Projektskrivning

Her kan du finde værktøjer, som kan hjælpe dig i forbindelse med dine skriftlige opgaver. På Canvas finder du ”IBA’s retningslinjer for opgaveskrivning og præsentationer”. De beskriver formalia f.eks. antal tegn, referencer og opbygningen af opgaven.

Se IBA’s retningslinjer for opgaveskrivning

Søg i bibliotekets databaser.

Se FAQ.

Bibliotekets åbningstider:

Biblioteket er åbent for selvbetjening i IBA’s åbningstid.
Bibliotekaren træffes. Se Canvas.

Du finder os i lokale 4.07.

Book en bibliotekar

Du har altid mulighed for at booke en bibliotekar, hvis du har brug for hjælp til din opgave. Send en mail til bibeak@iba.dk og oplys:

  • Hvad du skriver om
  • Hvad du specielt søger
  • Foreslå et tidspunkt, hvor det vil passe dig at mødes med bibliotekaren.

Opgaveskrivning

Studiemetro

Studieværktøj, udarbejdet af Århus Universitet, som du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning, gruppearbejde m.m. Materialet er fordelt på 4 ruter: at studere, informationskompetence, at skrive opgaver og krav til opgaver.

Fri adgang.

Adgang til Studiemetro

Zotero og Referencer

Hjælp til referencer

Det er vigtigt, at du bygger din opgave på gode kilder. De kilder, du bruger, skal refereres korrekt. Der findes mange referencestandarder. På IBA skal du bruge Coventry University Harvard standarden.

Zotero - et referenceværktøj

Zotero er et gratis referencehåndteringsprogram, der gør det let for dig at holde styr på dine kilder og anvende dem i opgaver.

Du kan:

  • Generere litteraturlister i dine opgaver.
  • Opbevare fuldtekst-PDF-filer sammen med referencerne.
  • Oprette grupper og dele referencer f. eks i forbindelse med gruppeprojekter.

Guides til Zotero >>

Stop plagiat nu
Hvornår plagierer man? Brug denne tutorial til at blive klogere og til at teste dig selv, om du citerer korrekt.

Harvard Reference Style - guides

Harvard Reference Style – Coventry University
Her finder du en guide med oplysning om, hvordan du skriver referencer på forskellige typer informationsmateriale.

Harvard Referencing – Leeds Beckett University
Studerende og undervisere, ved uddannelser udbudt af Leeds Beckett University på IBA erhvervsakademi Kolding, kan få adgang til guiden: Quote, Unquote. A guide to Harvard referencing.
Husk at logge ind med Leeds Becket user og password.

Lav en spørgeskemaundersøgelse

SurveyXact

SurveyXact er et professionelt spørgeskemasystem til indsamling, analyse og præsentation af kvantitative data.

Med SurveyXact kan du udforme spørgeskemaer til alle typer platforme, som fx e-mail, papir, smartphones mv. Det tilbyder stor variation af spørgsmålstyper, som multiple choice, kommentarfelter eller tal-skalaer. Ligesom der er gode muligheder for bearbejdning af data og formidling af resultater til fx PowerPoint, Excel mv.

Surveyxact for studerende

Læs mere om Syrveyxact

Introduktionsvideo

Brugerhåndbog

Campus + fjernadgang

Hovedopgaver

Inspiration til hovedopgaver

Det kan være til stor inspiration at se andres hovedopgaver. Både for at få ideer til emner og for at se, hvordan andre har disponeret deres opgave. Litteraturlisterne er også altid interessante.

Her kan du se eksempler på hovedopgaver, der er skrevet af studerende på IBA. Klik på pdf-ikonet, og når du logger ind på Blackboard, popper opgaven op i fuldtekst.

IBA hovedopgaver – danske

IBA hovedopgaver - engelske

Opgaver fra andre uddannelsesinstitutioner

Afhandlinger – Copenhagen Business School
Her finder du kandidat-, master-, bachelor- og HD-afhandlinger skrevet af studerende fra CBS.

Gratis billeder 

Find billeder til din opgave

I nedenstående link finder du et blogindlæg med en liste, hvor du kan finde billeder til dine præsentationer og opgaver.

Søg efter billeder her.