Merit

Hvis du har erfaringer fra tidligere uddannelse eller job, så kan det være, at du ikke skal deltage i hele undervisningsforløbet på din nye uddannelse. Det kalder man merit.

Når du søger om optagelse på en videregående uddannelse hos IBA, så skal du opgive, om du tidligere har studeret på et tilsvarende – eller højere – niveau. Det skal du angive i din ansøgning på www.optagelse.dk – eller i vores ansøgningsskema ved f.eks. vinter- og efteroptag.

Oplysningerne bruger IBA til at lave en obligatorisk meritvurdering af dig. Obligatorisk betyder, at det ikke er dig selv, som beslutter, om du ønsker merit eller ej.

Vurderingen kan ikke foretages på forhånd. Det sker kun, hvis du optages på en af vores uddannelser – og accepterer din tilbudte studieplads.

Fakta

Har du spørgsmål til uddannelse, adgangskrav, karrieremuligheder, eller ønsker du et møde med vores studievejleder, så kan du alle ugens dage kontakte vores optagsteam via nedenstående kontaktoplysninger:

Mail: optag@iba.dk
Telefon: +45 61 93 95 16

Dokumentation

Til brug for meritvurderingen skal du uploade eller vedlægge dokumentation.

Det kan være eksamensbeviser, studiejournaler og kursusbeviser, der dokumenterer, at uddannelsen er bestået/godkendt. Andre relevante dokumenter kan være de studieordninger og fagbeskrivelser, der var gældende, da du tog uddannelsen.

Udenlandsk dokumentation skal oversættes, hvis dokumentationen ikke står på engelsk eller et nordisk sprog.

Hvis IBA har brug for flere oplysninger eller mere dokumentation, vil du blive kontakte af en ansat herfra.

Beskæftigelse

Du har også pligt til at ansøge om merit for relevant erhvervserfaring.

Så skal du vedlægge/uploade dit CV, en udtalelse fra en leder samt kopi(er) af ansættelseskontrakt(er), som kan indgå som dokumentation.

Du er også velkommen til at ansøge om merit for erhvervserfaring, som ikke umiddelbart er relevant i forhold til den uddannelse, du søger ind på.

Afgørelsen

Før studiestart vil du modtage en meritvurdering. Heri kan du læse, hvis du på grund af tidligere uddannelse eller arbejde bliver fritaget for en del af det nye studie, du har søgt ind på hos os. Hvis du har ansøgt gennem efteroptaget, er det dog ikke sikkert, du når at modtage meritvurderingen før studiestart.

Fritagelsen betyder, at du ikke kan deltage i den del af undervisningen, som du får merit for. Bemærk at merit ikke altid betyder, at uddannelsen kan gennemføres på kortere tid. I stedet vil du få perioder med mindre undervisning og hjemmearbejde.

Det fremgår af meritvurderingen, hvad du skal gøre, hvis du er uenig i afgørelsen. Du har fire uger til at indbringe en klage for Kvalifikationsnævnet.

Hvis du får merit, kan det være en god idé at kontakte en studievejleder hos IBA. Så kan I sammen lægge en plan for, hvad meritten betyder for dit studieforløb.

Test dig selv. Hvilken type studerende er du? Ta' quizzen.