Erhvervsakademiuddannelse

Produktionsteknolog

Interesserer du dig for kombinationen af teknik og nytænkning, og vil du være med til at udvikle nye maskiner og produkter gennem spændende projekter? Så læs til produktionsteknolog (tidligere maskintekniker) på IBA Erhvervsakademi Kolding. Det tager kun 2 år, og du får masser af gode jobmuligheder.

På denne uddannelse til produktionsteknolog har du din hverdag i Kolding i et innovativt miljø omgivet af den nyeste teknologi. Du lærer blandt andet at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for produkt- og lagerstyring, konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder.

Som færdiguddannet produktionsteknolog får du typisk job i en industrivirksomhed. Det kan eksempelvis være som projektleder, konstruktør, produktionsplanlægger, kvalitetsmedarbejder, driftsleder eller produktudvikler.

Bliv produktionsteknolog, og se frem til mange gode jobmuligheder på kun 2 år.

Fakta

 • Studiestart: 26. august 2024 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg
Emil Lyck
Emil Lyck har fået studiejob hos sin tidligere praktikvirksomhed. Karsten Friis Hansen fra IBA Nexttech havde sagt ”at han da slet ikke vidste, hvordan de skulle kunne undvære ham, da hans praktik stoppede”. Det skal de så heller ikke nu, hvor Emil kommer til at arbejde to dage om ugen ved siden af sit studie.
Emil Lyck
Har læst Produktionsteknolog og skal læse videre på uddannelsen Industriel 3D-print
Læs mere om Emils historie her.

Hør Jesper fortælle om uddannelsen Produktionsteknolog

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Det lærer du på uddannelsen til produktionsteknolog

På uddannelsen til produktionsteknolog vil du få et indblik i alle trin i produktionen. 

Du lærer, hvordan fabrikation og produktion foregår i en virksomhed. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med bl.a. industrielt design, teknisk tegning, teknisk integration, konstruktion af maskiner og anlæg, produktionsplanlægning og kvalitetsstyring.

I den daglige undervisning kommer du blandt andet til at stifte bekendtskab med følgende maskiner:

 • Laser-skærer
 • 3D-printer
 • Cad/Cam programmer.

Under din uddannelse vil du i høj grad bruge dine hænder og kreativitet som en del af produktudviklingsprocessen. Du kommer til at få praktisk erfaring med alle faser af produktionen – lige fra den første idé til den første prototype, der kan testes på markedet. Som et led i uddannelsen vil du også lære at analysere markedsbehovet for nye teknologier i samarbejde med dine medstuderende. Du får en grundlæggende viden om konstruktion, produktudvikling og produktion, hvorefter du specialiserer dig inden for produktudvikling eller produktions- og procesoptimering.

På dit sidste semester vil alle studerende få praktisk erhvervserfaring via et praktikforløb i en selvvalgt virksomhed. Praktikperioden er også udgangspunktet for dit afsluttende projekt, hvor du vil få mulighed for at løse en eller flere konkrete problemstillinger i virksomheden.

På Produktionsteknolog på IBA Erhvervsakademi Kolding vil du opleve, at vi arbejder med forskellige undervisningsmetoder som fx klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante fagpersoner, temadage samt projektuger i samarbejde med virksomheder. Undervisningen er derfor meget varieret, og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

3d-print-produktionsteknolog
Som studerende på Produktionsteknolog har man valgfag i Industriel 3D-print. En del af undervisningen foregår i afdelingen IBA Nexttech, som har både eksperter og et bredt udvalg af 3D-printere, som arbejder med forskellige teknologier. ”Det er rigtig godt at få denne smagsprøve på, hvad 3D-print rummer af rumligheder”, siger Gali Gottfeld om valgfaget. Hun er uddannet maskinsnedker og har valgt at videreuddanne sig til Produktionsteknolog på IBA.
3d-print-produktionsteknolog
Læs mere om uddannelsen her
Uddannelsens varighed og opbygning

Produktionsteknologuddannelsen har afløst den uddannelse, man tidligere kendte som uddannelsen til maskintekniker.

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 3 semestre skal du følge undervisningen på IBA Erhvervsakademi Kolding. Du skal forvente, at der er ca. 20-24 lektioners undervisning pr. uge. På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt.

 

Uddannelsens opbygning

 

Job og karriere

Som uddannet produktionsteknolog kommer du til at spille en væsentlig rolle i virksomheden. Du bliver bindeleddet mellem alle afdelinger, der sikrer, at alt kører, som det skal.

Arbejdet som produktionsteknolog kan således bestå i at kontrollere driften af maskiner og sikre produkternes kvalitet. Du kan også komme til at arbejde med at konstruere og udvikle nye produkter samt deltage i planlægning og styring af produktionen. Helt konkret afhænger dit kommende job inden for produktionsteknologi af, hvad du vælger at specialisere dig inden for.

Du kommer typisk til at arbejde i private erhvervsvirksomheder, som beskæftiger sig med rådgivning eller fremstilling af udstyr, komponenter og maskiner til andre virksomheder eller direkte til private. Det kan være i job som konstruktør, produktionsplanlægger, produktudvikler eller kvalitetsmedarbejder.

Uddannelsen kvalificerer dig også til stillinger med ledelsesfunktioner som projektleder og driftsleder, og den giver dig desuden mulighed for at arbejde i udlandet.

Praktik

På denne uddannelse til produktionsteknolog er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider dig og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA Erhvervsakademi Kolding. IBA Karriere modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Karriere slår op på jobportalen. Se jobportalen her.

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA Erhvervsakademi Kolding, hvor du kan møde en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig r til jobbet som produktionsteknolog. 

Både den studerende, virksomheden og IBA Erhvervsakademi Kolding har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Videreuddannelse

Med en produktionsteknologuddannelse kan du f.eks. læse videre 1½ år til professionsbachelor i Industriel 3D-print eller professionsbachelor i Produktudvikling og teknisk integration, eller du kan fortsætte med en uddannelse til diplomingeniør.

Undervisere
Kristian Mulbjerg Kragelund
- Med uddannelsen til Produktionsteknolog kan man få indflydelse på fremtiden, fordi man kommer ud og hjælper virksomheder med at optimere deres produktion.
Kristian Mulbjerg Kragelund
Færdiguddannet produktionsteknolog juni 2023
Læs hele Kristian's historie her >>

Ansøgning og optagelse

På Produktionsteknolog er der kun sommeroptag.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning. Læs mere her.

Kvote 1 – adgangskrav

Optagelse via kvote 1 kræver, at du har bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

 • HHX
 • STX
 • HTX
 • HF
 • EUX
 • EUX 1. del

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået Matematik C inden studiestart.

I kvote 1 vurderes din ansøgning udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Kvote 2 – adgangskrav

Du kan søge optagelse via Kvote 2, hvis du har fuldført en relevant erhvervsuddannelse:

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2), beslagsmed, boligmonteringsuddannelsen, bygningssnedker, cnc-tekniker (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker), elektrikeruddannelsen (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (trin 2 og speciale kranmekaniker), finmekaniker (med specialer og trin 2), flymekaniker, gartner, industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer), karrosseriuddannelsen, køletekniker (trin 2), landbrugsuddannelsen, lastvognsmekaniker (trin 2), maskinsnedker (trin 2), mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), møbelsnedker og orgelbygger, ortopædist, personvognsmekaniker (trin 2), plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smed (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (trin 2), teater- event- og av tekniker, teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer), vvs-energiuddannelsen, vvs-uddannelsen og værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2).

Der er ingen specifikke adgangskrav til disse uddannelser.

Du kan også søge om optagelse via kvote 2, hvis du:

 • Har en erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere.
 • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen.
 • Har Steinerskolernes Ungdomsuddannelse, Steiner HF eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne.
 • Har behov for at blive Individuel konkret vurderet (IKV) – læs mere under afsnittet om IKV.
 • Er statsborger i et land uden for EU.
 • Ønsker at søge om optagelse med særlig tilladelse.
 • Ønsker at søge om dispensation fra kandidatreglen.

 

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået Engelsk C og Matematik C inden studiestart.

Kvote 2 ansøgninger vurderes efter:

 • Adgangskvotient
 • Motiveret ansøgning – læs mere her
 • Relevant erhvervserfaring (min. 16 ugers sammenhængende med min. 30 timer om ugen)
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet (min. 6 ugers sammenhængende)
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold. (min. 16 ugers sammenhængende)
 • Frivilligt arbejde (min. 3 mdr. sammenhængende)

Bemærk at alt ovenstående skal dokumenteres. Læs mere om krav til dokumentation her.

 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for kvote 1 er:

5. juli kl. 12.00

Ansøgningsfrist for kvote 2 er:

15. marts kl. 12.00

Sådan søger du

Du skal søge om optagelse online på www.optagelse.dk.

Uddannelsen har følgende optagelsesområdenummer: 84130.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis;

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke sprogkrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået Matematik C inden studiestart.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 15. marts kl. 12.00.

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på B-niveau
 • Prøve i Dansk 3

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen samt ansøgere med bestået International Baccalaureate (IB) der inkluderer faget dansk.

Hvis du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering ved at kontakte os på optag@iba.dk. Det kan vurderes, at du skal gennemgå en dansk test, som IBA udbyder.

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Du hører fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Kevin Christensen (nummer tre fra venstre)
- Jeg havde ikke kunnet udvikle den svejsemaskine, som jeg har gjort – uden min nye uddannelse. Med uddannelsen som produktionsteknolog har jeg lært både at tegne, designe og udvikle. Så den uddannelse har virkelig boostet min egen udvikling.
Kevin Christensen (nummer tre fra venstre)
Har læst produktionsteknolog på IBA Erhvervsakademi Kolding
Medindehaver af virksomheden Weldingdroid, der i 2020 deltog i Løvens Hule.
Læs hele historien her >>
Rasmus Bohlbro Skou
Rasmus’ dygtighed er foruden prisen for det højeste snit også blevet belønnet med en fastansættelse hos sin praktikvirksomhed, GreenTec.
Rasmus Bohlbro Skou
Produktionsteknolog
Læs mere om Rasmus's historie her.

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Lena Gren Pohl
- Virksomhederne er godt klar over, at der er rift om os. Og hos Blue Wave var de i hvert fald meget åbne for at lytte til mine ønsker og opmærksomme på at give mig nogle spændende opgaver undervejs. Men når jeg har valgt at blive i virksomheden, har det været lige så afgørende for mig, at her er en god atmosfære, og at alle taler med alle.
Lena Gren Pohl
Produktionsteknolog
Læs mere om Lena her.
Kan du gætte, hvad de tidligere studerende arbejder med nu? Test dig selv her.
Bastian Jensen
- Jeg har allerede lært teorien bag mange metoder, som kan bruges i praksis til at styre en produktion og sætte en linje op. Jeg er selvfølgelig ikke blevet nogen mester endnu, men jeg kan trække i tråde over alt i en produktion - og hjælpe med at få tingene til at lykkes.
Bastian Jensen
Produktionsteknolog
Læs hele historien her