Forskning og udvikling

IBA's uddannelser udbydes på et videngrundlag, der er erhvervs- og professionsbasseret samt udviklingsbaseret. Videngrundlaget er således et centralt begreb for akademiets virke. Arbejdet med forskning og udvikling har derfor til formål at styrke og udvikle uddannelsernes videngrundlag samt omsætte videngrundlaget gennem samarbejder med virksomheder.

Ambitioner og strategisk fokus

IBA bidrager til samfundets vækst og innovation i rollen som transmitter mellem uddannelse, forskring og erhvervsliv. IBAs kerneydelser indenfor forskning og udvikling har en væsentlig indvirkning på akademiets værdiskabende samspil med det aftagende arbejdsmarked og det omgivende samfund, herunder:

 • Styrkelse og understøttelse af uddannelsernes videngrundlag
 • Partnerskaber med andre aktører i FoU-økosystemet
 • Fortsat udvikling af rammerne for FoU-aktiviteter, særligt med fokus på de studerendes involvering.

Med udgangspunkt i vores uddannelser indenfor:

 • Salg og markedsføring
 • Innovation og iværksætteri
 • Finans og økonomi
 • Teknologi
 • Multimedier og web
 • Efter-/ videreuddannelse.

IBA Erhvervsakademi Koldings tilgang til forskning og udvikling er funderet i både den markeds- og ressourcebaserede tilgang i samspil med lokale og internationale aktører.

På IBA Erhvervsakademi Kolding hænger vores undervisning sammen med vores praksis og vores forskning og udviklingsarbejde koncentrerer sig derfor om ovennævnte områder.

Varetagelsen af de praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter har til formål at tilvejebringe ny viden og konkrete løsninger på udfordringer i de erhverv, som akademiets uddannelser retter sig i mod.

Innovationssamarbejder med virksomheder understøtter videnbaseret innovation, og forskning og ny viden omsættes til produkter, arbejdspladser og værdi i erhvervslivet.

Mere information

Læs mere om IBA's arbejde med forskning og udvikling.

Samspil mellem forskning, uddannelse og arbejdsmarked

Kontakt

 • Jeanette Lemmergaard
  Jeanette Lemmergaard
  Prorektor (fungerende rektor)
 • Anja Sinding Morgen
  Anja Sinding Morgen
  Chefkonsulent forretningsudvikling
 • Inga Beckmann
  Inga Beckmann
  Frascati vejleder