Hvilken uddannelse kan jeg komme ind på?

For at søge optagelse på en videregående uddannelse, kræver det, at du opfylder uddannelsens adgangskrav. For mange videregående uddannelser er det et krav, at du har en gymnasial eksamen, mens nogle typer uddannelser også godkender andre adgangsgrundlag, for eksempel en erhvervsuddannelse.

Overblik

Få et overblik over IBAs erhvervsakademiuddannelser >>

Se alle IBAs bacheloruddannelser >>

På de fleste videregående uddannelser er der specifikke adgangskrav, som kræver, at du har bestået bestemte fag i gymnasiet på et vist niveau. Ligeledes kan der være karakterkrav, som kræver et bestemte karakterer i udvalgte fag, eller et krav om en bestået adgangsprøve. Mange uddannelser har et begrænset antal pladser, og derfor optages de studerende via adgangskvotienter, hvilket er det karaktergennemsnit, der som minimum kræves for det pågældende år.

Anders Kjær
- Det, vi laver på uddannelsen, spiller rigtigt godt sammen med de arbejdsopgaver, der venter, når man er færdig.
Anders Kjær
Arbejder hos LM Windpower
Læste til Produktionsteknolog 2015-2017
Læs hele historien

Når du skal søge ind på ind en fuldtidsuddannelse, gør du det via optagelse.dk. Her kan du også finde yderligere information om adgangskravene på hver enkelt uddannelse. Har du spørgsmål til adgangskrav og dine muligheder for en uddannelse, kan du kontakte IBA Erhvervsakademi Koldings studievejledning. Du kan også benytte dig af Undervisningsministeriets værktøj Adgangskortet, som hjælper dig med at skabe et overblik over dine muligheder.

Søg ind til vinter. Læs mere.