Erhvervsakademiuddannelse Markedsføringsøkonom

Markedsføringsøkonom er en kort videregående uddannelse. På uddannelsen som markedsføringsøkonom lærer du bredt om marketing, salg, ledelse, kommunikation og økonomi, og hvordan de forskellige områder arbejder sammen i virksomheden. Du vil få en grundlæggende forståelse for de mange faktorer, der påvirker en salgssituation, og du opnår en forståelse for, hvordan en virksomhed skaber de mest optimale forhold såvel internt som eksternt.

Ydermere får du en udvidet forståelse for, hvordan virksomheder arbejder med både nationale og internationale markeder, samt hvordan internationale virksomheder udarbejder strategier for blandt andet international handel og markedsføring.

Markedsføringsøkonomuddannelsen fokuserer i høj grad på, at du bliver i stand til at håndtere interne opgaver inden for markedsføring og salg – lige fra planlægning til eksekvering. På uddannelsen vil du blandt andet arbejde med konkrete cases, der tager udgangspunkt i autentiske virksomhedsscenarier. 

Vi lægger vægt på, at du som markedsføringsøkonom straks kan bidrage til aktiviteterne i virksomheden og tilføre nye ideer og metoder til aktiviteter inden for flere markedsføringsdiscipliner som eksempelvis sociale medier eller PR.

Med markedsføringsøkonomuddannelsen kan du vælge at fortsætte med at specialisere dig på et af vores professionsbachelorforløb – enten i e-handel eller International handel og markedsføring.

Fakta

 • Studiestart: 29. august 2023 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli
  Studiestart: 31. januar 2024 Ansøgningsfrist: 1. december
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

Internationale muligheder

Du har mulighed for at sætte et internationalt præg på din uddannelse. Vi tilbyder blandt andet, at du kan vælge mellem et dansk spor og et internationalt spor (det internationale spor udbydes kun til sommeroptag).

Ønsker du at sætte et internationalt præg på din uddannelse, kan du;

 • vælge at læse på det internationale spor, hvor 1. og det meste af 2. semester undervises på engelsk på IBA – kun til sommeroptag
 • tage på studieophold i udlandet på 3. semester og praktikophold i udlandet på 4. semester
 • vælge bachelorforløbet Euro-Asia Business Management, hvor der indgår markedsføringsøkonomuddannelsen sammen med 2 år på Shanghai Lixin University. Hvis du vil læse Euro-Asia Business Management, skal du vælge uddannelsen fra begyndelsen. Læs om uddannelsen her>>

Hvis du vælger et internationalt spor, kan du som studerende forvente et udvidet fokus på international handel og markedsføring i undervisningen. Du vil arbejde med både danske og internationale virksomheder, og de problemstillinger og opgaver der opstår, når virksomheden opererer i et internationalt miljø.

Sara Schou Nielsen
- Uddannelsen er meget nært knyttet til praksis. Ofte samarbejde vi med eksisterende virksomheder, hvor indehaveren kommer ind og præsenterer en problemstilling for os, som vi skal give vores bud på. Det giver noget ekstra værdi og har været meget inspirerende at arbejde med.
Sara Schou Nielsen
Har læst Markedsføringsøkonom
Læs hele historien her >>

Det lærer du på Markedsføringsøkonom uddannelsen

På uddannelsen til markedsføringsøkonom vil du bl.a. lære at udarbejde strategier indenfor salg og markedsføring i form af salgs- og markedsføringsplaner. Du vil desuden opnå en bred viden omkring marketingbeslutninger, og hvordan virksomhedens øvrige organer, såsom økonomi, organisation, omverden og lovgivning, har indflydelse på beslutningsprocessen.

Gennem praktiske problemstillinger vil du lære om digital markedsføring på et både strategisk og taktisk plan, og du vil blandt andet stifte bekendtskab med kampagneplanlægning via digitale værktøjer som Meta Business Suite og Google Analytics.

På Markedsføringsøkonom på IBA Erhvervsakademi Kolding arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder, da vi tror på, at varieret undervisning skaber den bedste læring. På uddannelsen vil du blandt andet opleve følgende undervisningsmetoder:

 • Klasseundervisning

 • Gruppearbejde

 • Forelæsninger

 • Oplæg fra relevante personer

 • Temadage

 • Projektuger.

På IBA Erhvervsakademi Kolding fokuserer vi altid på praksisnær undervisning og konkrete opgaver, så alle studerende bliver klædt bedst muligt på til et fremtidigt job. Undervisningen er en løbende kombination af teori og praksis, hvor du i høj grad får lov til at inddrage relevante virksomheder i større projekter og opgaver. I dit afsluttende eksamensprojekt vil du ligeledes have mulighed for at inddrage virksomheder og personer med relevant erhvervserfaring.

Fagene på studiet bliver løbende udviklet i samarbejde med eksterne eksperter, så de er tilpasset virksomhedernes aktuelle behov.

Uddannelsen tilbydes også som online uddannelse. Læs mere her >>

Uddannelsens varighed og opbygning

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 3 semestre følger du undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 22-24 lektioners undervisning pr. uge. På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt.

Opbygning af uddannelsen

 

Valgfag

På 3. semester vælger du en større valgfagspakke, der giver dig mulighed for at specialisere dig inden for det, du synes der er spændende – og som kan bruges til at forme din karriere.

Valgfagspakken (2 eller 3 fag) giver dig yderligere værktøjer inden for en række områder, som er særligt interessante for virksomhederne.

I faget Digital Markedsføring får en praktisk og teoretisk erfaring erfaring med de centrale discipliner inden for online markedsføring. Med udgangspunkt i den digitale kunderejse får du værktøjerne til at arbejde med - og optimere digitale indsatser. Du bliver introduceret for emner som Content Marketing, Google Ads, sociale medier som Facebook og Instagram, SEO, Google Analytics, E mail. Du får muligheden for at lære om og anvende en række relevante digitale værktøjer som virksomhederne bruger i deres online markedsføring. Du lærer også om hvordan du måler og vurderer effekten af indsatsen, og får de forskellige aktiviteter til at spille bedre sammen.

Du kan også vælge forløb inden for salg, forbrugeradfærd og innovation. Også i disse fag får du mulighed for at arbejde med opgaver fra erhvervslivet, og du indgår i teams der selv styrer opgaverne og arbejder sig frem til en række relevante anbefalinger.

Du kan p.t. bl.a. vælge (på 3. semester):

 • Digital Markedsføring
 • Salg
 • Forbrugeradfærd
 • Statistik/økonomi (adgangspakke til uddannelser på universitetet).
   

Bemærk at der kan være ændret noget i valgfagssammensætningen, når du begynder 3. semester. Dog vil adgangspakke til universitetet altid udbydes.

Hent valgfagskataloget for Markedsføringsøkonom (PDF)

Job og karriere

Som uddannet markedsføringsøkonom er der mange muligheder inden for markedsføring, salg og kommunikation i både danske og internationale virksomheder. 

Som færdiguddannet markedsføringsøkonom kan en fremtidig jobtitel eksempelvis være:

 • Marketingkoordinator

 • Digital Marketing Specialist

 • E-commerce Coordinator

 • Social Media Manager

Som markedsføringsøkonom har du mulighed for at arbejde i stort set alle brancher. Du kan eksempelvis arbejde som konsulent i reklamebranchen eller som intern markedsføringsmedarbejder i det private eller offentlige. Efter endt uddannelse kan du på længere sigt gøre karriere i ledelsesstillinger indenfor blandt andet online marketing, salg og supply chain management.

Praktik

På markedsføringsøkonomstudiet er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Her får du mulighed for at prøve at arbejde med en række af de områder du kender til fra uddannelsen bl.a. optimering virksomhedens hjemmeside, Google Ads, aktiviteter på de sociale medier, samarbejde med en salgsafdeling og markedsanalyser.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Karriere modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Karriere slår op på jobportalen. Se jobportalen her.

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Andre internationale tilbud

Du har også mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Marketing Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Nicole Altai
- Jeg elsker Danmark over alt. Men der er bare så meget andet, jeg også gerne vil ud at opleve. Og jeg tror, man kender sin egen kultur bedst, når man også har lært noget om andres.
Nicole Altai
Læser Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding
Læs hele historien her ->>
Videreuddannelse

Hvis du ønsker at læse videre, når du er uddannet markedsføringsøkonom, er der flere forskellige muligheder. Du kan bl.a. udbygge din uddannelse med en 1,5-årig professionsbachelor i International handel og markedsføring eller professionsbachelor i E-handel, som IBA også tilbyder.

Med en professionsbacheloruddannelse kan du herefter tage enten en cand.merc. på handelshøjskolerne i Danmark, en kandidatgrad på en udenlandsk uddannelsesinstitution eller en MBA på IBA eller en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Hvis du foretrækker at kombinere arbejde med studier, kan du vælge en diplomuddannelse i Salg og markedsføring, samtidig med at du passer et job. Vær opmærksom på, at du skal have to års relevant erhvervserfaring for at blive optaget på en diplomuddannelse.

Endelig har du adgang til HD 2. del på landets handelshøjskoler. Du skal dog muligvis supplere med visse fag.

Selvom du tager en erhvervsakademiuddannelse, forhindrer det dig ikke i at tage en bacheloruddannelse på et senere tidspunkt.

Undervisere
 • Allan Fledelius
  Allan Fledelius
  Lektor
 • Anne Dorthe Larsen
  Anne Dorthe Larsen
  Adjunkt
 • Anne-Mette Møller Nielsen
  Anne-Mette Møller Nielsen
  Adjunkt
 • Gitte Reeckmann Larsen
  Gitte Reeckmann Larsen
  Lektor
 • Inga Beckmann
  Inga Beckmann
  Lektor
 • Ivan Hassinggaard
  Ivan Hassinggaard
  Lektor
 • Mikael A. Rasmussen
  Mikael A. Rasmussen
  Uddannelseschef
 • Nikolaj Svensson
  Nikolaj Svensson
  Lektor
 • René Jensen
  René Jensen
  Lektor
 • Sarah Hedelund
  Sarah Hedelund
  Adjunkt
Jacob Lund
- Det kan sagtens lade sig gøre både at studere og være iværksætter. Men det kræver, at man bliver god til at prioritere sin tid rigtigt, så der er tid til begge dele.
Jacob Lund
Har læst markedsføringsøkonom
Læser e-handel
Læs mere om Jacobs historie

Ansøgning og optagelse

På Markedsføringsøkonom er der både sommeroptag og vinteroptag. Du kan kun søge ind på internationalt spor og Euro-Asia Business Management til sommeroptaget.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her >>

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Så hører du fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Ansøgning til sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde skal du bruge optagelsesområdenummer 79260, når du ansøger.

Hvis du ønsker at læse på internationalt spor eller Euro-Asia Business Management, skal du på www.optagelse.dk sammen med din online ansøgning til Markedsføringsøkonom uploade en registreringsform for en af disse uddannelsesretninger, uanset om du søger ind via kvote 1 eller kvote 2. Registreringsformer kan ses nedenunder. Bemærk at det er et krav, at du har bestået engelsk B inden studiestart, hvis du vil læse på internationalt spor eller Euro-Asia Business Management.

Registreringsform for internationalt spor (Word).

Euro-Asia Business Management registreringsform (Word).

Kvote 1 og Kvote 2

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af en adgangsgivende gymnasial uddannelse, dvs. HHX, STX, HTX, HF eller EUX. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik B-niveau  eller virksomhedsøkonomi B-niveau inden studiestart.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Ønsker du at søge via kvote 2, skal du have en adgangsgivende eksamen fra en erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Eller

Adgangseksamen til Markedsføringsøkonom. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C-niveau og enten matematik på B-niveau eller virksomhedsøkonomi på B-niveau inden studiestart.

Kvote 2 ansøgninger vurderes efter: (Skal dokumenteres)

 • Relevant erhvervserfaring i Danmark.

 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet.

 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold.

Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.00

Du skal søge i kvote 2 hvis du:

 • Har en erhvervsuddannelse.
 • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen.
 • Har Steinerskolernes Ungdomsuddannelse, Steiner HF eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne.
 • Har behov for at blive Individuel konkret vurderet (IKV).
 • Er statsborger i et land uden for EU.
 • Ønsker at søge om genoptagelse på samme uddannelse.
 • Ønsker at søge om optagelse med særlig tilladelse.
 • Ønsker at søge om dispensation fra kandidatreglen.

Bemærk desuden kravet om sprogkompetencer under punktet Sprogkrav.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis;

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke sprogkrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 15. marts.

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på B-niveau
 • Prøve i Dansk 3.

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen samt ansøgere med bestået International Baccalaureate (IB) der inkluderer faget dansk.

Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering ved at kontakte os på optag@iba.dk - Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk test som IBA udbyder.

Søger du ind på internationalt spor eller Euro-Asia Business Management, skal du vedlægge bevis på minimum engelsk B eller tilsvarende såsom:

 • Engelsk A
 • Engelsk B
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • Oxford Online Placement Test med en testscore på minimum 75 – du har mulighed for at tage denne test på IBA.
Supplering hvis du mangler et specifikt adgangskrav af fag eller niveau

Hvis ikke du opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du supplere via et GSK-fag eller HF-enkeltfag.

Hvis dit suppleringskursus afslutter efter ansøgningsfristen:

Du skal anføre i din ansøgning, at du supplerer efter ansøgningsfristen. Derudover skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, samt hvornår du forventer at færdiggøre suppleringskurset. Inden ansøgningsfristen skal du uploade dokumentation på, at du er optaget på suppleringskurset (med angivelse af dine personoplysninger, fag og forventet slutdato). Du skal have afsluttet dit suppleringskursus inden studiestart eller umiddelbart derefter.

Hvis du bliver optaget og først færdiggør din supplering efter ansøgningsfristens udløb, bliver du betinget optaget og vil kunne udmeldes hvis ikke faget bestås.

Du skal eftersende dit eksamensbeviset så hurtigt som muligt inden studiestart.

Hvis dit suppleringskursus er færdigt inden ansøgningsfristen:

Du skal anføre i din ansøgning, at du supplerer inden ansøgningsfristen. Derudover skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, samt hvornår du forventer at færdiggøre suppleringskurset.

Hvis du ansøger i sommeroptaget, skal du selv undersøge på www.optagelse.dk om eksamensbeviset er blevet uploadet til din ansøgning.

Hvis du ansøger i vinteroptaget, skal du eftersende dit eksamensbevis for dit suppleringsfag til inden ansøgningsfristen.

Krav til dokumentation

For at behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, som du har angivet i din ansøgning.

Den krævede dokumentation kan være følgende:

 • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende eksamen (det fulde bevis med stempel og underskrift eller bevis overført fra eksamensdatabasen via www.optagelse.dk).
 • Bevis for sprogkrav, hvis dette er relevant.
 • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser som er dokumenteret.
 • Dokumentation for relevante faglige kompetencer

Alle dokumenter skal være i PDF-format.

Motiveret ansøgning

Når du søger via kvote 2, anbefales du at sende en motiveret ansøgning sammen med dit ansøgningsskema.

Her følger en række forslag på spørgsmål, du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

 • Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?
 • Hvad er din drivkraft og din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?
 • Hvilke dybere bevæggrunde har du for at vælge netop denne uddannelse?
 • Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer og erfaringer haft indflydelse på dit valg af uddannelse?
 • Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?
 • Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?
 • Hvilke informationer har du søgt? Og hvordan?
 • Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Husk, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar – skriv frit fra hjertet.

Adgangskursus til Markedsføringsøkonom Matematik B og Engelsk C

Der tilbydes ikke flere forløb inden studie start september 2023. Næste kursusforløb/dato oplyses i august 2023.

Ansøgning til vinteroptag

Ansøgningsfristen for kvote 1 er 10. december.

Ansøgningsfristen for kvote 2 er 1. december.

Sådan søger du

Ansøgningskema for kvote 1

Ansøgningskema for kvote 2

Ansøgningsskemaet og relevante eksamenspapirer skal sendes via Digital Post via www.borger.dk  i PDF-format. Søg på: IBA – Erhvervsakademi Kolding. Bemærk: Dokumenter som ikke er i PDF-format, vil ikke kunne godkendes og vil ikke blive behandlet. Eksamensbeviser skal være verificeret (stemplet og underskrevet fra uddannelsesinstitutionen).

I beskeden i Digital Post bedes du indsætte din mailadresse og telefonnummer.

Adgangskrav

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. HHX, STX, HTX, HF eller EUX. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Kvote 2

Du kan søge optagelse hvis du har fuldført en erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Eller

Adgangseksamen til markedsføringsøkonom. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Ansøgninger vurderes efter:

 • Kvotient
 • Motiveret ansøgning
 • Relevant erhvervserfaring (min. 16 ugers sammenhængende med min. 30 timer om ugen)
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet (min. 6 ugers sammenhængende)
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold. (min. 16 ugers sammenhængende)
 • Frivilligt arbejde (min. 3 mdr. sammenhængende)

Bemærk der skal foreligge dokumentation på erhvervserfaring, uddannelse mv.

Bemærk desuden kravet om sprogkompetencer under punktet Sprogkrav.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis;

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke sprogkrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B inden studiestart.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV for sommeroptag er 15. marts.

Ansøgningsfrist for IKV for vinteroptag er 15. november kl. 12.00 

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på B-niveau
 • Prøve i Dansk 3.

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen samt ansøgere med bestået International Baccalaureate (IB) der inkluderer faget dansk.

Såfremt du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering ved at kontakte os på optag@iba.dk - Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk test som IBA udbyder.

Supplering hvis du mangler et specifikt adgangskrav af fag eller niveau

Hvis ikke du opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du supplere via et GSK-fag eller HF-enkeltfag.

Hvis dit suppleringskursus afslutter efter ansøgningsfristen:

Du skal anføre i din ansøgning, at du supplerer efter ansøgningsfristen. Derudover skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, samt hvornår du forventer at færdiggøre suppleringskurset. Inden ansøgningsfristen skal du uploade dokumentation på, at du er optaget på suppleringskurset (med angivelse af dine personoplysninger, fag og forventet slutdato). Du skal have afsluttet dit suppleringskursus inden studiestart eller umiddelbart derefter.

Hvis du bliver optaget og først færdiggør din supplering efter ansøgningsfristens udløb, bliver du betinget optaget og vil kunne udmeldes hvis ikke faget bestås.

Du skal eftersende dit eksamensbeviset så hurtigt som muligt inden studiestart.

Hvis dit suppleringskursus er færdigt inden ansøgningsfristen:

Du skal anføre i din ansøgning, at du supplerer inden ansøgningsfristen. Derudover skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, samt hvornår du forventer at færdiggøre suppleringskurset.

Hvis du ansøger i sommeroptaget, skal du selv undersøge på www.optagelse.dk om eksamensbeviset er blevet uploadet til din ansøgning.

Hvis du ansøger i vinteroptaget, skal du eftersende dit eksamensbevis for dit suppleringsfag til inden ansøgningsfristen.

Krav til dokumentation

For at behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, som du har angivet i din ansøgning.

Den krævede dokumentation kan være følgende:

 • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende eksamen (det fulde bevis med stempel og underskrift eller bevis overført fra eksamensdatabasen via www.optagelse.dk).
 • Bevis for sprogkrav, hvis dette er relevant.
 • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser som er dokumenteret.
 • Dokumentation for relevante faglige kompetencer.

Alle dokumenter skal være i PDF-format.

Motiveret ansøgning

Når du søger, anbefales du at sende en motiveret ansøgning sammen med dit ansøgningsskema.

Her følger en række forslag på spørgsmål, du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

 • Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?
 • Hvad er din drivkraft og din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?
 • Hvilke dybere bevæggrunde har du for at vælge netop denne uddannelse?
 • Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer og erfaringer haft indflydelse på dit valg af uddannelse?
 • Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?
 • Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?
 • Hvilke informationer har du søgt? Og hvordan?
 • Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Husk, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar – skriv frit fra hjertet.

Sarlota Kratochvilova
Med sit eksamensbevis i hånden er Sarlota nu blevet ansat i et projekt, hvor hun skal på forretningsrejse til dit hjemland Tjekkiet. Her skal hun opsøge mulige distrubatører og undersøge markedet for den fynske gin og rom.
Sarlota Kratochvilova
Har læst den internationale markedsføringsøkonomuddannelse
Læs hele historien her >>

Hør Sanni fortælle om uddannelsen til Markedsføringsøkonom

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Mette Krog
- Hvor vil du være om fem år? Sådan et spørgsmål kan jeg slet ikke svare på. Jeg har selvfølgelig både ønsker og drømme, men de ændrer sig hele tiden. Derfor er jeg også gået efter en uddannelse, som åbner for så mange døre som muligt.
Mette Krog
Læser til markedsføringsøkonom
Læs mere om Mette her
"Her på IBA går man virkelig op i videndeling." Fortæller Kevin, der læser PBA i it-arkitektur. Læs hele historien her.