Den 21. april 2020

IBA gennemfører alle eksaminer online frem til sommer

Read this in English

Allerede i april meldte IBAs ledelse ud til sine fuldtidsstuderende, at ledelsen havde besluttet ikke bare at fortsætte den daglige undervisning men også at afholde samtlige mundtlige og skriftlige eksaminer online resten af semesteret.

Og den plan er der en helt bestemt grund til, fortæller rektor Niels Egelund:

- Vi oplever, at visheden er vigtig for vores studerende. De vil vide, hvad de skal. Så derfor har vi besluttet, at uafhængigt af - om det bliver muligt at åbne akademiet delvist igen til maj – så fortsætter vi undervisningen og holder alle eksaminer online frem til sommer. På den måde kan vi detailplanlægge eksaminerne. Og det giver tryghed for de studerende, som hurtigere kan få at vide, hvordan de kan forberede sig.

IBA arbejder hjemmefra

Selv om IBAs bygning i Havneparken 1 i Kolding er fysisk lukket, så arbejder alle medarbejdere og undervisere hjemmefra. 

Så alle studerende bliver fortsat undervist - bare mens både de og deres undervisere alle sidder hjemme. 

Studievejledningen og hjælp til optag fungerer ligesom alt andet - helt som det plejer. Så alle medarbejdere kan fortsat kontaktes på mail og telefon. 

Ring gerne til receptionen på
tlf. 72 11 82 00.

IBA har stor erfaring med online eksaminer

Antallet af sommerens eksaminer bliver det samme online, som det ville have været fysisk. Og her har IBA en kæmpe fordel, fordi akademiet i flere end 20 år sideløbende har kørt uddannelser online. Typisk med studerende, som geografisk har været placeret i mange forskellige lande.

- Det, at afholde eksamen mundtligt og skriftligt på online platforme, er ikke nyt for IBA. Det har været praktiseret på vores online uddannelser i årevis. Så vi er vant til at navigere i den verden, og det har aldrig været problematisk, fortæller Niels Egelund.

IBA gør alt for at nedbringe risikoen for snyd

Selv om antallet forbliver det samme, så kan eksamensformen blive justeret i online-versionen. For IBA gør alt, hvad der er muligt for at nedbringe risikoen for snyd. Så en skriftlig eksamen kan for eksempel blive ændret fra en tre timers prøve UDEN hjælpemidler til en 24-timers opgave MED hjælpemidler, forklarer Niels Egelund.

- Jeg kan forsikre, at de studerende kommer til at møde den samme række krav til eksaminerne, som de ville have gjort i den fysiske version. Kontrolapparatet med en kombination af IBAs undervisere og beskikkede censorer, er et velfungerende kontrolapparat. Også online, siger han.

Ganske som ved almindelige eksaminer, så kræver en sygemelding fra en online eksamen en lægeerklæring. Herefter er der mulighed for samme antal reeksaminer, som normalt.

Dejligt - når studielivet kommer tilbage på IBA

Midt i glæden over, at både undervisere og studerende er fleksible og omstillingsparate, så glæder rektor sig dog til, at IBA igen kan invitere de studerende indenfor:

- Det er vores indtryk, at langt de fleste er positivt overrasket over omstillingen, som gik lynhurtig. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke alle længtes tilbage til en hverdag med social kontakt og studieliv, siger Niels Egelund.

Kontakt