IBA-studerende har 3D-print som valgfag

For rigtig mange er 3D-print allerede hverdag. Og spørger man i industrien, så er der en klar forventning om, at teknologien vil fylde mere og mere de kommende år.

Dén vurdering er 30-årige Tommi Jønsson Ravn helt enig i. Derfor er han godt tilfreds med, at mens han studerer Produktionsteknolog hos IBA Erhvervsakademi Kolding, så har han også et valgfag i industriel 3D-print.

Om uddannelsen

På professionsbachelor-uddannelsen i Industriel 3D-print lærer de studerende selvstændigt at kunne håndtere komplekse udviklingsorienterede industrielle 3D-problemstillinger. De skal kunne analysere, designe og konstruere i sammenhæng med en produktionsvirksomhed.

På uddannelsen lærer du at varetage opgaver som planlægning, udvikling og integration af 3D-printløsninger.

Uddannelsen er inddelt i følgende fagområder: Teknologi, materialer og design, forretningsudvikling og anvendelsesdomæner.

På Industriel 3D-print på IBA Erhvervsakademi Kolding bliver der arbejdet med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, oplæg fra relevante personer fra erhvervslivet, temadage og projektuger.

Uddannelsen tager halvandet år.

 

Produktionsteknologer som Tommi Jønsson Ravn har mulighed for at studere Industriel 3D-print som en top up-uddannelse. Men allerede i løbet af studiet har de kommende produktionsteknologer et valgfag i 3D-print, når man går på IBA Erhvervsakademi Kolding. Til højre står underviser Emil Lyck.

- Det er været superspændende. Og det er fedt, at vi har den mulighed. For det er helt sikkert en teknologi, der bliver brugt i stigende grad, og som vi højst sandsynligt støder på, når vi kommer til at arbejde som produktionsteknologer. Vi bliver selvfølgelig ikke eksperter inden for 3D-print i løbet af valgfaget. Men vi får så stor indsigt, at vi kan tage 3D-print med som en af mulighederne, når vi skal finde den bedste løsning på en opgave, siger Tommi.

Man kan uddanne sig som Produktionsteknolog flere steder i landet. Men det er kun på IBA i Kolding, at de studerende har et valgfag i industriel 3D-print. Det skyldes, at akademiet råder over afdelingen IBA Nexttech, som har eksperter inden for området og et meget bredt udvalg af 3D-print teknologier. Her kan man arbejde med forskellige materialer. Også i store størrelser.

- Derhjemme har jeg selv en 3D-printer til hobbybrug. Men det er helt andre teknikker, de råder over her på IBA Nexttech, siger Tommi, som oprindeligt er udlært klejnsmed, inden han begyndte uddannelsen på IBA.

Store muligheder

I løbet af semestret er det seks dage, der er afsat til industriel 3D-print. Forløbet svarer til 5 ECTS-point.

- Valgfaget har vist mig, at 3D-print både er en spændende og krævende teknologi, siger Gali Gottfeld, der allerede er uddannet maskinsnedker og næsten har afsluttet uddannelsen som Produktionsteknolog på IBA.

Der er afsat tid, så de studerende kan få et indblik i den avancerede teknologi – og de muligheder, den rummer. Det betyder, at de studerende også selv kommer til at arbejde med printerne hos IBA Nexttech.

32-årige Gali Gottfeld er uddannet som maskinsnedker og snart også Produktionsteknolog. Hun fortæller, at valgfaget har været lidt af en øjenåbner:

- Hvis man har interesse i den nyeste teknologi, så giver forløbet rigtig god mening. Måske er der mange, som stadig har en opfattelse af, at 3D-print mest er en hobby. Men i løbet af valgfaget har jeg fundet ud af, at teknologien har mange flere muligheder, end jeg troede.

Anders Bo Raahede (til venstre) er tekniker på IBA Nexttech og underviser i 3D-print teknologi, der blandt andet benyttes til fremstilling af reservedele, prototyper og proteser.

De kan begå sig

Og dermed har valgfaget tjent en væsentlig del af sit formål.

Det fastslår Karsten Friis Hansen, der er direktør hos IBA Nexttech. Han fortæller, at i løbet af valgfaget får de studerende en helt grundlæggende forståelse for teknologien, som efter hans vurdering bliver værdifuld i deres karriere:

- Det betyder, at de bedre kan begå sig som nyuddannede produktionsteknologer. For de kan bidrage med mulighederne inden for 3D-print, når deres virksomhed skal træffe beslutninger om nye produkter eller måder at producere på.

Uddannelseschef Per Toft roser samarbejdet med eksperterne hos IBA Nexttech. For perspektivet i samarbejdet er ganske stort, vurderer han.

- Kolding er en af Sydjyllands største industri-kommuner. Derfor er det utroligt vigtigt, at produktionsteknologerne hele tiden udvikler sig, så de kan hjælpe vores lokale arbejdsmarked med at være first movers på den nye teknologi, siger Per Toft.

På valgfaget bliver der arbejdet både teoretisk og håndgribeligt med teknologien bag 3D-print.

Læs mere om uddannelserne: 

20-12-2022

Kontakt

Tommi Jønsson Ravn
- Industriel 3D-print lyder som en spændende top up-uddannelse. Og det er attraktivt, at den kun tager halvandet år.
Tommi Jønsson Ravn
Studerer Produktionsteknolog