Line fik en pris som tak

Da Line Rosenbæk Madsen fra Esbjerg i juni 2016 dimitterede med uddannelsen som Financial Controller fra IBA Erhvervsakademi Kolding, fik hun ikke blot overrakt et eksamensbevis og trykket hånd med rektor Niels Egelund.

Nej, Line har gjort så stor en indsat for det sociale sammenhold i klassen, at hun blev kaldt op en ekstra gang til dimissionen på Koldinghus. Her fik hun overrakt team-player prisen.

Fakta

  • Financial Controller er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk del, en valgdel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.
  • På Financial Controller er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.
  • Der arbejdes med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer fra den finansielle sektor, temadage, projektuger osv.
Line Rosenbæk Madsen

Line fik teamplayer prisen på IBA til dimissionen i juni 2016.

- Jeg er en meget social person, der synes, at det er vigtigt, at man har det rigtig godt sammen i en klasse. OG selv om jeg bor i Esbjerg, så har det ikke været noget problem for mig at arrangere og deltage i en masse sociale arrangementer i Kolding. Og her har vi jo haft vores egen stamcafé i Marcellos i Kolding, fortæller Line, mens studiekammeraterne bekræfter, at de ofte har sat hinanden i stævne efter undervisningen.

Line Rosenbæk Madsen

Line skabte en god tradition i sin klasse med at mødes på en bestemt café efter undervisningen en eller flere gange om ugen. 

Line og resten af hendes klasse som Financial Controllere er de første, der er færdige med den toårige uddannelse på IBA i Kolding. Uddannelsen har kun eksisteret i fire år, og de seneste to år har IBA Erhvervsakademi Kolding fået lov at udbyde den.

En Financial Controller er en medarbejder, som prøver at holde en internt økonomistyring. Det er en udvidet bogholder, som har det store overblik og ser både på indkøbspriser og salgspriser. Ja, altså med andre ord én, som holder øje med de penge, der ryger ind og ud af virksomheden. 

Line Rosenbæk Madsen

Line er en meget social person og vægter godt studiemiljø højt.

Kontakt

IBA-dimittender har gode job muligheder. Læs mere her.