Information til censorer på IBA's fuldtidsuddannelser

Hvis du skal være censor på IBA, kan du finde alle de oplysninger, du har brug for her.

Vi har samlet generelle informationer, der gør sig gældende uanset hvilken fuldtidsuddannelse, du skal være censor ved.

Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte den studiesekretær, der er tilknyttet den uddannelse, du skal være censor ved.

Har du brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte den studiesekretær, der er tilknyttet den uddannelse, du skal være censor ved.

Se kontaktoplysningerne herunder.

For censorer til digital eksamen
Brug af Wiseflow

Som udgangspunkt foregår alle eksaminerne på IBA i Wiseflow.

Wiseflow skal åbnes i Google Chrome. Du skal bruge dit NemID for at få adgang til systemet. Når du bliver koblet på et flow, får du automatisk en mail fra Wiseflow, med et link til flowet.

Indtastning af karakterer i WISEflow skal ske umiddelbart efter prøvens afslutning, og vi henstiller til at de tastes, inden du forlader IBA.

Studerende, som afleverer blankt i forbindelse med en eksamen, skal have bedømmelsen -3, dette skal afgives af både bedømmer og censor i Wiseflow. Censor modtager ikke afregning for dette.

Tids- og lokaleplaner vil blive oplyst i Wiseflow og/eller tilsendt pr mail.

Du finder de relevante vejledninger til brug af WISEflow som bedømmer her >>

Supportfunktion vedr. Wiseflow
Ved problemer skal du rette henvendelse til vores IT supportere, hvilket kan gøres på mail: IT@iba.dk eller på tlf.: +45 72 11 82 99.

Trådløst netværk

For at komme på IBA's netværk, skal du bruge et gæstelogin. Dette kan du få udleveret i receptionen på 1. sal.

Afregning

For at gøre processen hurtigere har IBA indført SDBF-blanket flow, hvor du selv skal udfylde censorafregningsblanketten efter eksamen.

Du bedes følge dette link (skal åbnes i Google Chrome).

Vælg blanketten ” Censorafregning Erhvervsakademierne” – under ”Censor og tilsyn” og udfyld denne.

Husk at vedlægge karakterliste, som kan hentes i Wiseflow ellers afvises din blanket og din afregning vil blive forsinket.

Læs en mere detaljeret vejledning til udfyldelse af censorafregningsblanketten her >>

Hvis du ikke accepterer censornormerne så bedes du give besked, hurtigst muligt. Vi modtager ikke afregning på faktura gennem en virksomhed.  

Censorer får afregnet løn efter "Cirkulære om Timelønnet undervisning samt cirkulære om Censorvederlag". Censorer på IBA får løn efter sats B. 

Sats B er i 2023: 397,45 kr pr. time. Herudover tillægges 12,5% i feriepenge. 

Rejsetid aflønnes ikke. 

Hvis du er ansat på IBA, eller indenfor de seneste 2 år har været ansat på IBA, så må du ikke være censor på IBA, og du skal omgående meddele dette til Censorsekretariatet. Dette gælder også selvom din primære beskæftigelse ikke er ved IBA (fx ved en timelønsansættelse). Er du i tvivl om hvornår dit ansættelsesforhold er ophørt, så undersøger vi gerne dette for dig. Se i øvrigt bekendtgørelse (Censorbekendtgørelsen) nr. 458 af 19/04/2022 § 7.

Udgift til broafgift
Hvis du har en Brobizz, må du gerne bruge denne og vedlægge skærmdump af kontoudskriften. Hvis ikke så kan du købe en billet og vedlægge en kopi af denne. 

Forplejning

Der vil blive serveret frokost, hvis eksamen strækker sig herover. Ved specielle hensyn til mad, kontakt venligst studieadministrationen.

Kørsel

Kørte km afregnes efter statens takster (lav sats), satsen er pr. 1. januar 2022 – 1,98 pr km.

Parkering

Kom i god tid, da vi er udfordret på parkeringspladser.

Du skal stille din p-skive, samt registrere din parkering i receptionen på 1. sal inden for 30 min., ellers er din parkering ikke gyldig.

Der foretages parkeringskontrol på området. 

Se parkeringsoversigten her >>

Se Kolding Kommunes parkeringsoversigt her >>

Hotelovernatning

Hvis du skal være censor i flere dage og/eller kommer langvejs fra skal IBA betale for overnatning og evt. time- og dagpenge (se mere under Time- og dagpenge).

Som censor må du overnatte på et hotel, hvor prisen ikke overstiger kr. 1.000,00 (inkl. moms) pr. overnatning i henhold til "Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2022 for tjenesterejser".

Er der behov for overnatning kontakt da venligst IBA i god tid, så vil der blive sørget for reservationen. 

For at få overnatning skal følgende være opfyldt:
Ved eksamensstart kl. 09.00 skal køretiden/rejsetiden være mere end 3 timer.
Ved eksamensstart kl. 08.00 skal køretiden/rejsetiden være mere end 2 timer.

Censor har mulighed for at få betalt overnatning mellem to eksamensdage – forudsat at ovenstående betingelser omkring køre-/rejsetid er opfyldt. 

Der betales endvidere overnatning, hvis det på grund af særlige vejrforhold skønnes hensigtsmæssigt.

Som udgangspunkt benyttes Hotel Saxildhus. Da vi er omfattet af Statens Indkøbsprogram, benyttes kun hoteller, der fremgår af SKI aftalerne.

Privat indkvartering

Hvis du overnatter privat, kan du som censor få betalt kr. 231,00 pr. overnatning i henhold til "Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2022 for tjenesterejser".

Time- og dagpenge

For at få time- og dagpenge skal du være bortrejst fra sin bopæl i mere end 24 timer. Tiden tæller fra du går ud af døren hjemmefra og til du er retur på hjemmeadressen igen.

I time- og dagpengene skal fratrækkes måltider, der indgår i rejsen, fx censorfrokost og morgenmad, der er inkluderet på hotel.

Pr. 1. januar 2022 er satserne:

Pr. hele døgn kr. 463,00

Pr. time kr. 19,29

7-trinskalen

Få her en ide om hvad de forskellige karakterer i 7-trinsskalaen dækker over:

Karakteren 12: Gives for den fremragende præsentation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Karakteren 10: Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

Karakteren 7: Gives for den gode præstration, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

Karakteren 4: Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

Karakteren 02: Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Karakteren 00: Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

Karakteren -3: Gives for den helt uacceptable præstation.

Din rolle som censor

Som censor skal du være opmærksom på, at eksamensopgaver er personoplysninger, og du skal derfor behandle dem fortroligt. Vi forventer derfor at du ikke omtaler, videregiver eller på anden måde deler den med andre end vejlederen på opgaven.

Du er som censor omfattet af de gældende regler for habilitet og tavshedspligt, som du er blevet vejledt om fra Censorsekretariatet.

Hvis du er ansat på IBA, eller indenfor de seneste 2 år har været ansat på IBA, så må du ikke være censor på IBA, og du skal omgående meddele dette til Censorsekretariatet. Dette gælder også selvom din primære beskæftigelse ikke er ved IBA (fx ved en timelønsansættelse). Er du i tvivl om hvornår dit ansættelsesforhold er ophørt, så undersøger vi gerne dette for dig. Se i øvrigt bekendtgørelse (Censorbekendtgørelsen) nr. 458 af 19/04/2022 § 7.

Det er vigtigt at du under eksamen laver læsbar noter og gemmer disse i et år.

Kontakt