Handicaptillæg

BEMÆRK: IBA står ikke for behandlingen af din ansøgning om handicaptillæg.

For at kunne få handicaptillæg, så skal du opfylde de almene betingelser for at få SU. Det betyder, at du er omfattet af de samme regler som andre studerende, heriblandt også kravet om studieaktivitet. Handicaptillæg er en ekstra ydelse, som du kan få, hvis du er ude af stand til at have et studiejob ved siden af dit studie.

Fakta

Har du spørgsmål om handicaptillæg, så skal du henvende dig til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte via e-boks. Du kan læse mere her >>

For at kunne få handicaptillæg, skal du:

  • have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig nærmest ude af stand til at påtage dig et studiejob.
  • modtage SU eller slutlån.
  • gå på en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse

For at kunne få handicaptillæg skal din lidelse medføre en betydelig funktionsnedsættelse. Det kan for eksempel være, hvis du er blind, har dissemineret sklerose eller er diagnosticeret med langvarig og tilbagevendende depression.

Din lidelse skal være lægefagligt dokumenteret. Du vil for eksempel ikke være berettiget til handicaptillæg på grund af almensymptomer som smerter i bevægeapparatet (ryg, arme eller ben), hvis der ikke er tale om en kronisk smertetilstand, som er lægefagligt dokumenteret. Du vil heller ikke være berettiget til handicaptillæg, hvis du har eller tidligere har haft en psykisk lidelse, som for eksempel depression eller angst, hvor der ikke længere er svære symptomer.

Du skal også være opmærksom på, at dit fribeløb nedsættes drastisk, hvis du får handicaptillæg, da tillægget er til for at dække det beløb, du kunne have tjent, hvis du kunne varetage et studiejob.

Generelle spørgsmål

Hvordan søger jeg handicaptillæg?

Du skal søge handicaptillæg gennem su.dk. Log ind på su.dk, gå til ’minSU’ og tryk på ’Søg SU’. Du skal allerede have søgt SU eller slutlån til en videregående uddannelse for at kunne få handicaptillæg.

Hvad skal jeg bruge for at søge handicaptillæg?

Når du søger om handicaptillæg, så er det vigtigt, at din dokumentation for din funktionsnedsættelse er fyldestgørende. Dette betyder, at du som minimum skal uploade den dokumentation, du finder om din funktionsnedsættelse på sundhed.dk, såsom epikriser og journaloplysninger fra hospitaler. Derudover kan du også uploade anden relevant dokumentation angående din funktionsnedsættelse, eksempelvis lægeerklæringer eller udtalelser fra speciallæger. 

Du kan finde mere information omkring ansøgningen, hvad der er relevant og hvordan du anskaffer det her >>

Hvornår får jeg svar på min ansøgning om handicaptillæg?

Styrelsen tager i gennemsnit fire måneder om at behandle din ansøgning. Da det er gennemsnitstiden, betyder det også, at der kan gå kortere eller længere tid – det afhænger hovedsageligt af den information, som du vedlægger din ansøgning om handicaptillæg. Hvis din ansøgning bliver godkendt, så vil du være berettiget til handicaptillæg fra den måned, du lavede din ansøgning. Du vil modtage svaret på din ansøgning gennem e-Boks.

Jeg fik afslag på min ansøgning om handicaptillæg – hvad gør jeg?

Hvis du ikke godkendes til at få handicaptillæg, så har du mulighed for at klage over afgørelsen. Der er nogle forskellige elementer i dette, som du kan finde nærmere information omkring her >> 

"Her på IBA går man virkelig op i videndeling." Fortæller Kevin, der læser PBA i it-arkitektur. Læs hele historien her.