Flere nyuddannede fra IBA går hurtigt ud i job

Selvfølgelig var der nerver på, da Emma Sloth Nielsen denne sommer satte sig til rette ved det grønne eksamensbord. Men én ting skulle den 26-årige IBA-studerende ikke spekulere på. Hun havde nemlig fået job allerede hos Kolding-firmaet Adria Caravan.

- Det gør noget godt for selvtilliden, når det går stærkt med at få sit første job, siger Emma.

Fakta

IBA Erhvervsakademi Kolding har fra 2019-2020 oplevet et fald fra 11 til 8 procent i den såkaldte dimittendledighed. Tallet måler ledighedsgraden i 4. til 7. kvartal efter endt uddannelse.

Tidligere har dimittendledigheden ligget på 9 procent i både 2017 og 2018.

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der offentliggør tallene.

IBA Karriere hjælper med at få de studerende i praktik, i relevant studiejob – og i fast arbejde efter endt uddannelse. Det sker i samarbejde med både virksomheder og studerende.

IBA Karriere har vejledere, som hjælper de studerende med at kortlægge ønsker og mål for en karriere.

Billede af Emma

26-årige Emma Sloth gik direkte ud i job, da hun sluttede uddannelsen Markedsføringsøkonom på IBA. Efter en projektansættelse har hun fået fast job som marketingassistent hos Adria Caravan, hvor hun arbejder med alt fra budgetlægning til firmaet sociale medier.

Dermed er den unge markedsføringsøkonom med til at trække statistikken den rette vej. De seneste tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at nyuddannede fra IBA Erhvervsakademi Kolding i stigende grad lander et job, kort tid efter de har afsluttet den sidste eksamen.

På IBA er den såkaldte dimittendledighed faldet fra 11 procent til 8 procent. Det seneste tal er det laveste, selv når man kigger over en længere periode.

- Mange virksomheder efterspørger nyuddannede, der samtidig har masser af erfaring. Det er svært at leve op til. Men jeg tror, vi har en stor fordel som studerende fra IBA, fordi vi har været ude i praktik, fortæller Emma Sloth Nielsen.

På IBA’s uddannelser er praktikken en indbygget del af alle uddannelser. Emma har både haft studiejob og været i praktik hos Adria Caravan, som er distributører af campingvogne og udstyr. Her har hun blandt andet været med på messer og stået for de sociale medier. I dag har hun titel af marketingassistent.

- Når man er ny på en uddannelse, har man mange tanker om, hvad man vil, og hvor man vil hen. Derfor hjalp det mig rigtig meget, at karriere-teamet allerede på 1. semester på IBA, kom ind i klassen og mødte os allesammen. De tager én meget seriøst og hjælper med at afdække dine kvaliteter og ønsker. De er gode til mennesker og gør vejledningen til en meget personlig oplevelse. Man er ikke i tvivl om, at karriere-kontoret altid har ens ryg, mens man går på IBA, siger Emma.

En tidligere indsats virker

Hos IBA Karriere er vejleder Louise Quinn glad for det lave ledighedstal for nyuddannede. En del skyldes selvfølgelig en positiv udvikling på arbejdsmarkedet. Men det er også resultatet af, at karrierevejledningen er rykket frem, så de studerende på IBA langt tidligere har det første møde med Louise og hendes kolleger.

 - Før tog vi først fat i de studerende på 3. semester. Men i dag begynder vejledningen allerede på 1. eller 2. semester. Og den tidlige indsats har vist sig at have en god effekt på lang sigt, siger Louise Quinn.

Vejledningen omfatter blandt andet karriereplaner, talentudvikling, udformning af CV og hjælp til at koble virksomheder med studerende. Koblingen foregår både i forhold til relevante studiejob og den praktik, som de studerende tager i løbet af deres uddannelse.

- Studiejob og praktik fører i mange tilfælde til et job bagefter, så det er noget af det mest effektive at arbejde med, siger Louise Quinn.

Fra det første møde og resten er studietiden er der løbende kontakt mellem den studerende og IBA Karriere. Den studerende må frit booke tid hos en vejleder, som kun har ét mål: At den studerende får succes med sit første karrieretrin.

- Som vejledere tager vi ikke de studerende i hånden. Men til gengæld vil vi rigtig gerne give dem de bedste kort på hånden, så de kan klare sig selv, siger Louise Quinn.

Det er derfor, vi er her

IBA Karriere netop har øget vejledningen for den gruppe af uddannelser, de studerende tager som en overbygning. Her handler det blandt andet om at styrke netværket, at bygge et brand op omkring den enkelte studerende – og hjælp til at præsentere sine evner og kvaliteter, så de matcher det behov, virksomhederne står med.

- For os er det vigtigt, at vores studerende har de kompetencer, som erhvervslivet har brug for. Og det viser ledighedstallene heldigvis, at vi er rigtig godt på vej med. Det glæder mig meget som rektor, for det er jo netop derfor, at vi er her, siger rektor Niels Egelund fra IBA Erhvervsakademi Kolding.

15/12/2022

Kontakt