Erhvervsakademiuddannelse

Finansøkonom

På finansøkonomuddannelsen lærer du at arbejde med finansiering, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration i Danmark.

Du lærer om alle aspekter af det finansielle marked, fra kundens privatøkonomi til samfundsøkonomi og erhvervsøkonomi. Du får også et grundigt indblik i, hvordan man kommunikerer i kunde- og samarbejdsrelationer.

Du kan bl.a. få job som trainee i banker, sparekasser, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter, eller du kan videreuddanne dig til ejendomsmægler.

Fakta

 • Studiestart: 26. august 2020 Ansøgningsfrist: 15. marts / 5. juli
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

Hør Julie fortælle om uddannelsen Finansøkonom

Finansøkonomen

Finansøkonom er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af undervisning, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Jeanette Jensen Matthiesen
- Jeg valgte et erhvervsakademi pga. undervisningsformen. Den tætte relation til underviserne fungerer godt for mig.
Jeanette Jensen Matthiesen
Har læst Finansøkonom
Læs Jeanettes historie >>

Hvad lærer du på studiet?

På finansøkonomstudiet lærer du at kombinere teori og praksis, så du får et solidt fagligt fundament og samtidig forstår, hvordan teorien og dine kompetencer sættes i spil i den finansielle sektor. Det er denne kombination, der klæder dig godt på til job i den finansielle sektor.

Fagene, du bliver undervist i, kan i princippet inddeles i 3 grupper:

 • Basisfag: Erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi, statistik, erhvervsjura og økonomisk metode
 • Brancherettede fag: Finansielle markeder og rådgivning, samt enten ejendomshandel, ejendomsadministration, forsikring, økonomistyring eller det finansielle detailmarked.

 • Kommunikationsfag: Strategi, salg og kunderelationer samt digital kommunikation.

På Finansøkonom på IBA Erhvervsakademi Kolding arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer fra den finansielle sektor, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Hør Camilla fortælle, hvordan du kan forberede dig på dit uddannelsesvalg

Uddannelsens opbygning

1. semester:

Finansielle markeder og rådgivning I - 10 ECTS
Erhvervsjura I - 2,5 ECTS
Erhvervsøkonomi I - 5 ECTS
Salg I - 5 ECTS
Digital kommunikation I - 2,5 ECTS
Økonomisk metode - 5 ECTS

2. semester:

Finansielle markeder og rådgivning II - 5 ECTS
Erhvervsjura II - 5 ECTS
Erhvervsøkonomi II - 5 ECTS
Samfundsøkonomi I - 5 ECTS
Salg II - 2,5 ECTS
Statistik - 5 ECTS
Digital kommunikation - 2,5 ECTS

3. semester:

Finansielle markeder og rådgivning III - 5 ECTS
Erhvervsøkonomi III - 5 ECTS
Samfundsøkonomi II - 5 ECTS
Strategi - 2,5 ECTS
Erhvervsjura III - 2,5 ECTS
Brancheretning - 5 ECTS
Valgfag - 5 ECTS

4. semester:

Praktik i 12 uger - 15 ECTS
Hovedprojekt - 15 ECTS

Chefstrateg i Carnegie Investment Bank, Henrik Drusebjerg, som også kaldes finansverdenens "rockstjerne" holdt gæsteforelæsning for IBAs finansøkonomer og finansbachelorer. Læs artiklen >>

Job og karriere

Som finansøkonom kan du arbejde bredt med opgaver inden for finansiering, investering, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration.

Finansøkonomer arbejder typisk hos banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, ejendomsmæglere, SKAT eller i virksomheder med en økonomiafdeling af en vis størrelse. Som finansøkonom kan du fx blive privatrådgiver i en bank eller ejendomsmægler.

I 2013 havde 100% af nyuddannede finansøkonomer haft deres første job inden for 12 måneder. Se en forklaring på tallene.

Simon Nicolajsen Jørgensen
Da Simon læste til Finansøkonom, sad han samtidig i byrådet i Billund. Nu vil han være ejendomsmægler.
Simon Nicolajsen Jørgensen
Uddannet Finansøkonom
Ejendomsmægler trainee hos Home i Grindsted
Læs Simons historie >>

Charlotte var helt vild med studiet Finansøkonom, og det skaffede hende årgangens højeste karaktergennemsnit. Læs mere

Praktik

På uddannelsen Finansøkonom er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Karriere modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Karriere slår op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Se hvad Gitte Baltzer bruger sin finansøkonom-uddannelse til

Internationale studiemuligheder

Som studerende på finansøkonomstudiet på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet eller vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Charlotte Halby Petersen
- På den her uddannelse risikerer du ikke at blive evighedsstudent. Med den her uddannelse kan du gå lige ud og få job.
Charlotte Halby Petersen
Dimittend fra finansøkonom uddannelsen
Charlotte valgte et akademi, fordi hun ikke ville være evighedsstudent.

Varighed

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 3 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er 22-24 lektioners undervisning pr. uge. På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt.

Camilla Jessen
- Man skal læse til finansøkonom, hvis man gerne vil udfordres på det faglige og blive bedre til at tale med kunderne. Med den uddannelse kan man komme i banker og sparekasser, man kan blive ejendomsmægler, forsikringsassurandør og revisor, eller sidde med finansieringsarbejdet hos en bilforhandler.
Camilla Jessen
Har læst Finansøkonom 2016 - 2018
Læs hele historien >>

Videreuddannelse

Hvis du ønsker at læse videre, efter at have afsluttet finansøkonomstudiet, er der flere forskellige muligheder.

Du kan f.eks. fortsætte på finansbacheloruddannelsen, hvis du opfylder specifikke krav og supplerer med et ekstra valgfag. Du kan også læse HA på 1½ år, når du har afsluttet finansøkonomstudiet. Endelig er der mulighed for at læse professionsbachelor i International handel og markedsføring, hvis du læser enkelte fag op.

Hvis du ønsker at kombinere job og karriere med studier, kan du efter finansøkonomstudiet læse en diplomuddannelse i økonomi og regnskab eller en HD 2. del, idet finansøkonomstudiet giver merit for HD 1. del. Begge uddannelser er diplomuddannelser, som svarer til en bachelor. Den eneste forskel er, at du tager uddannelserne ved siden af dit job. Vær opmærksom på, at du skal have to års relevant erhvervserfaring for at blive optaget på en diplomuddannelse.

Bemærk at optagelseskravene til de forskellige videreuddannelser kan ændre sig.

Selvom du tager en erhvervsakademiuddannelse, forhindrer det dig ikke i at tage en bacheloruddannelse på et senere tidspunkt.

Christian Aagaard Jensen
- Min vejleder har været god til at skubbe mig ud på ”tynd is”- og væk fra det sikre.
Christian Aagaard Jensen
Praktikant, finalist til Årets IBA Praktik 2016
Danske Bank, Fredericia
Læs Christians praktikhistorie
Anne Sjøgren Straarup
- Efter praktikken fik jeg studiejob hos Nykredit, og nu er jeg timeløns-ansat, indtil jeg tiltræder i en trainee-stilling.
Anne Sjøgren Straarup
Uddannet finansøkonom
Trainee hos Nykredit
Læs hele Annes historie >>

Undervisere

 • Finn Sander
  Finn Sander
  Lektor
 • Helle Næss-Schmidt Risdal
  Helle Næss-Schmidt Risdal
  Lektor
 • Henrik Semmelin Sønnichsen
  Henrik Semmelin Sønnichsen
  Lektor
 • Jakob Graves Larsen
  Jakob Graves Larsen
  Lektor
 • Janne Kiær Madsen
  Janne Kiær Madsen
  Adjunkt
 • Lars Brian Bach
  Lars Brian Bach
  Lektor
 • Lucy Caroline Gabrielsen
  Lucy Caroline Gabrielsen
  Lektor
 • Martin Vegge
  Martin Vegge
  Lektor
 • Søren Bladt
  Søren Bladt
  Lektor
 • Søren Hornbak
  Søren Hornbak
  Adjunkt
 • Tommi Skov
  Tommi Skov
  Adjunkt
 • Helle Berg Melgaard
  Helle Berg Melgaard
  Uddannelseschef
 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Adjunkt

Ansøgning og optagelse

På Finansøkonom er der kun sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38 eller via mail på optag@iba.dk.

Sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde skal du bruge optagelsesområdenummer 74070, når du ansøger.


Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Det er et krav, at du har bestået engelsk på C-niveau og enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med det højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.


Kvote 2

Du kan søge optagelse via Kvote 2, hvis du har en adgangsgivende merkantil erhvervsuddannelse inden for økonomi, kontor – eller finansområdet eller anden adgangsgivende eksamen, som du ønsker vurderet sammen med dine øvrige kvalifikationer.
 
Søg før 15. marts kl. 12.00
Hvis du er EU-statsborger med en
 • Dansk adgangsgivende eksamen og ønsker at søge i kvote 2
 • Erhvervsuddannelse
 • Udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen
 • Adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Finland eller Island.
Du skal have bestået engelsk på minimum C-niveau og matematik eller virksomhedsøkonomi på minimum B-niveau.
 
Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:
 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på niveau A
Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.
 
Eller 
 
Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.
 
Du skal til ansøgningen i optagelse.dk vedlægge en motiveret ansøgning, der minder om en jobansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden, samt et CV. Se mere omkring en motiveret ansøgning herunder.
 
Du skal have, hvad der svarer til engelsk på minimum C-niveau og matematik eller virksomhedsøkonomi på minimum B-niveau.
 
Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:
 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på niveau A
Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.
 
Kvote 2 ansøgninger vurderes endvidere efter:
 • Relevant erhvervserfaring i Danmark 
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Motiveret ansøgning

Når du søger via kvote 2, skal du sende en motiveret ansøgning sammen med dit ansøgningsskema.

Forslag til spørgsmål du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?

Hvad er din drivkraft - din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?

Hvilke dybere bevæggrunde har du for at vælge netop denne uddannelse? - Husk - der findes ingen forkerte svar. 

Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer og erfaringer haft indflydelse på dit valg af uddannelse?

Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?

Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?

Hvilke informationer har du søgt? og hvordan?

Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Dobbeltuddannelse og dispensationsmuligheder

Bliver du berørt af den nye regel om begrænsning af dobbeltuddannelse, kan du læse mere om dine dispensationsmuligheder og ansøge om dispensation via  skemaet her >>

Læs mere:

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder - nye studerende
Helle Næss-Schmidt Risdal
Mød finansunderviser Helle
Helle Næss-Schmidt Risdal
underviser og vinder af Årets IBA Underviser
Læs mere om Helle
Celina Ladegaard
- Det her kan slet ikke sammenlignes med ungdomsuddannelser. For på IBA har jeg virkelig kunnet se meningen med at lære.
Celina Ladegaard
Uddannet Finansøkonom
Læs Celinas historie >>