Hvad er en videregående uddannelse?

En videregående uddannelse er en heltids- eller deltidsuddannelse, som bygger oven på en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. De videregående uddannelser kendetegnes ved, at de alle er forholdsvis teoretiske. Dog er der ofte indlagt obligatoriske eller frivillige praktikperioder, særligt på de korte og mellemlange videregående uddannelser.

Fakta

  • Varighed: 15 mdr. - 4,5 år.
  • Adgangskrav: Minimum gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse.

Få et overblik over IBAs videregående uddannelser her >>

De videregående uddannelser opdeles i korte videregående uddannelser, herunder erhvervsakademiuddannelser, som normalt tager 2-2½ år, mellemlange videregående uddannelser, herunder professionsbacheloruddannelser med 3-4 års varighed, og lange videregående uddannelser, som omfatter universitetsstudier på 5-6 år.

Du kan teste din viden om erhvervsakademier. Prøv testen her.

Korte videregående uddannelser er typisk rettet mod bestemte erhverv. Det kan eksempelvis være som tandplejer, handelsøkonom, laborant og byggetekniker. De korte videregående uddannelser giver adgang til top-up professionsbacheloruddannelser og diplomuddannelser. De mellemlange videregående uddannelser er oftest også rettet mod bestemte erhverv, og praktikløb er en central del af uddannelsen. Her kan eksempelvis være tale om professionsbacheloruddannelser indenfor pædagogik, sprog, sundhed, teknik, samfund og økonomi. De mellemlange videregående uddannelser giver adgang til relevante kandidatuddannelser. De lange videregående uddannelser omfatter bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser på landets universiteter. Disse uddannelser er i udpræget grad teoretiske, mens ph.d.-uddannelser desuden har fokus på forskning.

Har du brug for vejledning i forbindelse med dine overvejelser om videregående uddannelse? Så kontakt IBA Erhvervsakademi Koldings studievejledning.