Erhvervsakademiuddannelse

Produktionsteknolog

Interesserer du dig for kombinationen af teknik og nytænkning, og vil du være med til at udvikle nye maskiner og produkter gennem spændende projekter? Så læs til produktionsteknolog (tidligere maskintekniker) på IBA Erhvervsakademi Kolding. Det tager kun 2 år, og du får masser af gode jobmuligheder.

På denne uddannelse til produktionsteknolog har du din hverdag i Kolding i et innovativt miljø omgivet af den nyeste teknologi. Du lærer blandt andet at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for produkt- og lagerstyring, konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder.

Som færdiguddannet produktionsteknolog får du typisk job i en industrivirksomhed. Det kan eksempelvis være som projektleder, konstruktør, produktionsplanlægger, kvalitetsmedarbejder, driftsleder eller produktudvikler.

Bliv produktionsteknolog, og se frem til mange gode jobmuligheder på kun 2 år.

Fakta

 • Studiestart: 25. august 2020 Ansøgningsfrist: 22. marts / 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

Hør Jesper fortælle om uddannelsen Produktionsteknolog

Om uddannelsen

Produktionsteknologuddannelsen har afløst den uddannelse, man tidligere kendte som uddannelsen til maskintekniker. Det er en 2-årig teknisk erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk del, en valgdel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Kevin Christensen
- Jeg havde ikke kunnet udvikle den svejsemaskine, som jeg har gjort – uden min nye uddannelse. Med uddannelsen som produktionsteknolog har jeg lært både at tegne, designe og udvikle. Så den uddannelse har virkelig boostet min egen udvikling.
Kevin Christensen
Har læst produktionsteknolog på IBA Erhvervsakademi Kolding
Medindehaver af virksomheden Weldingdroid, der i 2020 deltog i Løvens Hule.
Læs hele historien her >>

Hvad lærer du på studiet?

På uddannelsen til produktionsteknolog lærer du, hvordan fabrikation og produktion foregår i en virksomhed, og du beskæftiger dig bl.a. med industrielt design, udvikling og konstruktion af maskiner og anlæg, produktionsplanlægning og kvalitetsstyring.

Undervisningen foregår i et digitalt miljø med alle de nyeste teknologier og maskiner som fx:

 • Laser-skærer
 • 3D-printer
 • Cad/Cam programmer
 • Robot fra Universal Robots
Samarbejde med Easyfood
Studerende på uddannelsen til Produktionsteknolog kommer fremover til at arbejde tæt sammen med medarbejderne i produktionen på Easyfood i Kolding, da IBA og Easyfood har indgået et nyt samarbejde.
Samarbejde med Easyfood
Læs historien her >>

Du kommer til at bruge dine hænder og din kreativitet, så du kan give liv til dine og andres ideer. Du lærer at arbejde med hele forløbet i en produktudviklingsproces. Det vil sige helt fra starten, når en idé opstår, og du sammen med et team undersøger markedsbehovet. Et behov du derefter udvikler kreative løsningsmuligheder til og endelig laver en prototype, som du tester på markedet.

Du får en grundlæggende viden om konstruktion, produktudvikling og produktion, hvorefter du specialiserer dig inden for produktudvikling eller produktions- og procesoptimering.

På Produktionsteknolog på IBA Erhvervsakademi Kolding vil du opleve, at vi arbejder med forskellige undervisningsmetoder som fx klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante fagpersoner, temadage samt projektuger i samarbejde med virksomheder. Undervisningen er derfor meget varieret, og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Natasha Søgaard Brændekilde
- Fra uddannelsen har jeg fået med at være en problemløser i hele min tilgang. Samtidig har uddannelsen også givet mig en masse sociale redskaber, fordi vi har arbejdet så meget i grupper.
Natasha Søgaard Brændekilde
Har læst Produktionteknolog 2016 - 2018
Læs hele historien >>

Job og karriere

Med en uddannelse til produktionsteknolog i Kolding sikrer du dig selv masser af nye jobmuligheder. Du kommer typisk til at arbejde i private erhvervsvirksomheder, som beskæftiger sig med rådgivning eller fremstilling af udstyr, komponenter og maskiner til andre virksomheder eller direkte til private. Det kan være i job som konstruktør, produktionsplanlægger, produktudvikler eller kvalitetsmedarbejder.

Uddannelsen kvalificerer dig også til stillinger med ledelsesfunktioner som projektleder og driftsleder, og den giver dig desuden mulighed for at arbejde i udlandet.

Hvad laver en produktionsteknolog?

Som uddannet produktionsteknolog kommer du til at spille en væsentlig rolle i virksomheden. Du bliver bindeleddet mellem alle afdelinger, der sikrer, at alt kører, som det skal.

Arbejdet som produktionsteknolog kan således bestå i at kontrollere driften af maskiner og sikre produkternes kvalitet. Du kan også komme til at arbejde med at konstruere og udvikle nye produkter samt deltage i planlægning og styring af produktionen. Helt konkret afhænger dit kommende job inden for produktionsteknologi af, hvad du vælger at specialisere dig inden for.

Har du spørgsmål til uddannelsen - eller vil du bare gerne vide mere?

Udfyld formularen, så bliver du ringet op af os.

Praktik

På denne uddannelse til produktionsteknolog er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider dig og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

Studerende skaber værdi i deres praktikvirksomheder efter 14 dage.

Læs mere om da Rasmus var i praktik hos Tresu >>

IBA Erhverv har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA Erhvervsakademi Kolding. IBA Erhverv modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Erhverv slår op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Erhverv har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA Erhvervsakademi Kolding, hvor du kan møde en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig r til jobbet som produktionsteknolog. 

Både den studerende, virksomheden og IBA Erhvervsakademi Kolding har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Erhverv har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Mød underviserne

Hør underviserne fortælle om undervisningsformen og -forløbet, og hvad du kan blive efter endt uddannelse.

Innovationsnetværket RoboCluster

IBA er medlem af innovationsnetværket RoboCluster, som er et dansk innovationsnetværk, der samler alle danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi.

Det betyder, at du som studerende får den nyeste viden om innovationsprojekter, robot- og automationsteknologier mv.

Læs mere om RoboCluster.

Varighed

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 3 semestre skal du følge undervisningen på IBA Erhvervsakademi Kolding. Du skal forvente, at der er ca. 20-24 lektioners undervisning pr. uge. På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. 

Anders Kjær
- Det, vi laver på uddannelsen, spiller rigtigt godt sammen med de arbejdsopgaver, der venter, når man er færdig.
Anders Kjær
Arbejder hos LM Windpower
Læste til Produktionsteknolog 2015-2017
Læs hele historien

Uddannelsens opbygning

Semester 1

Metode - 5 ECTS
Produktudvikling - 5 ECTS
Konstruktion - 5 ECTS
Teknisk dokumentation - 4 ECTS
Materiale og fremstillingsprocesser - 4 ECTS
Virksomhedsteknik - 4 ECTS
Produktionsteknik - 3 ECTS

Semester 2

Metode - 3 ECTS
Produktudvikling - 4 ECTS
Konstruktion - 6 ECTS
Teknisk dokumentation - 2 ECTS
Materiale og fremstillingsprocesser - 5 ECTS
Virksomhedsteknik - 6 ECTS
Produktionsteknik - 4 ECTS

Semester 3

Virksomhedsteknik - 1 ECTS
Automatisering - 4 ECTS
Retningsbestemte valgfag - 25 ECTS

Semester 4

Praktik i 12 uger - 15 ECTS
Hovedprojekt - 15 ECTS

Videreuddannelse

Med en produktionsteknologuddannelse kan du f.eks. læse videre 1½ år til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration, eller du kan fortsætte med en uddannelse til diplomingeniør.

Selvom du tager en erhvervsakademiuddannelse, forhindrer det dig ikke i at tage en bacheloruddannelse på et senere tidspunkt.

Undervisere

 • Kim Riis
  Kim Riis
  Lektor
 • Søren Schack Hansen
  Søren Schack Hansen
  Lektor
Rasmus Kiel Beck
- Det er dejligt, at jeg kan få lov at prøve så meget af. For her tegner jeg jo noget, som bliver til forskellige spændende løsninger direkte i produktionen. Og så har jeg nogle gode kolleger.
Rasmus Kiel Beck
23 år, oprindelig uddannet industritekniker hos Tresu Group
Var i praktik som produktionsteknolog samme sted i 2017
Læs om Rasmus' praktik.

Ansøgning og optagelse

På Produktionsteknolog er der kun sommeroptag. 

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38 eller via mail på optag@iba.dk.

Sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde bruges optagelsesområdenummer 84130, når du ansøger.

Kvote 1

Du kan søge optagelse på Kvote 1 via en gymnasial eksamen.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har matematik på C-niveau.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.


Kvote 2

Du kan søge optagelse via Kvote 2 ud fra en række forskellige forudsætninger, der uddybes nedenfor: en adgangsgivende erhvervsuddannelse, en 3-årig erhvervsuddannelse, en adgangseksamen til ingeniøruddannelser, en betinget optagelse eller en individuel kompetencevurdering.
 

Adgangsgivende erhvervsuddannelser:

Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2), beslagsmed, boligmonteringsuddannelsen, cnc-tekniker (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1), knallertmekaniker (trin 2), cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker, elektrikeruddannelsen (med specialer), elektronik- og svagstrømsuddannelsen, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (trin 2 og speciale kranmekaniker), finmekaniker (med specialer og trin 2), flymekaniker, gartner, industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer), karrosseriuddannelsen, køletekniker (trin 2), maskinsnedker (trin 2), landbrugsuddannelsen, lastvognsmekaniker (trin 2), mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), ortopædist, personvognsmekaniker (trin 2), plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smed (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (trin 2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer), vvs-energiuddannelsen, vvs-uddannelsen og værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2).

Til disse uddannelser er der ingen specifikke adgangskrav.Adgang via en 3-årig erhvervsuddannelse:

En fuldført erhvervsuddannelse med en varighed på 3 år eller mere, som ikke er nævnt i ovenstående erhvervsuddannelser.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har matematik og engelsk på C niveau.


Adgang via adgangseksamen til ingeniøruddannelse:

Ingen specifikke adgangskrav


Adgang via en betinget optagelse:

Du kan blive optaget på studiet, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristens udløb. Optagelsen er betinget af, at du efter institutionens nærmere bestemmelser inden studiestart, eller umiddelbart derefter, opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter institutionens afgørelse kan sidestilles med adgangskravene.


Adgang via en individuel kompetencevurdering:

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.
 
Du skal til ansøgningen i optagelse.dk vedlægge en motiveret ansøgning, der minder om en jobansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden, samt et CV. Se mere omkring en motiveret ansøgning herunder.


Øvrige informationer:

Ansøgningsfristen til Kvote 2, er 22. marts kl. 12.00.

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på niveau A

Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 22. marts.


Kontakt:
Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38.

Læs mere:

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder - nye studerende
Søren Schack Hansen
Mød én af uddannelsens gode undervisere
Søren Schack Hansen
Underviser og finalist i konkurrencen Årets IBA Underviser
Læs mere om Søren
René Lund
- Det har været en dannelsesrejse. Da jeg kom, troede jeg, at jeg vidste, hvad læring var. Men det skulle jeg først til at lære. Og efter 2 års øvelse er jeg blevet skarp til at suge viden til mig.
René Lund
Har læst Produktionsteknolog 2016 - 2018
Læs hele historien >>