Få en praktikant

Praktik er en indbygget del af alle fuldtidsuddannelser på IBA Erhvervsakademi Kolding.

Hvert år afprøver mere end 500 studerende deres kompetencer fra studiet i en ramme, som ligner dét de møder i deres første fuldtidsjob. Praktikopholdet giver de studerende både faglig læring og personlig udvikling.

Fakta

 • IBA har 14 fuldtidsuddannelser med indbygget praktik
 • Mere end 500 IBA-studerende gennemfører årligt en praktikperiode
 • Hver 3. studerende får job i praktikvirksomheden
 • Årets bedste praktikophold belønnes i Årets IBA Praktik

Virksomhedens udbytte:

 • Få nye input og ideer fra kompetente studerende
 • få løst opgaver, der har ligget i skrivebordsskuffen
 • få kendskab til kompetencerne fra forskellige uddannelser
 • få afprøvet samarbejdet med en potentiel kommende medarbejder

Studerende kan skabe vækst for virksomhederne >>

Forventninger til praktikvirksomheden

Private og offentlige virksomheder med opgaver inden for IBAs fagområder kan deltage i samarbejdet omkring et praktikforløb.

Der er 2 vigtige forudsætninger for at kunne fungere som praktikvirksomhed:

 • Relevante opgaver, der giver den studerende faglig og personlig læring
 • Ressourcer til ledelse og faglig sparring af den studerende

Er du i tvivl om hvilke opgaver, der er relevante for praktikanten, så kan du finde eksempler på på praktik cases på iba.dk under de enkelte uddannelser.

5 tips til god ledelse af praktikanten:

 • Start med en grundig forventningsafstemning inden praktikken og vær konkret omkring opgaver, mødetider og andre spilleregler
 • Lav en plan for onboarding, så praktikanten får en god introduktion til virksomheden
 • Planlæg regelmæssige møder, f.eks.en gang om ugen, hvor I kan gøre status over praktikken og give feedback.
 • Sørg for ”go-to” personer, hvis du ikke selv er tilgængelig
 • Tænk på praktikanten som én af medarbejderne (under uddannelse)
Uddannelser

IBA udbyder 11 uddannelser på akademi- og bachelorniveau inden for det merkantile, finasielle og tekniske område. Læs mere om de enkelte uddannelser og deres indhold neden for.

Tidspunkt og omfang

Uddannelsernes praktikperioder ligger i henholdsvis forårs- og efterårs semesteret med start senest 1. februar eller 1. september.

Praktikperioden er 12 uger med en 37 timers arbejdsuge for alle uddannelser, med undtagelse af finansbachelor og IT-arkitektur uddannelserne, hvor praktikperioden er 20 uger.

*Uddannelserne er såkaldte top-up professionsbachelor uddannelser, hvor de studerende inden har gennemført en 2-årig akademiuddannelse. De studerende er derfor reelt i praktik på deres 7. semester.

Samarbejde med IBA undervejs

Alle studerende får tilknyttet en vejleder, der fungerer som faglig sparringspartner i forbindelse med praktikken. Det er også den studerendes vejleder, der godkender praktikaftalen på IBAs vegne.

Som praktikvirksomhed vil I møde IBA her:

 • Godkendelse af praktikaftalen (tilsendes og godkendes online via mail)
 • Midtvejsevaluering med den studerendes vejleder (via telefon, online eller fysisk møde)
 • Evaluering af praktikforløbet ved afslutning (online spørgeskema via mail)

Opstår der spørgsmål eller udfordringer undervejs i praktikken, så kan du også altid kontakte virksomhedskonsulent Jette Sørensen på tlf. 25 28 42 48 eller jeso@iba.dk.

Praktikaftale

Inden den studerende kan starte i praktik skal der indgåes en praktikaftale.

Det er den studerende, der udfylder praktikaftalen på baggrund af de aftaler, der er lavet med virksomheden om opgaver, forløb med mere.  Aftalen godkendes derefter af studerendes vejleder fra IBA og sendes til endelig godkendelse hos praktikvirksomheden.

Forsikring

En praktikant anses som medarbejder ifølge dansk lovgivning, og er omfattet af lov om erstatningsansvar og af lov om arbejdsskadeforsikring, hvor ansvar og forsikringen påhviler virksomheden.

Den studerende skal derfor være omfattet af praktikvirksomhedsens arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring i lighed med almindelige medarbejdere.

Enkeltmandsvirksomheder skal være særligt opmærksomme på, at der skal tegnes en forsikring for praktikanten. 

Læs mere om forsikringsforhold her: 

Løn og erkendtlighed

Praktikperioden ulønnet, da uddannelserne er SU-berettigede (for de studerende, der opfylder betingelserne).

Studerende har mulighed for at få en erkendtlighed på op til 3.000 kr. pr. måned, som udtryk for en påskønnelse for opholdet i virksomheden.

Læs om betingelserne her.

Karrieredage

Er du på udkik efter en praktikant eller måske en kommende medarbejder? Så kan du møde studerende fra IBA face-to-face til en uformel snak om samarbejde på vores karrieredage.

IBA holder hvert semester karrieredage med studerende inden for marketing, multimedie/web og finans uddannelserne.

Kommende karrieredage:

 • Finans Karrieredag 16. marts 2023

Læs mere og tilmeld dig her >>

 • Marketing karrieredag 22. marts 2023

Læs mere og tilmeld dig her >> 

 • Webudvikler karrieredag 29. marts 2023

Læs mere og tilmeld dig her >>

 

Business Lunch Kolding afholdes på SDU i Kolding hvert semester. Her kan du møde studerende fra de 3 videregående uddannelsesinstitutioner i Kolding SDU, Designskolen Kolding og IBA Erhvervsakademi Kolding.

Jobportal

Kig forbi IBAs jobportal og find din næste praktikant.

Her kan du oprette gratis jobopslag og søge efter studerende til:

 • Praktik
 • Studiejob
 • fuldtidsjob for nyuddannede

Opslagene vises på jobportalen 1 måned, men kan fornyes hvis du ønsker at forlænge visningen.

3 ting, du skal bruge til dit jobopslag:

 1. Logo
 2. Tekst (skriv f.eks. om opgaverne, arbejdsmiljøet og forventninger til den studerende)
 3. Evt. et bannerbillede (format 1140 x 450 px)

Du kan også søge blandt de CV’er, som de studerende selv har lagt op, og finde profiler, der passer til netop din virksomhed.

Du kan målrette din søgning efter geografi og stillingstype (praktik, studiejob, fuldtid), herunder uddannelsesretning (salg og markedsføring, finans og økonomi, multimedie og web, innovation og iværksætteri samt produktion og teknologi). 

God jagt!

Vil I have en studerende i praktik, eller har I spørgsmål om praktikforløbet? Kontakt IBA Karriere ved at udfylde formularen nedenfor.

Kontakt