Karakterer, evalueringer, gennemførelse, m.m.

Nedenfor kan du få et overblik over den samlede gennemførelse, evalueringer, beskæftigelsesgraden og karakterer for studerende og dimittender på IBA Erhvervsakademi Koldings fuldtidsuddannelser.

Beskæftigelse

Her kan du se beskæftigelsesgraden for studerende, der er dimitteret fra IBA Erhvervsakademi Koldings fuldtidsuddannelser i 2020.

Tallene er sat op i den procentvise ledighed blandt de dimitterende.

Her kan du se beskæftigelsesgraden for studerende, der er dimitteret fra IBA Erhvervsakademi Koldings fuldtidsuddannelser i 2020.
Gennemførelse

Her kan du se den samlede gennemførelse for IBA Erhvervsakademi Koldings fuldtidsuddannelser i 2022.

Her kan du se den samlede gennemførelse for IBA Erhvervsakademi Koldings fuldtidsuddannelser i 2022.

*Uden FBA, eftersom det er en 3½ årig uddannelse, hvorfor der ikke foreligger komplette tal for optag 2018.
**FBA optag år 2018 og dimitteret januar 2022. Frafald for 2. år for FBA i figuren dækker over frafald for 2. og 3. år.

ED = Entreprenørskab og design

MFØ = Markedsføringsøkonom

PBE = Professionsbachelor i e-handel

PBA = Professionsbachelor i International handel og markedsføring

FBA = Finansbachelor

FCO = Financial Controller

FIN = Finansøkonom

MMD = Multimediedesigner

PBW = Professionsbachelor i Webudvikling

PTE = Produktionsteknolog

Karakterer

Her kan du se et overblik over karakterer på IBA's fuldtidsuddannelser for de seneste tre år.

Karaktergennemsnit 2023

Karaktergennemsnit 2022

Karaktergennemsnit 2021

Kontakt