Erhvervsakademiuddannelse

Multimediedesigner

Webdesign og UX, programmering, digital markedsføring, video, kommunikation og forretningsforståelse – er det lige noget for dig?

På uddannelsen til multimediedesigner arbejder du tværfagligt med alle dele af digital udvikling fra idé og planlægning til udførelse og test.

Du vil arbejde med programmer som Photoshop, Illustrator og XD, og du vil lære udviklingssprog som html, css og javascript .

Du kommer også til at lære om bl.a. kommunikation, digital markedsføring, forretningsforståelse, grafisk design, video/audio, tekstforfatning, konceptudvikling, projektstyring – og meget andet.

Med andre ord: Du får en bred forståelse og kompetencer inden for hele den digitale udviklingsproces. Dem kan du tage med dig direkte ud i arbejde – eller bruge til at læse videre.

Fakta

 • Studiestart: 29. august 2022 Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

Hør Kerstin fortælle om uddannelsen Multimediedesigner

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)
Uddannelsens varighed og opbygning

Uddannelsen varer to år eller fire semestre. Den består af en obligatorisk del på 1. og 2. semester, specialisering på 3. semester og en praktikperiode samt et afsluttende eksamensprojekt på 4. semester.

1. semester:

 • Multimedieproduktion 1 (30 ECTS)

2. semester

 • Multimedieproduktion 2 (30 ECTS)

3. semester

 • Fælles del (10 ECTS)
 • Specialisering/valgfag (20 ECTS)

Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år. Du kan se mere i studieordningens del III – Valgfag.

Nuværende valgfag er Webudvikling, Digital markedsføring eller Content Creation.

4. semester

 • 12 ugers virksomhedspraktik
 • Afsluttende eksamensprojekt


Du skal forvente, at der på de første tre semestre er planlagt 20-24 timers aktiviteter med fremmøde om ugen. Dertil kommer forberedelse og andre aktiviteter.

Hvordan foregår undervisningen?

På uddannelsen kombinerer vi praksis og teori og giver dig smagsprøver på, hvordan en multimediedesigner arbejder i virkeligheden.

Du arbejder løbende med projekter og kommer til at møde virksomheder, som har konkrete opgaver, du skal hjælpe med at løse. Undervisningen kan bl.a. foregå som gruppearbejde, individuelt arbejde, klasseundervisning, vejledning, workshops, temadage og projektuger. To uger er sjældent ens.

Sidst i uddannelsen skal du i 12 ugers praktik, hvor du kan afprøve dine kompetencer i en virksomhed.

Grundet opdelingen i flere valgfag, gennemføres dele af valgfagspakken på 3 semester på engelsk.

Job og karriere

Som multimediedesigner kan du arbejde i mange forskellige slags virksomheder med mange forskellige opgaver. Det kan f.eks. være inden for webdesign, programmering, videoproduktion, grafisk design eller digital markedsføring. Du kan arbejde bredt med det hele eller specialiseret inden for et enkelt område.

Når du er uddannet multimediedesigner, vil du kunne få titler som f.eks. webdesigner, programmør, content-producent, markedsføringsansvarlig eller projektkoordinator.

Praktik

På fjerde semester skal du i 12 ugers virksomhedspraktik. Her kan du prøve, hvordan det er at arbejde som multimediedesigner i en virksomhed. Praktikken kan foregå i større eller mindre virksomheder. Du kan arbejde bredt med alle felter inden for multimediedesign eller specialiseret inden for et enkelt eller få områder.

Hvis du drømmer om at starte egen virksomhed, kan du afprøve dette i din praktik. IBA tilbyder et skræddersyet forløb for iværksætterpraktikanter.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på multimediedesignerstudiet på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder.

Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture til ind- eller udland af ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Videreuddannelse

Som multimediedesigner har du flere muligheder for at uddanne dig videre og f.eks. tage en professionsbachelor. De forskellige akademier udbyder forskellige professionsbachelor-uddannelser.

På IBA kan du vælge mellem professionsbachelor i webudvikling og professionsbachelor i e-handel.

Studieordning

Hent studieordningen for Multimediedesigner, fællesdel 2018 (PDF)

Hent studieordningen for Multimediedesigner, institutionsdel 2018 (PDF)

Hent valgfagskataloget for Multimediedesigner 2018 (PDF)

Hent studieordningen for Multimediedesigner, fællesdel 2016 (PDF)

Hent studieordningen for Multimediedesigner, institutionsdel 2016 (PDF)
 

Studieordningen er grundlaget for uddannelsen. Den fælles studieordning er gældende for alle multimediedesign-uddannelser i Danmark. Den institutionelle er kun gældende for multimediedesign-uddannelsen på IBA.

Valgfagskataloget beskriver de valgfag, der udbydes på 3. semester.

Undervisere
 • Hanne Skov Bertelsen
  Hanne Skov Bertelsen
  Lektor
 • Laila Nadine Villadsen Kjær
  Laila Nadine Villadsen Kjær
  Adjunkt
 • Luise Lind Steenholdt
  Luise Lind Steenholdt
  Adjunkt
 • Morten Jul Petersen
  Morten Jul Petersen
  Lektor
 • Per Toft
  Per Toft
  Uddannelseschef
 • Rikke Lind
  Rikke Lind
  Lektor
 • Rikke Domino Isaksen
  Rikke Domino Isaksen
  Adjunkt
Irene Benthin (t.v.), Kerstin Ryborg Sørensen (i midten) og Lise Duemose Schneider
Disse 3 piger har klaret deres eksaminer så godt, at de alle tre toppede karaktererne og fik 11,6 i karaktergennemsnit. Det udløste en ekstra pris til IBAs dimission.
Irene Benthin (t.v.), Kerstin Ryborg Sørensen (i midten) og Lise Duemose Schneider
Læs deres historie >>
Maxim Paladii
- Jeg troede, at jeg skulle lære mere om design, men jeg lærte meget mere.
Maxim Paladii
Har læst Multimediedesign 2016 - 2018
Læs hele historien >>

Ansøgning og optagelse

På Multimediedesigner er der kun sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Du kan også finde svar på generelle spørgsmål om optag på videregående uddannelser her >>

Her kan du se en generel vejledning til, hvordan du søger ind på en erhvervsakademi uddannelse på IBA >>

Ansøgning til sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde skal du bruge optagelsesområdenummer 81360, når du ansøger.

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. HHX, STX, HTX, HF eller EUX. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C inden studiestart.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du kan søge optagelse via Kvote 2, hvis du har en fuldført en relevant erhvervsuddannelse:

Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin2), digital media, film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2), fotograf, grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning), skiltetekniker, teknisk designer.

Der er ingen specifikke adgangskrav til disse uddannelser. 

Eller

hvis du har en fuldført en erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C inden studiestart.

Eller

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C inden studiestart.

Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.00

Søg før 15. marts kl. 12.00

Hvis du er EU-statsborger med en

 • Dansk adgangsgivende eksamen og ønsker at søge i kvote 2
 • Erhvervsuddannelse 
 • Udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen
 • Adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Finland eller Island.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C inden studiestart.

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på niveau A

Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Når du søger via kvote 2 i optagelse.dk, anbefaler vi at du vedlægger en motiveret ansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden samt et CV. Du kan læse mere omkring en motiveret ansøgning i nedenstående fane. 

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en Individuel konkret vurdering (IKV). Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter. Du skal ligeledes opfylde de specifikke adgangskrav engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi inden studiestart.

Herudover, så er følgende gældende for IKV:

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på A-niveau

Hvis du har svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Ansøgningsfristen for IKV er 15. marts kl. 12.00.

Motiveret ansøgning

Når du søger via kvote 2, skal du sende en motiveret ansøgning sammen med dit ansøgningsskema.

Her følger en række forslag på spørgsmål, du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

 • Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?
 • Hvad er din drivkraft og din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?
 • Hvilke dybere bevæggrunde har du for at vælge netop denne uddannelse?
 • Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer og erfaringer haft indflydelse på dit valg af uddannelse?
 • Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?
 • Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?
 • Hvilke informationer har du søgt? Og hvordan?
 • Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Husk, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar – skriv frit fra hjertet.

Udvælgelse

Udvælgelsen sker på baggrund af både de formelle krav til uddannelsen og motivationen for valget af uddannelsen.

Studerende arbejder på tværs af uddannelser til det årlige ”kickstarter-projekt”

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Obs. Du kan ikke se videoen, hvis du har sagt nej tak til marketing cookies.

Kickstarter projektet er et fagligt projekt for de studerende, som ikke tager på studietur eller deltager i International Business Week.

Her er det multimediedesignere, e-designere og webudviklere, der arbejder sammen om at ”Kickstarte” et produkt. De studerende bliver inddelt i grupper på tværs af uddannelserne og prøver kræfter med at arbejde sammen med andre studerende, der læser en anden uddannelse end dem selv. Det giver perspektiv i forhold til deres position i en virksomheds produktion.

Multimediedesignere fra 1. og 2. semester har netop hjulpet Kolding Kommune med at få flere unge til at stemme til kommunalvalget. Læs hele historien 

Læs mere:

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Lorenzo Rodriguez
- Husk at tænke anderledes og forfølg de skæve og skøre ideer, I får.
Lorenzo Rodriguez
IBA Nexttechs logovinder
Har læst Multimediedesigner på IBA
Læs hele historien>>
Åbent hus d. 26. februar kl. 10-13. Læs mere.
Christian Møller Bengstrøm
- Noget af det fedeste ved uddannelserne på IBA er, at vi arbejder så praktisk. Jeg føler, at jeg har leget mig igennem mange af fagene.
Christian Møller Bengstrøm
Uddannet Multimediedesigner