Erhvervsakademiuddannelse

Multimediedesigner

På uddannelsen Multimediedesigner lærer du om interaktivt design og digital kommunikation, og hvordan det skal fungere på mange forskellige platforme – fra smartphones og tablets til computere og storskærme.

Du kommer til at beskæftige dig med både den visuelle og tekniske side, og du lærer at forstå virksomheds- og kommunikationsaspekter bl.a. med henblik på reklame og markedsføring.

Som multimediedesigner har du mange jobmuligheder inden for it- og medieområdet, samt i den grafiske branche og du kan bl.a. få job som projektkoordinator, web-designer eller programmør.

Fakta

 • Studiestart: 27. august 2018 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli.
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

Multimediedesignere fra 1. og 2. semester har netop hjulpet Kolding Kommune med at få flere unge til at stemme til kommunalvalget. Læs hele historien 

Om uddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk del, forskellige valgfag, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Mona Schmidt
- Jeg vil gerne finde noget, hvor jeg også kan lave grafisk arbejde og være kreativ.
Mona Schmidt
Uddannet Multimediedesigner
Læs hele historien >>

Hvad lærer du på studiet?

På uddannelsen lærer du om design, programmering og planlægning i multimedieopgaver, samt om de teoretiske og praktiske værktøjer, der skal bruges til at udvikle professionelt design inden for multimedieområdet.

Du lærer også at forstå organisationsstrukturer og -processer i forbindelse med multimedieudvikling og hvordan et medieprodukt fungerer i forhold til markedet og brugeren.

I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde tværfagligt med bl.a. kommunikations- og formidlingsteorier, opbygning af websider, grafisk design, audio/video og 3D-animation, æstetik, markedsføring, journalistik, it-systemer og datakommunikation.

På Multimediedesigneruddannelsen på IBA Erhvervsakademi Kolding arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Naja Lindelof
- Jeg kan slet ikke komme mig over, hvor fedt det er at have "real life" projekter som en del af uddannelsen.
Naja Lindelof
Multimediestuderende
Deltager i real life projekter
Læs historien

Det synes de studerende

Job og karriere

Som Multimediedesigner har du mulighed for at arbejde i mange forskellige typer af virksomheder, hvor du kan håndtere et bredt udvalg af opgaver inden for multimedieproduktioner – alt fra planlægning og implementering til administration og vedligeholdelse.

Du kan f.eks. arbejde med webdesign, videoproduktion, grafisk design, programmering eller i film/TV-branchen. Det er også typisk at arbejde med en kombination af disse ting, og ofte fungerer multimediedesigneren som eksperten, når det drejer sig om digital kommunikation.

Eksempler på jobs, du kan varetage som multimediedesigner, er projektkoordinator, web-designer, programmør eller planlægger.

I 2013 havde 99% af nyuddannede multimediedesignere haft deres første job inden for 12 måneder. Se en forklaring på tallene her.

Multimediedesigneren Sofie fik både prisen for det højeste karaktergennemsnit og den bedste teamplayer. Læs mere

Praktik

På multimediedesignerstudiet er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Erhverv, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Erhverv gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Erhverv har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Erhverv modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Erhverv slår op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Erhverv har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Erhverv har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Kenneth Fabian Berg og Mikkel Thode Pindstofte
- I stedet for almindelig praktik i en eksisterende virksomhed, brugte vi praktikken til at etablere vores eget firma. Havde vi ikke gået på IBA havde vi nok aldrig turde starte virksomhed.
Kenneth Fabian Berg og Mikkel Thode Pindstofte
Iværksættere af virksomheden PB Web
Har læst Multimediedesigner og Webudvikler
Læs deres historie her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på multimediedesignerstudiet på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet eller vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

40 udenlandske unge besøgte i februar 2016 den internationale multimediedesigner klasse og samarbejdede om at løse et projekt i en hel skoleuge. Læs mere

Varighed

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 3 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 16-20 lektioners undervisning pr. uge. På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. 

Videreuddannelse

Når du er færdiguddannet multimediedesigner, har du mulighed for at fortsætte dine studier på professionsbacheloruddannelserne Webudvikling, Design og business eller Digital konceptudvikling.

Selvom du tager en erhvervsakademiuddannelse, forhindrer det dig ikke i at tage en bacheloruddannelse på et senere tidspunkt.

Maria Møller Jespersen
- Jeg er vild med grafisk design, og vil allerhelst arbejde med det.
Maria Møller Jespersen
Har taget uddannelsen Multimediedesigner
Læs hele Marias historie her >>

Undervisere

 • Malene Patsche Kjeldsen
  Malene Patsche Kjeldsen
  Lektor
 • Morten Jul Petersen
  Morten Jul Petersen
  Lektor
 • Per Toft
  Per Toft
  Uddannelseschef
 • Rikke Lind
  Rikke Lind
  Lektor
 • Tina Østergaard Filsø
  Tina Østergaard Filsø
  Underviser
 • Thomas Bøye Jessen
  Thomas Bøye Jessen
  Adjunkt
 • Hanne Skov Bertelsen
  Hanne Skov Bertelsen
  Lektor
 • Laila Nadine Villadsen Kjær
  Laila Nadine Villadsen Kjær
  Adjunkt
 • Søren Storm Kristensen
  Søren Storm Kristensen
  Lektor
 • Ditte Hoffmann Kærslund
  Ditte Hoffmann Kærslund
  Adjunkt

Multimediedesignere skabte sammen med markedsføringsøkonomer et vinderprojekt, da de fik til opgave at markedsføre hollandske el-cykler i Danmark. 

Ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38.

Sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde skal du bruge optagelsesområdenummer 81360, når du ansøger.

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Det er et krav, at du har engelsk på C-niveau og enten erhvervsøkonomi eller matematik på C-niveau eller virksomhedsøkonomi på B-niveau.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du kan søge optagelse via Kvote 2, hvis du har en adgangsgivende erhvervsuddannelse eller eksamen, som du ønsker vurderet sammen med dine øvrige kvalifikationer.

Du skal desuden sende en motiveret ansøgning for at blive optaget på Multimediedesigner. Læs mere herom nedenfor.

Adgangsgivende erhvervsuddannelser: data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2), digital media, film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2), fotograf, grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning), skiltetekniker eller teknisk designer.

Anden adgang: adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Du skal desuden have engelsk på C-niveau.

Eller 
 
Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en realkompetenceafklarende samtale. Du skal til ansøgningen i optagelse.dk vedlægge en motiveret ansøgning, der minder om en jobansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden, samt et CV. Se mere omkring en motiveret ansøgning herunder.
 
Du skal have, hvad der svarer til engelsk på C-niveau og enten matematik eller erhvervsøkonomi på C-niveau eller virksomhedsøkonomi på B-niveau.
 
Kvote 2 ansøgninger vurderes endvidere efter:
 • Relevant erhvervserfaring i Danmark 
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Motiveret ansøgning

Når du søger ind via kvote 2, skal du samtidig sende os en motiveret ansøgning, som du vedhæfter din ansøgning på www.optagelse.dk.

Forslag til spørgsmål du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?

Hvad er din drivkraft - din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?

Hvilke dybere bevæggrunde har du for at vælge netop denne uddannelse? - Husk - der findes ingen forkerte svar. 

Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer og erfaringer haft indflydelse på dit valg af uddannelse?

Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?

Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?

Hvilke informationer har du søgt? og hvordan?

Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Udvælgelse

Udvælgelsen sker på baggrund af både de formelle krav til uddannelsen og motivationen for valget af uddannelsen.

Læs mere:

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder - nye studerende
 • Per Toft
  Per Toft
  Uddannelseschef
Bitten Møller Johansen
- Jeg kan ikke forestille mig et bedre praktiksted end min nuværende arbejdsplads.
Bitten Møller Johansen
It-projektleder hos Jelling Naturkød
Har taget uddannelsen Multimediedesigner
Læs hele Bittens historie >>
Naja Lindelof
- I min praktik i Makers har jeg skabt flere sociale videoer, hvor jeg selv via et storyboard har lagt en nøjagtig plan for, hvad videoens budskab skal være.
Naja Lindelof
Har taget uddannelsen Multimediedesigner
Læs hele Najas historie her >>