Strategisk innovation

Markedsføringsøkonomer på besøg hos Novo Nordisk

Innovation kan være noget så lavpraktisk, som at finde ud af hvilke ændringer der skal gøres på en insulinsprøjte, for at den giver mere værdi for brugeren.

Det opdagede 62 studerende, da de var på besøg hos Novo Nordisk.

 

Strategisk Innovation

Under uddannelse som Markedsføringsøkonom får du mulighed for at specialisere dig indenfor de områder, du synes er ekstra spændende.  

På 3. semester arbejder du næsten udelukkende med områder, du selv vælger. 

Strategisk Innovation er ét af de fag, du kan vælge.

Novo Nordisk havde forberedt en workshop, hvor Linn Heiden (til venstre), som er Development Engineer hos Novo Nordisk, vejledte de studerende igennem innovations processen. 

En virkelighedsnær uddannelse

Det er en mærkesag, for IBA at de studerende kommer ud og besøger virksomheder, så de kan se, hvordan deres uddannelse kan bruges i erhvervslivet. Og det er en super oplevelse for de studerende, som kommer væk fra skolebænken, og får afprøvet de ting, de har lært i undervisningen.

Underviser Ivan Hassinggaard understreger, at det især er fedt for de studerende at få lov til at arbejde med de værktøjer, som Novo Nordisk bruger til daglig:

 - Det giver de studerende god erfaring. Uanset emnet kan arbejdsprocessen nemlig bruges i alle mulige sammenhænge, og det er den viden og erfaring de studerende skal tage med fra besøget.

Der er tale om en blandet flok med både danske og internationale studerende, og derfor foregik al kommunikation på engelsk.

Underviseren vil gerne fortsætte samarbejdet

Det er første gang studerende med valgfaget Strategisk Innovation har været på besøg hos Novo Nordisk.

– Vi vil gerne udvide samarbejdet med Novo Nordisk, så vi også får en "win win" situation, hvor vi giver noget tilbage til virksomheden, siger Ivan Hassinggaard.

Novo Nordisk begynder typisk deres brugerdrevet innovation ved at besøge f.eks. nogle sukkersygepatienter for at observere, hvordan de bruger et produkt. 

F.eks. må en insulinsprøjte kun bruges én gang. Men på hjemmebesøget opdager Novo Nordisk, at der er brug for et system til at se, hvornår en sprøjte er brugt. Med den viden kan virksomheden innovere på deres produkt.

Under besøget arbejdede de studerende med idéudvikling på en case, men står det til Ivan Hassinggaard, får de studerende fra IBA flere opgaver fra Novo Nordisk i fremtiden.

Lang men udbytterig dag

- Da der er langt fra Kolding til Hillerød, blev det en lang undervisningsdag for de studerende. Men det var det hele værd, fortæller Ivan Hassinggaard, der synes de studerende fik stort udbytte af dagen.

Han roser Novo Nordisk, og især deres afdeling "Device Research & Development" for at have specialetsyet en professionel dag.

Hvis du synes, det lyder spændende at arbejde med innovation, kan du læse mere om uddannelsen som Markedsføringsøkonom >> 

Kontakt

  • Mikael A. Rasmussen
    Mikael A. Rasmussen
    Uddannelseschef
  • Ivan Hassinggaard
    Ivan Hassinggaard
    Lektor