Erhvervsakademiuddannelse

Produktionsteknolog

Interesserer du dig for kombinationen af teknik og nytænkning, og vil du være med til at udvikle nye maskiner og produkter gennem spændende projekter? Så læs til produktionsteknolog (tidligere maskintekniker) på IBA Erhvervsakademi Kolding. Det tager kun 2 år, og du får masser af gode jobmuligheder.

På denne uddannelse til produktionsteknolog har du din hverdag i Kolding i et innovativt miljø omgivet af den nyeste teknologi. Du lærer blandt andet at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for produkt- og lagerstyring, konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder.

Som færdiguddannet produktionsteknolog får du typisk job i en industrivirksomhed. Det kan eksempelvis være som projektleder, konstruktør, produktionsplanlægger, kvalitetsmedarbejder, driftsleder eller produktudvikler.

Bliv produktionsteknolog, og se frem til mange gode jobmuligheder på kun 2 år.

Fakta

 • Studiestart: 24. august 2021 Ansøgningsfrist: 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

Hør Jesper fortælle om uddannelsen Produktionsteknolog

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Obs. Du kan ikke se videoen, hvis du har sagt nej tak til marketing cookies.

Uddannelsens varighed og opbygning

Produktionsteknologuddannelsen har afløst den uddannelse, man tidligere kendte som uddannelsen til maskintekniker.

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 3 semestre skal du følge undervisningen på IBA Erhvervsakademi Kolding. Du skal forvente, at der er ca. 20-24 lektioners undervisning pr. uge. På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt.

1. semester

 • Metode - 5 ECTS
 • Produktudvikling - 5 ECTS
 • Konstruktion - 5 ECTS
 • Teknisk dokumentation - 4 ECTS
 • Materiale og fremstillingsprocesser - 4 ECTS
 • Virksomhedsteknik - 4 ECTS
 • Produktionsteknik - 3 ECTS

2. semester

 • Metode - 3 ECTS
 • Produktudvikling - 4 ECTS
 • Konstruktion - 6 ECTS
 • Teknisk dokumentation - 2 ECTS
 • Materiale og fremstillingsprocesser - 5 ECTS
 • Virksomhedsteknik - 6 ECTS
 • Produktionsteknik - 4 ECTS

3. semester

 • Virksomhedsteknik - 1 ECTS
 • Automatisering - 4 ECTS
 • Retningsbestemte valgfag - 25 ECTS

4. semester

 • Praktik i 12 uger - 15 ECTS
 • Hovedprojekt - 15 ECTS
Det lærer du på uddannelsen

På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du, hvordan fabrikation og produktion foregår i en virksomhed, og du beskæftiger dig bl.a. med industrielt design, udvikling og konstruktion af maskiner og anlæg, produktionsplanlægning og kvalitetsstyring.

Undervisningen foregår i et digitalt miljø med alle de nyeste teknologier og maskiner som fx:

 • Laser-skærer
 • 3D-printer
 • Cad/Cam programmer
 • Robot fra Universal Robots

Du kommer til at bruge dine hænder og din kreativitet, så du kan give liv til dine og andres ideer. Du lærer at arbejde med hele forløbet i en produktudviklingsproces. Det vil sige helt fra starten, når en idé opstår, og du sammen med et team undersøger markedsbehovet. Et behov du derefter udvikler kreative løsningsmuligheder til og endelig laver en prototype, som du tester på markedet.

Du får en grundlæggende viden om konstruktion, produktudvikling og produktion, hvorefter du specialiserer dig inden for produktudvikling eller produktions- og procesoptimering.

På Produktionsteknolog på IBA Erhvervsakademi Kolding vil du opleve, at vi arbejder med forskellige undervisningsmetoder som fx klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante fagpersoner, temadage samt projektuger i samarbejde med virksomheder. Undervisningen er derfor meget varieret, og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Job og karriere

Som uddannet produktionsteknolog kommer du til at spille en væsentlig rolle i virksomheden. Du bliver bindeleddet mellem alle afdelinger, der sikrer, at alt kører, som det skal.

Arbejdet som produktionsteknolog kan således bestå i at kontrollere driften af maskiner og sikre produkternes kvalitet. Du kan også komme til at arbejde med at konstruere og udvikle nye produkter samt deltage i planlægning og styring af produktionen. Helt konkret afhænger dit kommende job inden for produktionsteknologi af, hvad du vælger at specialisere dig inden for.

Du kommer typisk til at arbejde i private erhvervsvirksomheder, som beskæftiger sig med rådgivning eller fremstilling af udstyr, komponenter og maskiner til andre virksomheder eller direkte til private. Det kan være i job som konstruktør, produktionsplanlægger, produktudvikler eller kvalitetsmedarbejder.

Uddannelsen kvalificerer dig også til stillinger med ledelsesfunktioner som projektleder og driftsleder, og den giver dig desuden mulighed for at arbejde i udlandet.

Praktik

På denne uddannelse til produktionsteknolog er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider dig og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA Erhvervsakademi Kolding. IBA Karriere modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Karriere slår op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA Erhvervsakademi Kolding, hvor du kan møde en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig r til jobbet som produktionsteknolog. 

Både den studerende, virksomheden og IBA Erhvervsakademi Kolding har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Videreuddannelse

Med en produktionsteknologuddannelse kan du f.eks. læse videre 1½ år til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration, eller du kan fortsætte med en uddannelse til diplomingeniør.

Undervisere
 • Søren Schack Hansen
  Søren Schack Hansen
  Lektor
 • Kim Aagaard Holm
  Kim Aagaard Holm
  Adjunkt
 • Flemming Lassen
  Flemming Lassen
  Adjunkt
Kevin Christensen (nummer tre fra venstre)
- Jeg havde ikke kunnet udvikle den svejsemaskine, som jeg har gjort – uden min nye uddannelse. Med uddannelsen som produktionsteknolog har jeg lært både at tegne, designe og udvikle. Så den uddannelse har virkelig boostet min egen udvikling.
Kevin Christensen (nummer tre fra venstre)
Har læst produktionsteknolog på IBA Erhvervsakademi Kolding
Medindehaver af virksomheden Weldingdroid, der i 2020 deltog i Løvens Hule.
Læs hele historien her >>

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Har du spørgsmål til uddannelsen - eller vil du bare gerne vide mere?

Udfyld formularen, så bliver du ringet op af os.

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Ansøgning og optagelse

På Produktionsteknolog er der kun sommeroptag. 

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Du kan også finde svar på generelle spørgsmål om optag på videregående uddannelser her >>

Ansøgning til sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde bruges optagelsesområdenummer 84130, når du ansøger.

Kvote 1:

I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, som indbefatter HHX, STX, HTX, HF eller EUX.

Det er et krav, at du bestået matematik på minimum C-niveau.

Hvis der er flere ansøgere, end der er studiepladser, så optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen til kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2:
Du kan søge optagelse via kvote 2 ud fra en række forskellige forudsætninger, der uddybes nedenfor: en adgangsgivende erhvervsuddannelse, en 3-årig erhvervsuddannelse, en adgangseksamen til ingeniøruddannelser, en betinget optagelse eller en individuel kompetencevurdering.
 

Adgangsgivende erhvervsuddannelser:

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2), beslagsmed, boligmonteringsuddannelsen, cnc-tekniker (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1), knallertmekaniker (trin 2), cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker, elektrikeruddannelsen (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (trin 2 og speciale kranmekaniker), finmekaniker (med specialer og trin 2), flymekaniker, gartner, industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer), karrosseriuddannelsen, køletekniker (trin 2), maskinsnedker (trin 2), landbrugsuddannelsen, lastvognsmekaniker (trin 2), mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), ortopædist, personvognsmekaniker (trin 2), plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smed (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (trin 2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer), vvs-energiuddannelsen, vvs-uddannelsen og værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2).

Til disse uddannelser er der ingen specifikke adgangskrav.


Adgang via en 3-årig erhvervsuddannelse:

En fuldført erhvervsuddannelse med en varighed på 3 år eller mere, som ikke er nævnt i ovenstående erhvervsuddannelser.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået matematik på C-niveau og engelsk på C-niveau.


Adgang via adgangseksamen til ingeniøruddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav


Adgang via en betinget optagelse:

Du kan blive optaget på studiet, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristens udløb. Optagelsen er betinget af, at du efter institutionens nærmere bestemmelser inden studiestart, eller umiddelbart derefter, opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter institutionens afgørelse kan sidestilles med adgangskravene.


Adgang via en individuel kompetencevurdering:

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.
 

Du skal til ansøgningen i optagelse.dk vedlægge en motiveret ansøgning, der minder om en jobansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden, samt et CV. Se mere omkring en motiveret ansøgning herunder.

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på niveau A

Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Når du søger via kvote 2 i optagelse.dk, skal du vedlægge en motiveret ansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden samt et CV. Du kan læse mere omkring en motiveret ansøgning i nedenstående fane. 

Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.00.
 

Individuel Kompetencevurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Herudover, så er følgende gældende for IKV:

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på A-niveau

Hvis du har svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Du skal ligeledes opfylde de fagspecifikke krav.

Ansøgningsfristen for individuel kompetencevurdering er 15. marts kl. 12.00.

Motiveret Ansøgning

Når du søger via kvote 2, skal du sende en motiveret ansøgning sammen med dit ansøgningsskema.

Her følger en række forslag på spørgsmål, du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

 • Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?
 • Hvad er din drivkraft og din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?
 • Hvilke dybere bevæggrunde har du for at vælge netop denne uddannelse?
 • Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer og erfaringer haft indflydelse på dit valg af uddannelse?
 • Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?
 • Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?
 • Hvilke informationer har du søgt? Og hvordan?
 • Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Husk, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar – skriv frit fra hjertet.

Samarbejde med Easyfood
Studerende på uddannelsen til Produktionsteknolog kommer fremover til at arbejde tæt sammen med medarbejderne i produktionen på Easyfood i Kolding, da IBA og Easyfood har indgået et nyt samarbejde.
Samarbejde med Easyfood
Læs historien her >>

Innovationsnetværket RoboCluster

IBA er medlem af innovationsnetværket RoboCluster, som er et dansk innovationsnetværk, der samler alle danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi.

Det betyder, at du som studerende får den nyeste viden om innovationsprojekter, robot- og automationsteknologier mv.

Læs mere om RoboCluster.

Anders Kjær
- Det, vi laver på uddannelsen, spiller rigtigt godt sammen med de arbejdsopgaver, der venter, når man er færdig.
Anders Kjær
Arbejder hos LM Windpower
Læste til Produktionsteknolog 2015-2017
Læs hele historien

Læs mere:

Kontakt

 • Optag kontoret
  Optag kontoret
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Bryan Svarrer Grønbech
- Jeg glæder mig til at skulle bruge mit hoved hver dag. Og at kunne være kreativ og opfinde noget.
Bryan Svarrer Grønbech
Starter på Produktionsteknolog i august 2020.
Læs hele Bryans historie >>
Søren Schack Hansen
Mød én af uddannelsens gode undervisere
Søren Schack Hansen
Underviser og finalist i konkurrencen Årets IBA Underviser 2019
Læs mere om Søren