to lag rionet, mens der andre steder er ét lag.

APRIL 2018: Det er også blevet tid til at lægge spildevandsledning ned. Her bruger medarbejderne et vatterpas, så de sikrer sig, at røret hælder 1,5 cm over en meter. På den måde vil spildevandet løbe væk fra bygningen.​

APRIL 2018: Med en varm tråd skæres gulvisoleringspladerne til, så de ligger præcis op ad hinanden. Der skæres også hul til ledninger mv. Gulvisoleringen er 40 cm høj. 

APRIL 2018: Gulvisoleringen kommer på plads, og her kan det ses, hvordan IBAs lidt "skæve" bygning er formet.

APRIL 2018: Billedkunstner og designer Thomas Pålsson har designet det udsmykkede hegn omkring byggepladsen.

MARTS 2018: Jord- og betonarbejdere i gang med at fremstille ”jernbjælker” til fundamentet for IBAs nye campus. 

MARTS 2018: Arbejdet følger tidsplanen, så alt tyder på, IBAs campus som planlagt bliver klar til indflytning i sommeren 2019.

MARTS 2018: Der er 160 meter yderfundament og ca. 160 meter indervægsfundament.

MARTS 2018: Selvom vejret ikke er fantastisk, arbejdes der på højtryk.  

MARTS 2018: Arbejderne bygger jerngitteret på stedet ved at bøje jernet og hæfte det sammen. Herefter placerer de det oven på de lange pæle, som er banket ned i jorden. Og støber beton rundt om.

JANUAR 2018: Landinspektøren banker pæle i for at markere, hvor der skal være en elevator. En elevator, som skal kunne køre fra stuetagen og op til 6. sal i IBAs kommende campus ved åen i Kolding.

JANUAR 2018: Alle 270 pæle er nu hamret i jorden - så nu er den værste larm overstået for naboerne til byggegrunden. Nu er selve opmålingen og markeringen gået i gang. 

JANUAR 2018: Fotoet er taget fra taget af SDU - og over mod byggepladsen. Det er IBA, der bygger til højre på fotoet. 

JANUAR 2018: Dette foto er taget fra det nærliggende parkeringhus. IBAs kommende bygning kan skimtes i det fjerne hjørne - hvor SDUs bygning ses i baggrunden.

JANUAR 2018: I baggrunden på dette foto ses parkeringshuset - som det foregående foto er taget fra. 

Læs også om, da vi offentliggjorde tegningerne til de nye byggeri "Wauvv - Sådan kommer vores nye bygning til at se ud" >>

Og om, hvordan det så ud, da vi væltede den gamle lagerhal på grunden "IBA river faldefærdigt øjebæ ned" >>

Og ikke mindst vores 1. spadestik "IBA bankede hul til nyt campus" >>

Sådan kommer IBAs færdige campus til at se ud i sommeren 2019

Kontakt