Generelt om optag på videregående uddannelser

Fakta

Hvis du har spørgsmål til optag, så kan du kontakte vores optag team på:

Genberegning af gennemsnit:

For dig der afslutter din gymnasiale eksamen efter 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer via gymnasial supplering (GS), HF-enkeltfag eller lignende, gælder reglen om genberegning af karaktergennemsnit

Reglen betyder, at hvis det genberegnede gennemsnit er lavere end det oprindelige gennemsnit, vil det være det nye, der gælder, når du søger ind på en videregående uddannelse. Er det beregnede gennemsnit højere end det oprindelige gennemsnit, ændres dit gennemsnit ikke. Du skal derfor være opmærksom på at du ikke kan forbedre dit gennemsnit via supplering. Bemærk dog at dit gennemsnit kun bliver genberegnet, hvis suppleringsfaget er et specifikt adgangskrav til den uddannelse, som du søger optagelse på.

Hvis din gymnasiale eksamen er afsluttet før 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel om genberegning af karaktergennemsnit.

Dobbelt normeret studietid og dispensation

Når man påbegynder en uddannelse, så har man som udgangspunkt, det der svarer til den dobbelte tid af den normeret studietid til at færdiggøre den pågældende uddannelse. Hvis den pågældende uddannelse har en normeret studietid på 2 år, så har du altså 4 år til at færdiggøre uddannelsen, fra den dag du første gang begyndte på den pågældende uddannelse.

Hvis du ønsker at blive overflyttet i løbet af din uddannelse, eller hvis du afbryder din uddannelse i uddannelsesforløbet og ønsker at blive genindskrevet eller genoptaget på samme uddannelse senere, så skal du søge om dispensation, hvis din samlede uddannelsestid på den pågældende uddannelse overstiger dobbelt normeret studietid.

Dispensationsansøgningen er et dokument, du selv skriver, hvor du forklarer, hvorfor der skal dispenseres for afslutningstidspunktet – årsagen skal være begrundet af usædvanlige forhold eller lignende.

Du kan læse mere om dette her >>

Hvis du ønsker at forsætte din uddannelsen på en anden uddannelsesinstitution (overflytning)

Så skal du søge om optagelse via optagelse.dk. Du skal have bestået uddannelsens 1. år, og der skal være ledige studiepladser hos den institution, du søger om optagelse hos. For at kunne behandle din ansøgning skal du vedlægge en karakterliste fra tidligere studie samt en fuldmagt til, at vi kan indhente oplysninger fra dit tidligere uddannelsessted med henvisning til §31 stk. 3 i adgangsbekendtgørelsen.

Hvis du ønsker at skifte til en ny uddannelse (studieskift)

Du skal søge om studieskift via optagelse.dk. Det gælder i øvrigt, at du skal søge studieskift hos den pågældende institution, hvis du har bestået den ansøgte uddannelses 1. år.

Hvis du har været stoppet på din uddannelse efter 1. studieår og vil starte igen (genindskrivning)

Ønsker du at blive genindskrevet på en uddannelse, hvis du tidligere har eller er blevet afbrudt i din uddannelse, så skal du søge direkte til uddannelsesinstitutionen om optagelse. Genindskrivningen kan dog tidligst foregå 5 måneder efter, du blev udskrevet. Hvis uddannelsesinstitutionen, og ikke dig selv, har meldt dig ud, efter du er blevet varslet om udmelding, så skal du søge om dispensation til genindskrivning. Alle prøveresultater og prøveforsøg bliver overført til genindskrivningen. Hvis alle prøveforsøg er opbrugt i nogle uddannelseselementer, vil du skulle søge om dispensation til flere prøveforsøg.

Hvis du har været stoppet på din uddannelse før 1. studieår og vil starte igen (genoptag)

Ønsker du at blive genoptaget på et studie, hvor du ikke har bestået første studieår, så skal dette ske gennem optagelse.dk. Du skal huske at angive, at du har læst uddannelsen før. Alle prøveresultater og prøveforsøg bliver overført til genindskrivningen. Hvis alle prøveforsøg er opbrugt i nogle uddannelseselementer, vil du skulle søge om dispensation til flere prøveforsøg.

Kontakt

  • Betina Damgaard Sørensen
    Betina Damgaard Sørensen
    Koordinator for optag (danske studerende), SU og SPS
  • Stefan Rebsdorf Bekke
    Stefan Rebsdorf Bekke
    Koordinator for optag (danske studerende) og SU