Kunstig intelligens rykker ind i undervisningen på IBA

Kunstig intelligens er ikke nyt. Men AI kom pludselig på alles læber, da ChatGPT blev sluppet løs i begyndelsen af 2023. Siden er der konstant dukket nye AI-værktøjer op, som er specialiseret i at skrive tekster, komponere musik, designe grafik – og alt muligt andet.

Derfor er AI også allerede rykket ind i undervisningen på IBA Erhvervsakademi Kolding, og det vil komme til at ske i stigende grad og på alle studieretninger. 

IBA og kunstig intelligens

  • Virksomhederne benytter sig af kunstig intelligens. Det er den virkelighed, vores studerende uddanner sig til. Og derfor skal vi også omfavne teknologien og inddrage den i vores undervisning her på IBA.
     
  • Men kunstig intelligens rummer både fordele og ulemper. Den skal bruges både ansvarsfuldt og med integritet. Det underviser vi vores studerende i, så de fortsat kommer med selvstændige løsninger på de opgaver, de får stillet.
     
  • Vi ønsker, at vores studerende arbejder med kunstig intelligens som kritiske, bevidste og reflekterede brugere.
IBA

ChatGPT og andre former for kunstig intelligens kommer til indgå som en del af undervisningen på IBA.

- På IBA er vi meget opmærksomme på betydningen af kunstig intelligens, og derfor kommer vi også til at følge udviklingen ganske nøje. De studerende kan være helt sikre på, at når det giver mening, så vil vi inddrage AI i vores undervisning, siger prorektor Jeanette Lemmergaard.

Hun tilføjer, at det kommer til at ske i forskellige hastigheder, fordi det vil tilpasse sig den enkelte studieretning. I nogle fag er brugen af AI mere oplagt end i andre. Nøgleordene er, at kunstig intelligens skal bruges bevidst, reflekteret og kritisk som en del af undervisningen.

- Det indebærer også, at vi vil stille krav til de studerende, når de bruger AI til at løse opgaver. Vi skal sikre, at de har de rette kompetencer, når de forlader IBA, og derfor er det helt afgørende, at det fortsat er selvstændige præstationer, vi bedømmer de studerende ud fra, siger Jeanette Lemmergaard.

- Der kommer mange nye AI-værktøjer hver eneste uge, så det er den virkelighed, vi skal uddanne vores studerende til, siger uddannelseschef Per Toft.

Kritiske brugere

Per Toft er uddannelseschef for Multimediedesign, Produktionsteknolog, IT-arkitektur og Webudvikling. For ham er det helt oplagt, at kunstig intelligens er flyttet inden for i undervisningslokalerne:

- AI bliver allerede brugt ude i virksomhederne, og det vil kun vokse. En ny praksis skal vi naturligvis undervise vores studerende i. Sådan har vi altid gjort, og sådan skal det også være med AI. Også selv om udviklingen denne gang stiller store krav til os som uddannelsesinstitution, fordi den går så hurtigt.

Uigennemskuelige algoritmer, diskussion om ophavsret og datasikkerhed. AI rejser mange spørgsmål, som også IBA er opmærksomme på. Men det ændrer ikke på, at både studerende og virksomheder forventer, at AI indgår i undervisningen af fremtidens ansatte.

- Vi har en god tradition i Danmark for at uddanne personer, som både kan beherske ny teknologi – og stille sig kritisk over for den. Alt er jo ikke perfekt, blot fordi det kommer ud af en computer. Men hvis man skal forholde sig kritisk, så kræver det en god grundkompetence – og den vil vi gerne give vores studerende, siger Per Toft.

10/08/2023

Kontakt

- På IBA skal vi hele tiden være opmærksomme på de nye AI-værktøjer, som dukker op. Og vi skal inddrage dem i undervisningen, når vi kan se, at de slår an, og en stor andel af befolkningen begynder at bruge dem.
Per Toft
Uddannelseschef