IBA Erhvervsakademi Kolding har i 2018 fået et kvalitetsstempel

I 2018 er IBA Erhvervsakademi Kolding blevet institutions-akkrediteret. Fuldstændig uden forbehold.

Klokkeklart bestået.

Sådan var beskeden, da IBA Erhvervsakademi Kolding fik svar fra det ekspertpanel, som gennem de seneste to år har vurderet akademiet.

Read the story in english >>

Fakta

INFO: Alle IBA's uddannelser er statsgodkendte og bliver udbudt under ministeriets kontrol. Den nye institutionsakkreditering går udelukkende på, hvordan den løbende kontrol kommer til at foregå i fremtiden.

Erhvervsakademiet har i august 2022 cirka 10.500 studerende hvert år samlet set.
Dette fordeler sig sådan: 1.271 studerende på vores videregående fuldtidsuddannelser, 213 fuldtidsstuderende på vores engelske master & bacheloruddannelser og 9.100 studerende på vores efter- og videreuddannelser.

Vi er 140 fastansatte medarbejdere og 95 freelance undervisere.

Read the story in english >>

Medarbejderne på IBA fejrede den store glædelig nyhed med fælles frokost

Medarbejderne på IBA fejrede den store glædelig nyhed med fælles frokost, hvor de fik helstegt pattegris. Årsagen til netop denne spise var, at rektor igennem de to års hårdt arbejde hele tiden havde forvisset dem om, at ”grisen” blev federe. Altså at de ikke bare knoklede for at blive godkendt - men at de også udviklede organisationen og deres eget arbejde samtidig.

At blive institutionsakkrediteret et meget vigtig kvalitetstempel i Danmark. Den ubetingede godkendelse kan sammenlignes med, når en restaurant tildeles en ekstra Michelin-stjerne.

- Vi er meget tilfredse og glade over resultatet. Det er et entydigt signal om, at vi er en velfungerende uddannelsesinstitution. Vi har fået vendt alt i organisationen og har udviklet os meget i arbejdet frem mod godkendelsen. Det er vi stolte over, jubler Niels Egelund, rektor på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Rektor Niels Egelund (midt i fotoet) fejrede mandag den positive akkrediteringsgodkendelse sammen med medarbejdere og bestyrelsen.

Rektor Niels Egelund (midt i fotoet) fejrede mandag den positive akkrediteringsgodkendelse sammen med medarbejdere og bestyrelsen. Over for ham sidder borgmester Jørn Pedersen, som også er formand for IBA's bestyrelse.

IBA har et stærkt kvalitetssystem

Michelin-stjernen har IBA opnået, fordi erhvervsakademiet har udviklet et velfungerende system til at måle kvaliteten på uddannelserne. Et system - som på en god og gennemsigtig måde sikrer uddannelsernes høje kvalitet og relevans gennem en løbende dialog med studerende, virksomheder, medarbejdere og dimittender.

Ekspertpanelet, der har kigget IBA grundigt efter i alle kvalitetssystemets sømme, skriver i deres indstilling:

”IBA Erhvervsakademi Kolding (IBA) har et sammenhængende og velfungerende kvalitetssikringssystem … IBA har med afsæt i institutionens strategi fastsat konkrete og ambitiøse mål for kvalitetssikringsarbejdet samt indikatorer, som skal sikre, at målene nås.”

Jørn Pedersen, borgmester i Kolding, lykønskede medarbejderne med den positive akkreditering.

”En milepæl – ja faktisk den største i IBA's historie”. Det slog formand for IBA's bestyrelse, Jørn Pedersen (som også er borgmester i Kolding red.), fast, da han lykønskede medarbejderne med den positive akkreditering.

IBA bliver hurtigere

Akkrediteringsmodellen kan sammenlignes med Fødevarestyrelsens smiley-ordning, der opfordrer til egenkontrol. Og med den positive institutionsakkreditering i 2018 får IBA Erhvervsakademi Kolding større frihed og kan lettere etablere og igangsætte nye uddannelser. IBA får med andre ord større mulighed for at gøre tingene selv. 

Det har to klare fordele: IBA kan reagere hurtigere på virksomhedernes krav til nye kompetencer. Og få mere ro til at koncentrere sig om sin kerneopgave: At uddanne studerende med uddannelser af høj kvalitet.

IBA skal bruge godkendelsen internationalt

Alle videregående uddannelser i Danmark skal søge om at blive institutionsakkrediteret. Herefter kan de opnå tre bedømmelser: Den bedste er positiv akkreditering, som den IBA har fået i 2018. Man kan også få en betinget akkreditering eller et afslag på akkreditering.

Akkrediteringen har sin rod i de europæiske standarder, der skal give studerende og aftagere en garanti for gennemsigtighed, relevans samt fokus på viden og tilrettelæggelse. Når man som IBA vil deltage i europæisk samarbejde og udveksle studerende, bliver det i løbet af 2-4 år normen at være akkrediteret.

26-06-2018

Kontakt

"Happening" i Kolding midtby
"Happening" i Kolding midtby
Koldingensere vågnede op til frisk kaffe og cookies den 5. september 2018
Se fotos fra happeningen
Test din viden om studielivet på IBA og i Kolding. Ta' quizzen.