Hvad er kvote 2?

Kvote 2 er for dig, der ikke har mulighed for at blive optaget via kvote 1. Det kan fx være, hvis dit eksamensgennemsnit ikke er højt nok, eller hvis du ikke har den rette adgangsgivende eksamen, men ellers opfylder de specifikke adgangskrav.

Du kan se under de enkelte uddannelser, hvilke kriterier der gælder for den uddannelse, du gerne vil søge ind på. Her kan du også se, hvordan du søger.

Ansøgningsfristen for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00.

Kvote 2

Søg via andre krav end dit eksamensgennemsnit, fx:

 • Adgangsgivende eksamen
 • Relevant erhvervserfaring i Danmark
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold.

Ansøgningsfristen for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00.

Hvornår er kvote 2 fristen?

Ansøgningsfristen for kvote 2 er altid den 15. marts kl. 12.00.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en realkompetenceafklarende samtale.

Du skal til ansøgningen i optagelse.dk vedlægge en motiveret ansøgning, der minder om en jobansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden, samt et CV. Se mere omkring en motiveret ansøgning under de respektive uddannelser

Kvote 2 ansøgninger vurderes endvidere efter:

 • Relevant erhvervserfaring i Danmark
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold.

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder - nye studerende
 • Betina Damgaard Sørensen
  Betina Damgaard Sørensen
  Studiesekretær for SU & optag