Erhvervsakademiuddannelse

Financial Controller

På denne uddannelse får du kompetencer til at arbejde med økonomistyring, regnskab, controlling og revision i en virksomhed.

Du får viden om økonomiske, juridiske og samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende både i danske og internationale virksomheder.

Du bliver derfor klædt godt på til at få job i revisionsfirmaer og økonomiafdelinger i såvel det private som det offentlige, eller til at videreuddanne dig inden for den finansielle sektor.

Fakta

 • Studiestart: 28. august 2019
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg
Racha Elali
- Det er så godt, at vi på uddannelsen arbejder med cases i virkelige virksomheder og ser, hvordan det at være Financial Controller.
Racha Elali
Har læst Financial Controller 2016 - 2018
Læs hele historien >>

Financial Controller er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk del, en valgdel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Hvad lærer du på studiet?

Du får viden og en lang række værktøjer til at planlægge og udføre opgaver inden for økonomistyring, interne og eksterne regnskaber, samt revision og controlling i private og offentlige virksomheder.

I undervisningen kommer du til at arbejde med registrering og kalkulationer, og du bliver i stand til at udarbejde perioderegnskaber og økonomiske analyser.

Du lærer desuden at bruge erhvervsøkonomiske modeller og styringsredskaber til den daglige økonomistyring i virksomheden. Du får også færdigheder i at udarbejde drifts- og skatteregnskaber og indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring.

På Financial Controller på IBA Erhvervsakademi Kolding arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer fra den finansielle sektor, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Karina Bargmeyer Juhl
- Det bedste ved uddannelsen som Financial Controller har været den dialog, jeg har haft med undervisere. Det har været alletiders.
Karina Bargmeyer Juhl
Har læst Financial Controller 2016 - 2018
Læs hele historien >>

Job og karriere

Som Financial Controller kan du arbejde bredt med opgaver i revisionsfirmaer og økonomiafdelinger både i det private og det offentlige. Det kan fx være bogførings- og regnskabsopgaver, kalkulationer og interne økonomiske analyser.

Kasper fik job i sin praktikvirksomhed umiddelbart efter endt uddannelse. Læs Kaspers historie >>

Praktik

På Financial Controller er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Erhverv, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Erhverv gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Erhverv har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Erhverv modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Erhverv slår op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Erhverv har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Erhverv har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Sociale og glade Line fik årgangens teamplayer pris på Financial Controller uddannelsen i juni 2016. Læs mere

Sahra Lytjø Agerskjold
- Jeg sendte ansøgningen om praktikplads om fredagen, og om søndagen blev jeg inviteret til samtale, som jeg var til om onsdagen og fik pladsen.
Sahra Lytjø Agerskjold
Uddannet Financial Controller
Læs hele Sahras historie >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på Financial Controller uddannelsen på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet eller vælge at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et udlandsophold på 3 måneder, er der også studieture på ca. 1 uges varighed sammen med dine medstuderende.

Endelig er der mulighed for at komme til en af vores partnerskoler og deltage i deres International Business Week. Der vil du blive stillet en faglig relevant opgave, som skal løses i grupper, der er sammensat på tværs af forskellige nationaliteter og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Varighed

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 3 semestre skal du følge undervisningen på IBA. Du skal forvente, at der er ca. 20 lektioners undervisning pr. uge. På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. 

Videreuddannelse

Hvis du ønsker at læse videre, efter at have afsluttet uddannelsen som Financial Controller, er der flere forskellige muligheder alt afhængig af, om du ønsker uddannelse på fuldtid eller på deltid.

Du kan f.eks. fortsætte på Finansbacheloruddannelsen, hvis du opfylder specifikke krav, eller du kan læse HA på 1½ år. Hvis du ønsker at kombinere job og karriere med studier, kan du efter uddannelsen læse diplomuddannelse i økonomi og regnskab eller HD 2. del, da Financial Controller uddannelsen giver merit for HD 1. del.

Selvom du tager en erhvervsakademiuddannelse, forhindrer det dig ikke i at tage en bacheloruddannelse på et senere tidspunkt.

Mathias Mortensen
- Jeg kan godt lide tal og regnskab, og mit mål er med tiden at blive revisor, men det er en lang og krævende uddannelse, så jeg har nok stadig 10 års uddannelse foran mig.
Mathias Mortensen
Uddannet Financial Controller
Trainee hos Deloitte
Læs hele historien >>

Undervisere

 • Finn Sander
  Finn Sander
  Lektor
 • Helle Næss-Schmidt Risdal
  Helle Næss-Schmidt Risdal
  Lektor
 • Henrik Semmelin Sønnichsen
  Henrik Semmelin Sønnichsen
  Lektor
 • Jakob Graves Larsen
  Jakob Graves Larsen
  Lektor
 • Janne Kiær Madsen
  Janne Kiær Madsen
  Adjunkt
 • Lars Brian Bach
  Lars Brian Bach
  Lektor
 • Lucy Caroline Gabrielsen
  Lucy Caroline Gabrielsen
  Lektor
 • Martin Vegge
  Martin Vegge
  Lektor
 • Søren Bladt
  Søren Bladt
  Lektor
 • Søren Hornbak
  Søren Hornbak
  Adjunkt
 • Tommi Skov
  Tommi Skov
  Adjunkt
 • Helle Berg Melgaard
  Helle Berg Melgaard
  Uddannelseschef
 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Adjunkt

Ansøgning og optagelse

Uddannelsen Financial Controller har kun sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38.

Sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde skal du bruge optagelsesområdenummer 74446, når du ansøger.

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Det er et krav, at du har enten matematik eller virksomhedsøkonomi på B-niveau og engelsk på C-niveau. 

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Ansøgningsfristen er 5. juli kl. 12.00.

Kvote 2

Du kan søge optagelse via Kvote 2, hvis du har en adgangsgivende merkantil erhvervsuddannelse inden for økonomi, kontor – eller finansområdet eller anden adgangsgivende eksamen, som du ønsker vurderet sammen med dine øvrige kvalifikationer.
 
Du skal have bestået engelsk på minimum C-niveau og matematik eller virksomhedsøkonomi på minimum B-niveau.
 
Eller 
 
Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.
 
Du skal til ansøgningen i optagelse.dk vedlægge en motiveret ansøgning, der minder om en jobansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden, samt et CV. Se mere omkring en motiveret ansøgning herunder.
 
Du skal have, hvad der svarer til engelsk på minimum C-niveau og matematik eller virksomhedsøkonomi på minimum B-niveau.
 
Kvote 2 ansøgninger vurderes endvidere efter:
 • Relevant erhvervserfaring i Danmark 
 • Relevant supplerende uddannelse i Danmark eller udlandet
 • Andre aktiviteter som værnepligt, højskole, udlandsophold.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Ansøgere med udenlandske og internationale eksamener skal også søge inden 15. marts.

Bliver du berørt af den nye regel om begrænsning af dobbeltuddannelse, kan du læse mere om dine dispensationsmuligheder og ansøge om dispensation via skemaet her >>

Motiveret ansøgning

Når du søger via kvote 2, skal du sende en motiveret ansøgning sammen med dit ansøgningsskema.

Forslag til spørgsmål du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?

Hvad er din drivkraft - din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?

Hvilke dybere bevæggrunde har du for at vælge netop denne uddannelse? - Husk - der findes ingen forkerte svar. 

Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer og erfaringer haft indflydelse på dit valg af uddannelse?

Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?

Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?

Hvilke informationer har du søgt? og hvordan?

Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Læs mere:

Kontakt

Mia Thomsen
- Jeg har gennemført et omfattende forsikrings-tjek og regnet på leasingaftalerne. Det er fedt at arbejde med de ting man har lært.
Mia Thomsen
Uddannet Financial Controller
Ansat som controller hos JMM Group
Læs Mias historie >>
Ryan Vinbech
- Her efter praktikken og min færdige uddannelse vil jeg gerne ud og arbejde på et kontor, så jeg kan få endnu mere erfaring i at bruge min teori i praksis.
Ryan Vinbech
Har læst Financial Controller
Læs hele Ryans historie >>