Kvalitetsstrategi

Formålet med kvalitetsstrategien er at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på IBA og være med til at fremme vores udvikling for hele IBA.

Kvalitetsstrategien indeholder IBA’s overordnede vision for uddannelse og læring samt en beskrivelse af hvilken kvalitetsprofil, der kendetegner IBA.

Fakta

  • Formålet med kvalitetsstrategien er at etable og synliggøre et fælles værdiggrundlag for hele IBA
  • Kvalitetsarbejdet defineres som de aktiviteter og metoder, der har til formål at udvikle og dokumentere kvaliteten af IBAs indsats på uddannelsesområdet

Kvalitetsstrategien indeholder endvidere målene for kvalitetsarbejdet.
Målsætninger stilles op og er konkretiseret i 9 delpolitikker, som er understøttende for IBA’s aktiviteter for videreudvikling og kvalitetssikring.

Strategien udgør et kvalitetssystem, som leverer dokumentation for IBA’s uddannelses- og fællesaktiviteter, og dermed giver et synligt og systematisk grundlag for at træffe beslutninger med henblik på videre udvikling.

Kvalitetsarbejdet defineres som de samlede aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at udvikle og dokumentere kvaliteten af IBAs indsats på uddannelsesområdet og udgøre et vægtigt og kvalificeret grundlag for videreudvikling af IBA’s aktiviteter.

Strategisk rammekontrakt
Kvalitetsstrategi

Karakterer

Se et overblik over karakterer på IBAs fuldtidsuddannelser her.

Studietilfredshedsundersøgelser

Fuldtidsuddannelser

Hvert efterår gennemfører IBA Erhvervsakademi Kolding en studietilfredshedsundersøgelse på fuldtidsuddannelserne. Undersøgelsen fokuserer bredt på de studerendes vurdering af uddannelsen, undervisningen samt støttefunktioner og faciliteter.

Den samlede rapport kan hentes her på siden. IBA, Erhvervsakademi Kolding har udvalgt tre indikatorer til belysning af de studerendes tilfredshed med akademiet: Ledelse og organisering af uddannelsen, Undervisning og Praktik. De tre indikatorer indgår i akademiets udviklingskontrakt med ministeriet.

Rapporten sammenfatter resultaterne i kategorierne Studieglæde, Udbytte og Loyalitet for de studerende på IBA, Erhvervsakademi Kolding. Samtidigt peger rapporten på en række steder, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet.

Rapporten indgår i IBA Erhvervsakademi Koldings samlede bestræbelser på at forbedre kvaliteten på akademiets uddannelser. Undersøgelsen omfatter alle studerende på alle uddannelser. 

På en skala fra 1 – 100 

Efteruddannelser

På efteruddannelserne gennemfører IBA Erhvervsakademi Kolding hvert år studietilfredshedsundersøgelse.  Som på fuldtidsområdet fokuserer undersøgelsen bredt på de studerendes vurdering af uddannelsen, undervisningen samt støttefunktioner og faciliteter.

Rapporten sammenfatter resultaterne i kategorierne Studieglæde, Udbytte og Loyalitet for de studerende. Det er samtidigt de tre indikatorer, der indgår i akademiets udviklingskontrakt med ministeriet

Rapporten indgår i IBA Erhvervsakademi Koldings samlede bestræbelser på at forbedre kvaliteten på akademiets uddannelser.

På en skala fra 1 – 100

Kontakt