Erhvervsakademiuddannelse

Entreprenørskab og design

Som studerende på denne videregående uddannelse arbejder du med entreprenørskab og konceptudvikling. Omdrejningspunktet er Design Thinking, hvor du lærer om idé-generering, prototyper, markedsføring, økonomi og kommunikation. Du udvikler løsninger, som kan omsættes til lokale og globale forretningskoncepter, events og services.

Igennem entreprenørskab og design uddannelsen arbejdes der med forskellige projekter – ofte i samarbejde med virksomheder. Uddannelsen er i høj grad hands-on, og på 4. semester skal du ud i virksomhedspraktik, hvor du kommer til at prøve kræfter med det, du har lært i undervisningen.

Uddannelsen Entreprenørskab og design gør dig fremtidsklar, så du kan skabe din egen virksomhed. Du kan også bidrage til at øge væksten i en eksisterende virksomhed.

Under forløbet har du desuden mulighed for at koble dig til IBA’s kreative iværksættermiljø. Her får du både vejledning og et stærkt netværk med andre iværksættere.

Fakta

 • Studiestart: 27. august 2024 Ansøgningsfrist: 15. marts
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg
Sif Landmark
Først fik Sif Landmark sin praktik hos designbureauet Prik & Streg forlænget, for hun var simpelthen så glad for at være dér. Og straks efter sin sidste eksamen fortsatte hun i en fast stilling i firmaet.
Sif Landmark
Har læst Entreprenørskab og design
Læs hele historien >>

Det lærer du på Entreprenørskab og design uddannelsen

Entreprenørskab og design er en kreativ erhvervsakademiuddannelse, som har fokus på design og business. Hvad enten du vil arbejde i en virksomhed eller være iværksætter, er uddannelsen en solid platform for din fremtidige karriere.

Du bliver tæt forbundet med erhvervslivet, og vi har bl.a. arbejdet med cases i samarbejde med store virksomheder som LEGO, Bilka, Stofa, BestNet, Stof 2000, Imerco og Peter Larsen Kaffe. 

Du får viden om designprocesser og metoder, markedsføring, kommunikationsteori, kultur, trends og designhistorie, innovation, idé-generering, organisation, logistik og økonomi fra idé til færdigt koncept. Du bliver i stand til at kunne identificere og udvikle markedspotentialet for en idé og håndtere alt fra igangsættelse til udvikling, lancering og evaluering af et koncept.

På Entreprenørskab og design arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret, og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Uddannelsen udbydes kun i Kolding og København.

Uddannelsens varighed og opbygning

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 2 semestre følger du undervisningen på IBA. På 3. semester kan du enten følge vores valgfag eller tage på udveksling. Du skal forvente, at der er 24-30 lektioners undervisning pr. uge og herudover er der projektarbejde, forberedelse, litteratur, virksomhedsbesøg, eksamener mv.  På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. 

Opbygning af uddannelse

 
 
Job og karriere

Som studerende på Entreprenørskab og design får du mange muligheder på arbejdsmarkedet. Du går på arbejde med din nysgerrighed og dit mod til at tænke ud af boksen. Du skal arbejde kreativt, innovativt og struktureret med designprocesser og metoder.

Der er brug for dig på alle arbejdspladser, hvor der skal skabes nye og banebrydende løsninger i udvikling af produkter, processer og services. Det kan være inden for Project Management, trend forecasting, grafiske bureauer, events, reklamebureauer, produktionsvirksomheder, offentlige virksomheder (f.eks. din kommune), konsulent, retail, marketingafdelinger mv.

Uddannelsen er også det rette valg, hvis du har en drøm om at blive iværksætter med egen virksomhed.

Praktik

På entreprenørskab og design uddannelsen er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Karriere modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Karriere slår op på jobportalen. Se jobportalen her.

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Muligheder for iværksætteri

Når du er studerende på en af IBA’s fuldtidsuddannelser, så har du mulighed for at blive tilknyttet akademiets kreative iværksættermiljø. Her kan du få opfyldt dine drømme om at starte din egen virksomhed, og du kan få vejledning og sparring på dine forretningsidéer.

Under uddannelsen har du mulighed for at komme i iværksætterpraktik, hvor du selvstændigt arbejder med at opbygge din egen virksomhed.

Læs mere om iværksætteri på IBA her >>

Internationale studiemuligheder

Som studerende på Entreprenørskab og design på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et længere udenlandsophold, er der også kortere studieture sammen med dine medstuderende.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Nicole Altai
- Man skal jo have en helt ny hverdag til at fungere i et andet land. Så man kommer til at gå gennem en enorm personlig udvikling, mens man er afsted. Og derfor kan jeg heller ikke forestille mig nogen, som fortryder, at de valgte at tage deres praktik uden for Danmark.
Nicole Altai
Læser Finansbachelor på IBA Erhvervsakademi Kolding
Læs hele historien her >>

 

Videreuddannelse

Når du har bestået Entreprenørskab og design, kan du tage top-up professionsbacheloruddannelsen i Design & Business eller bacheloruddannelsen i Digital konceptudvikling. Dernæst kan du blive kandidat i Innovation & Entrepreneurskab.

På IBA kan du læse videre på professionsbacheloruddannelsen i e-handel. Her skal du i starten af 1. semester forvente nogle ekstra undervisningstimer som følge af en opgradering indenfor særligt økonomisk forretningsforståelse.

Hvis du foretrækker at kombinere job og uddannelse, kan du søge ind på en diplomuddannelse, fx på IBA Erhvervsakademi Kolding. Du har også mulighed for at efteruddanne dig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Undervisere
 • Ditte Hoffmann Kærslund
  Ditte Hoffmann Kærslund
  Lektor
 • Henrik Baadsgaard Jensen
  Henrik Baadsgaard Jensen
  Lektor
 • Marie Louise Nørgård Mäkinen
  Marie Louise Nørgård Mäkinen
  Adjunkt
 • Stefan Eberle
  Stefan Eberle
  Lektor
 • Søren Bladt
  Søren Bladt
  Lektor
 • Mikael A. Rasmussen
  Mikael A. Rasmussen
  Uddannelseschef
Kristoffer Lund Hansen
- Til vores 1. års prøve på Entreprenørskab og design lavede jeg et koncept for min egen fastfood-restaurant, som skulle sælge mexicansk mad. Det gav mig en gnist, så jeg bare vidste: ”Jeg skal være selvstændig"
Kristoffer Lund Hansen
Entreprenørskab og design
Læs hele historien her ->>

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Ansøgning og optagelse

På Entreprenørskab og design er der kun sommeroptag.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning. Læs mere her.

Adgangskrav

Uddannelsen kan kun søges i kvote 2, da optagsberettiget ansøgere skal deltage i optagelsesprøve- og samtale som indgår som en del af ansøgningen.

Optagelse med en adgangsgivende gymnasial eksamen

Du kan søge optagelse, hvis du har en af følgende gymnasiale eksamener:

 • HHX
 • STX
 • HTX
 • HF
 • EUX
 • EUX 1. del

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået Engelsk C og Matematik C inden studiestart.

Motiveret ansøgning skal indgå i ansøgningen. Læs mere her.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager vi dem med de højeste eksamensgennemsnit.

Optagelse med en fuldført en relevant erhvervsuddannelse

Du kan søge optagelse, hvis du har en af følgende relevante erhvervsuddannelser:

 • Beklædningshåndværker
 • Boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer)
 • Bygningssnedker
 • Detailhandel (med specialer)
 • Digital media
 • Eventkoordinator
 • Grafisk tekniker
 • Guld- og sølvsmed (med specialer)
 • Handelsuddannelsen (med specialer)
 • Maskinsnedker
 • Mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
 • Møbelsnedker og orgelbygger
 • Skiltetekniker
 • Snedker (med specialer)
 • Teater-, event- og AV-tekniker
 • Teknisk designer

Der er ingen specifikke adgangskrav til disse uddannelser.

Motiveret ansøgning skal indgå i ansøgningen. Læs mere her.

Optagelse med anden baggrund

Du kan også søge om optagelse, hvis du:

 • Har en erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere.
 • Har en udenlandsk adgangsgivende eksamen.
 • Har Steinerskolernes Ungdomsuddannelse, Steiner HF eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne.
 • Har behov for at blive Individuel konkret vurderet (IKV) - læs mere under afsnittet om IKV.
 • Er statsborger i et land uden for EU.
 • Ønsker at søge om optagelse med særlig tilladelse.
 • Ønsker at søge om dispensation fra kandidatreglen.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået Engelsk C og Matematik C inden studiestart.

Motiveret ansøgning skal indgå i ansøgningen. Læs mere her

Alle ansøgere, der opfylder ovenstående adgangsgivende krav, vil modtage nærmere information om optagelsesprøven- og samtale i løbet af foråret.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for kvote 2 er:

15. marts kl. 12.00

Sådan søger du

Du skal søge om optagelse online på www.optagelse.dk.

Uddannelsen har følgende optagelsesområdenummer: 73650.

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel konkret vurdering (IKV).

Du skal søge om IKV, hvis;

 • du ikke har en adgangsgivende eksamen, men på anden måde har opnået (og kan dokumentere) tilsvarende kvalifikationer.
 • du har en adgangsgivende eksamen, men mangler specifikke sprogkrav, men i stedet har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med manglende. Det kan vurderes at du skal gennemgå en dansk- eller engelsk test som IBA udbyder. Du vil høre nærmere om dette efter indsendelse af IKV-ansøgning.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået Engelsk C og enten Matematik C inden studiestart.

Udfyld skemaet Individuel konkret vurdering (IKV) og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Ansøgningsfrist for IKV er 15. marts kl. 12.00.

Sprogkrav

Har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået én af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk
 • Dansk på B-niveau
 • Prøve i Dansk 3

Alle karakterer skal være bestået med minimum 02.

Undtaget for adgangskravet er ansøgere, der har bestået en norsk, svensk eller islandsk eksamen samt ansøgere med bestået International Baccalaureate (IB) der inkluderer faget dansk.

Hvis du på anden måde kan dokumentere dansk på et tilsvarende niveau som ovennævnte, kan du bede om en individuel vurdering ved at kontakte os på optag@iba.dk. Det kan vurderes, at du skal gennemgå en dansk test, som IBA udbyder.

Optagelsesprøve og -samtale

Du vil skulle gennemgå en optagelsesprøve og optagelsessamtale for at komme i betragtning til uddannelsen. Hvis vi vurderer, at du er optagsberettiget på baggrund af din ansøgning, vil du blive informeret yderligere omkring optagelsesprøve og -samtale via din oplyste mail.

Optagelsesprøven består af en skriftlig opgave, som du har 14 dage til at besvare og indsende via mail. Efterfølgende vil du blive inviteret til en obligatorisk samtale.

Optagelsesprøven:

 • Prøven skal løses derhjemme.
 • Der er ingen hjælp til at løse opgaven, og du kan ikke ringe til IBA for at stille spørgsmål.
 • Optagelsesprøven består af 2-3 opgaver, hvor du skal forholde dig til studiets indhold af Entreprenørskab og Design. Dette er primært en skriftlig opgave.
 • For at løse prøven skal du bruge en computer med et skriveprogram, som kan gemme din fil i pdf-format.
 • Du vil til optagelsessamtalen møde en af dine kommende undervisere. Samtalen er en slags forventningsafstemning (med udgangspunkt i dele af optagelsesprøven) og har det formål, at vi lærer dig lidt bedre at kende, men også at du finder ud af, hvad uddannelsen mere konkret handler om. Du vil under samtalen også have mulighed for at stille spørgsmål til studiet.

Udvælgelsen sker på baggrund af både de formelle krav til uddannelsen, optagelsesprøven og den individuelle samtale.

Vigtige datoer

15. marts 2024 kl. 12.00: Deadline for ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk.

17. april 2024 kl. 12.00 får du tilsendt optagelsesprøven via oplyste e-mail. HUSK at tjekke din SPAM filter såfremt du ikke modtager prøven.  

1. maj 2024 kl. 12.00 er der afleveringsfrist af opgaven.

I uge 20-21 er der personlige samtaler – du vil få nærmere besked om den præcis dato efter aflevering af opgaven.

28. juli 2024: Du får svar via Digital Post, om du er optaget.

Kort før den 17. april 2024 modtager du en infomail vedr. optagelsesprocessen i Digital Post eller oplyste mail.

Efter den 28. juli 2024 kan du få telefonisk feedback på din optagelsesprøve, hvis du ikke bliver optaget på IBA Erhvervsakademi Kolding. Ønsker du dette, så skal du kontakte os på optag@iba.dk senest den 12. august 2024.

Det med småt

Du bliver kontaktet direkte på din oplyste mail, hvis en uddannelse, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Du hører fra os senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber.

Har du været indskrevet på den uddannelse, som du søger ind på, før, skal du enten søge om genoptagelse eller genindskrivning.

Du kan finde svar på spørgsmål om overflytning, genindskrivning/genoptagelse på samme uddannelse, merit eller generelle regler om optagelse på IBA Erhvervsakademi Kolding her.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.

Sara Anastasia Grund Sørensen og Nanna Hylke Østerdal
- Vi er kommet hurtigt i gang med at bruge teorier og metoder fra undervisningen i praksis. Vi arbejder med noget virkeligt – og det er motiverende
Sara Anastasia Grund Sørensen og Nanna Hylke Østerdal
Studererende på Entreprenørskab og design.
Læs om besøget hos Easyfood her
Billede af 3 tidligere studerende på entreprenørskab og design

Det er en kreativ uddannelse, der åbner masser af spændende karrieredøre. Du kan i øvrigt kun læse den to steder i Danmark - her på IBA og hos KEA i København.

Drømmer du om en videregående uddannelse, der gør dig i stand til at starte egen virksomhed?

Har du altid drømt om at have en uddannelse, der klæder dig på til at starte og drive din egen virksomhed? Så er uddannelsen i Entreprenørskab og Design lige noget for dig. Uddannelsen gør dig nemlig i stand til at designe innovative processer og løse konkrete problemstillinger i din egen virksomhed – uanset om det er en produktionsvirksomhed, den kreative branche eller noget helt tredje. Uddannelsen giver dig også et stærkt netværk, hvor du løbende kan vidensdele med andre studerende.

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Mie Vesterskov
- Du kan have mange forskellige ting med i din rygsæk, hvis du vil begynde her. Men det er vigtigt, at du ikke er bange for at fejle. Du skal tværtimod forstå, at fejl har stor værdi, for så kan du gøre det bedre næste gang. Sådan arbejder vi, og det er med til at gøre os robuste, siger hun.
Mie Vesterskov
Læser Entreprenørskab og Design
Læs mere om Mie
Test din viden om studielivet på IBA og i Kolding. Ta' quizzen.
Mathilde Sara Aramoon Clausen
- Jeg manglede en uddannelse, hvor jeg kunne få lov at være kreativ og samtidig få den her ”business-del”, som jeg også er megainteresseret i. Da jeg googlede, fandt jeg pludselig uddannelsen Entreprenørskab og design.
Mathilde Sara Aramoon Clausen
Mathilde starter på Entreprenørskab og design uddannelsen sommer 2023.
Læs mere om Mathilde