Hvad koster en videregående uddannelse?

Såfremt du vælger en videregående uddannelse, som er berettiget til SU, har du mulighed for at søge dette. Det betyder, at uddannelsen ikke koster penge, men at du derimod modtager Statens Uddannelsesstøtte, mens du tager din videregående uddannelse.

Overblik

Få et overblik over IBAs erhvervsakademiuddannelser >>

Se alle IBAs bacheloruddannelser >>

Din SU bliver opdelt i et klippekort, som giver dig ret til i alt 70 måneders SU, hvilket svarer til 6 års studier. Du skal dog opfylde en række betingelser, før du er berettiget til SU. Udover at din uddannelse skal være SU-berettiget, er det nødvendigt, at du er studieaktiv på din uddannelse, at du ikke tjener for meget ved siden af din SU, at du ikke modtager anden offentlig støtte til dine leveomkostninger, og at du er dansk statsborger.

Test dig selv. Hvilken type studerende er du? Ta' quizzen.

Du kan finde yderligere information om SU, samt dine rettigheder og muligheder på su.dk. Det er også her, du skal søge om SU. Har du brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte IBA Erhvervsakademi Koldings SU-vejleder i kontorets åbningstid. Du kan også sende en mail til su@iba.dk eller se nærmere på IBAs SU-vejledning.

Simone Svehag
- Det bedste ved min uddannelse er, at man får lov at være kreativ. Og at man samtidig får alle de her byggesten til, hvordan det er at være iværksætter.
Simone Svehag
Læser Entreprenørskab og design på IBA 2016-2018
Finalist i Årets IBA Praktik 2018
Læs Simones historie >>