Erhvervsakademiuddannelse

Multimediedesigner

Interesserer du dig for grafisk kommunikation – herunder UX, programmering og digital markedsføring? Så er uddannelsen til multimediedesigner måske lige noget for dig.

På uddannelsen til multimediedesigner arbejder du tværfagligt med alle dele af digital udvikling – lige fra idé, planlægning og test af det færdige produkt. Du vil komme til at arbejde med professionelle tools som Adobe Photoshop, Illustrator og XD, og udviklingssprog som html, css og Javascript.

På uddannelsen vil du også tilegne dig viden om, hvordan visuel kommunikation anvendes som markedsføring via eksempelvis sociale medier og nyhedsbreve. Du vil få en grundlæggende forretningsforståelse, der sammen med dine grafiske evner gør dig til en værdifuld ressource for enhver virksomhed.

Kort sagt får grafiske designere en bred forståelse for hele den digitale udviklingsproces.

Uddannelsen gør dig i stand til at arbejde med digitale medier og visuelle identiteter. Efter endt uddannelse kan du gå direkte på arbejdsmarkedet eller tage en videregående uddannelse – eksempelvis i digitalt design.

Fakta

 • Studiestart: 26. august 2024 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg
Anna Ellegaard Skytte
- For mig er min store grafiske interesse min måde at leve med kunsten på.
Anna Ellegaard Skytte
Multikunstner og nyuddannet multimediedesigner
Læs mere om Annas historie her.

Elsker du visuel kommunikation, og er du kreativ og nørdet?

Hvis du er passioneret omkring kreativitet, formgivning og kommunikation, så bør du bestemt overveje uddannelsen Multimediedesigner. Som multimediedesigner får du en unik mulighed for at udfolde dine idéer gennem en bred vifte af discipliner, herunder grafisk design, kodning, markedsføring og forretningsudvikling.

Du vil arbejde med forskellige medier som bl.a. trykte materialer, digitale designs og video. Du vil lære at kombinere farver, typografi og billeder for at skabe æstetisk tiltalende og effektive designs.

Du lærer også om vigtigheden i at forstå kundernes behov og omsætte dem til løsninger. Hos os vil du samarbejde med forskellige mennesker og virksomheder, og dit kreative input vil være afgørende for at opnå succesfulde projekter.

Uddannelsens varighed og opbygning

Uddannelsen varer to år eller fire semestre. Den består af en obligatorisk del på 1. og 2. semester, specialisering på 3. semester og en praktikperiode samt et afsluttende eksamensprojekt på 4. semester.

Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år. Du kan se mere i studieordningens del III – Valgfag.

Nuværende valgfag er Webudvikling, Digital markedsføring eller Indholdsproduktion.

Du skal forvente, at der på de første tre semestre er planlagt 20-24 timers aktiviteter med fremmøde om ugen. Dertil kommer forberedelse og andre aktiviteter.

 

Uddannelsens opbygning.
 
Hvordan foregår undervisningen?

På uddannelsen kombinerer vi praksis og teori og giver dig smagsprøver på, hvordan en multimediedesigner arbejder i virkeligheden. Som studerende vil du løbende komme til at arbejde med forskellige medier gennem cases, der baserer sig på konkrete problemstillinger i erhvervslivet. 

Hverdagens undervisning vil typisk bestå af individuelt arbejde, gruppearbejde, klasseundervisning og workshops. Dertil vil der være flere temadage og projektuger, hvor du får lov at fordybe dig i specifikke cases.

På dit 3. semester får du mulighed for at sammensætte din egen hverdag og specialisere dig, da du vælger fag fra den udbudte valgfagspakke. Her kan du blandt andet komme til at arbejde med digital content, marketing eller frontend development. Grundet opdelingen i flere valgfag, gennemføres dele af valgfagspakken på 3. semester på engelsk.

På dit sidste semester får du lov at prøve din læring af i et praktikophold. Her har du mulighed for at vælge en valgfri virksomhed, og du kan vælge alt fra reklamebureauer til offentlige institutioner. Dit afsluttende eksamensprojekt vil typisk tage udgangspunkt i din praktikperiode.

Job og karriere

Som multimediedesigner kan du arbejde i mange forskellige slags virksomheder med mange forskellige opgaver. Det kan f.eks. være inden for grafisk formgivning, programmering eller digital markedsføring. Her kan du blandt andet hjælpe virksomheder med at skabe en visuel identitet, og du kan hjælpe med relevante grafiske opgaver i forbindelse med alt fra busreklamer til opslag på sociale medier. Du kan både arbejde bredt i en marketingafdeling eller i specialiserede roller med fokus på eksempelvis grafisk design eller videoproduktion.

Dine jobtitler i fremtiden kan blandt andet blive grafisk tekniker, art director eller marketing assistant. Kort sagt kan du arbejde i mange forskellige jobs. Du har også muligheden for at arbejde freelance eller starte din egen virksomhed.

Praktik

På fjerde semester skal du i 12 ugers virksomhedspraktik. Her kan du prøve, hvordan det er at arbejde som multimediedesigner i en virksomhed. Praktikken kan foregå i større eller mindre virksomheder. Du kan arbejde bredt med alle felter inden for multimediedesign eller specialiseret inden for et enkelt eller få områder.

Hvis du drømmer om at starte egen virksomhed, kan du afprøve dette i din praktik. IBA tilbyder et skræddersyet forløb for iværksætterpraktikanter.

Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på multimediedesignerstudiet på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder.

Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture til ind- eller udland af ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Nicole Altai
- Man skal jo have en helt ny hverdag til at fungere i et andet land. Så man kommer til at gå gennem en enorm personlig udvikling, mens man er afsted. Og derfor kan jeg heller ikke forestille mig nogen, som fortryder, at de valgte at tage deres praktik uden for Danmark.
Nicole Altai
Læser Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding
Læs hele historien her ->>
Videreuddannelse

Som multimediedesigner har du flere muligheder, når det kommer til videregående uddannelser. Som uddannet multimediedesigner kan du tage følgende uddannelser på IBA Erhvervsakademi Kolding:

Webudvikling er for dig, der gerne vil arbejde som webspecialist. Du får blandt andet et udvidet kendskab til programmering af hjemmesider og applikationer. På professionsbacheloren i e-handel vil du bl.a. komme til at arbejde med digital forretningsforståelse, Customer Experience og Creative Content indenfor e-commerce. Du hjælper med at optimere virksomhedens e-handel.

Undervisere
 • Laila Nadine Villadsen Kjær
  Laila Nadine Villadsen Kjær
  Lektor
 • Luise Lind Steenholdt
  Luise Lind Steenholdt
  Adjunkt
 • Morten Jul Petersen
  Morten Jul Petersen
  Lektor
 • Per Toft
  Per Toft
  Uddannelseschef
 • Nadia Elida Rye Aamand
  Nadia Elida Rye Aamand
  Adjunkt
Lorenzo Rodriguez
- Husk at tænke anderledes og forfølg de skæve og skøre ideer, I får.
Lorenzo Rodriguez
IBA Nexttechs logovinder
Læs historien om, hvordan Lorenzo designede lBA Nexttechs nye logo >>

Ansøgning og optagelse

På Multimediedesigner er der kun sommeroptag.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning. Læs mere her.

Kvote 1 – adgangskrav

Optagelse via kvote 1 kræver, at du har bestået en af følgende ungdomsuddannelser:

 • HHX
 • STX
 • HTX
 • HF
 • EUX
 • EUX 1. del

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C inden studiestart.

I kvote 1 vurderes din ansøgning udelukkende på baggrund af din eksamenskarakter. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Kvote 2 – adgangskrav

Du kan søge optagelse via Kvote 2, hvis du har fuldført en relevant erhvervsuddannelse:

 • Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin2)
 • Digital media
 • Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
 • Fotograf
 • Grafisk tekniker
 • Mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
 • Skiltetekniker
 • Teknisk designer

Der er ingen specifikke adgangskrav til disse uddannelser.

Du kan også søge om optagelse via kvote 2, hvis du:

 • Har en erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere.
 • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen.
 • Har Steinerskolernes Ungdomsuddannelse, Steiner HF eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne.
 • Har behov for at blive Individuel konkret vurderet (IKV) – læs mere under afsnittet om IKV.
 • Er statsborger i et land uden for EU.
 • Ønsker at søge om optagelse med særlig tilladelse.
 • Ønsker at søge om dispensation fra kandidatreglen.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C inden studiestart.

Kvote 2 ansøgninger vurderes efter:

 • Adgangskvotient
 • Motiveret ansøgning – læs mere her
 • Relevant erhvervserfaring (min. 16 ugers sammenhængende med min. 30 timer om ugen)
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet (min. 6 ugers sammenhængende)
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold. (min. 16 ugers sammenhængende)
 • Frivilligt arbejde (min. 3 mdr. sammenhængende)

Bemærk at alt ovenstående skal dokumenteres. Læs mere om krav til dokumentation her.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for kvote 1 er:

5. juli kl. 12.00

Ansøgningsfrist for kvote 2 er:

15. marts kl. 12.00

Sådan søger du

Du skal søge om optagelse online på www.optagelse.dk.

Uddannelsen har følgende optagelsesområdenummer: 81360.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis;

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke sprogkrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik C eller virksomhedsøkonomi C eller erhvervsøkonomi C inden studiestart.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 15. marts kl. 12.00.

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på B-niveau
 • Prøve i Dansk 3

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen samt ansøgere med bestået International Baccalaureate (IB) der inkluderer faget dansk.

Hvis du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering ved at kontakte os på optag@iba.dk. Det kan vurderes, at du skal gennemgå en dansk test, som IBA udbyder.

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Du hører fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Hør Kerstin fortælle om uddannelsen Multimediedesigner

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Martin Kidmose Kvist
- Multimediedesign er en 100 procent kæmpe anbefaling herfra. Hver eneste dag har jeg kunnet gå hjem fra undervisningen og bruge alt det, jeg lærte i forholdet 1 til 1. Selv om vi selvfølgelig ikke kunne gå i dybden med alle programmer på uddannelsen, så lærte vi virkelig mange værktøjer. Og jeg blev selv så god til Photoshop og Illustrator, at jeg den dag i dag bruger det i Piefit.
Martin Kidmose Kvist
Har læst Multimediedesigner
Læs mere om Martin her
Kan du gætte, hvad de tidligere studerende arbejder med nu? Test dig selv her.