Erhvervsakademiuddannelse

Entreprenørskab og design

Som studerende på denne uddannelse arbejder du med entrepreneurskab og konceptudvikling. Omdrejningspunktet er Design Thinking, hvor du lærer om idé-generering, prototyper, markedsføring, økonomi og kommunikation. Du udvikler løsninger, som kan omsættes til lokale og globale forretningskoncepter, events og services. 

Fakta

 • Studiestart: 30. august 2022 Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg
Marina Silfverberg (th.)
- Jeg føler mig rustet til at lære mere samt fuldende min entreprenante og brugerorienterede værktøjskasse. Så jeg håber at komme ind på e-handel, så jeg fremadrettet kan udvikle min egen webshop og forhåbentligt blive ansat et sted, hvor mine kreative digitale interesser kommer i spil.
Marina Silfverberg (th.)
Dimittend fra Entreprenørskab og Design
Læs: Tre smukke kvinder delte prisen for det højeste karaktergennemsnit
Uddannelsens varighed og opbygning

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 2 semestre følger du undervisningen på IBA. På 3. semester kan du enten følge vores valgfag eller tage på udveksling. Du skal forvente, at der er 24-30 lektioners undervisning pr. uge og herudover er der projektarbejde, forberedelse, litteratur, virksomhedsbesøg, eksamener mv.  På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. 

Det lærer du på uddannelsen

Entreprenørskab og design er en kreativ erhvervsakademiuddannelse, som har fokus på design og business. Hvad enten du vil arbejde i en virksomhed eller være iværksætter er uddannelsen en solid platform for din fremtidige karriere.

Du bliver tæt forbundet med erhvervslivet, og vi har bl.a. arbejdet med cases i samarbejde med LEGO, Bilka, Stofa, BestNet, Stof 2000, Imerco og Peter Larsen Kaffe. 

Du får viden om designprocesser og metoder, markedsføring, kommunikationsteori, kultur, trends og designhistorie, innovation, idégenerering, organisation, logistik og økonomi fra idé til færdigt koncept. Du bliver i stand til at kunne identificere og udvikle en idés markedspotentiale og håndtere igangsættelse, evaluering og styring af konceptets udvikling og lancering. 

På Entreprenørskab og design arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret, og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Uddannelsen udbydes kun i Kolding og København.

Job og karriere

Som studerende på Entreprenørskab og design går du på arbejde med din nysgerrighed og dit mod til at tænke ud af boksen. Du skal arbejde kreativt, innovativt og struktureret med designprocesser og metoder. Der er brug for dig på alle arbejdspladser, hvor der skal skabes nye og banebrydende løsninger i udvikling af produkter, processer og services. Det kan være inden for Project Management, trend forecasting, grafiske bureauer, events, reklamebureauer, produktionsvirksomheder, offentlige virksomheder (f.eks. din kommune), konsulent, retail, marketingafdelinger mv.

Uddannelsen er også det rette valg, hvis du har en drøm om at blive iværksætter med egen virksomhed.

Praktik

På entreprenørskab og design uddannelsen er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Karriere modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Karriere slår op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på Entreprenørskab og design på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et længere udenlandsophold, er der også kortere studieture sammen med dine medstuderende.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Videreuddannelse

Når du har bestået Entreprenørskab og design, kan du tage top-up professionsbacheloruddannelsen i Design & Business eller bacheloruddannelsen i Digital konceptudvikling. Dernæst kan du blive kandidat i Innovation & Entrepreneurskab.

På IBA kan du læse videre på professionsbacheloruddannelsen i e-handel. Her skal du i starten af 1. semester forvente nogle ekstra undervisningstimer som følge af en opgradering indenfor særligt økonomisk forretningsforståelse.

Hvis du foretrækker at kombinere job og uddannelse, kan du søge ind på en diplomuddannelse, fx på IBA Erhvervsakademi Kolding. Du har også mulighed for at efteruddanne dig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Undervisere
 • Ditte Hoffmann Kærslund
  Ditte Hoffmann Kærslund
  Adjunkt
 • Henrik Baadsgaard Jensen
  Henrik Baadsgaard Jensen
  Lektor
 • Marie Louise Nørgård Mäkinen
  Marie Louise Nørgård Mäkinen
  Adjunkt
 • Stefan Eberle
  Stefan Eberle
  Lektor
 • Søren Bladt
  Søren Bladt
  Lektor
 • Kim Aagaard Holm
  Kim Aagaard Holm
  Adjunkt
 • Mikael A. Rasmussen
  Mikael A. Rasmussen
  Uddannelseschef
Samarbejde med KOLD-festival
IBA-studerende var popcornmaskiner for KOLD-festivalen.
Samarbejde med KOLD-festival
Læs historien her >>

Har du spørgsmål til uddannelsen Entreprenørskab og design - eller vil du bare gerne vide mere?

Udfyld formularen, så bliver du ringet op af os.

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Ansøgning og optagelse

Uddannelsen Entreprenørskab og design har kun sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.
 
 
Ansøgning til sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du kan søge optagelse på enten kvote 1 eller kvote 2. I begge tilfælde skal du bruge optagelsesområdenummer 73650, når du ansøger.

Kvote 1

Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. HHX, STX, HTX, HF eller EUX. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og matematik C inden studiestart.

Alle, der opfylder adgangsbetingelserne, skal deltage i en optagelsesprøve og optagelsessamtale. Det er resultatet af optagelsesprøven og samtalen, der er afgørende for, om du bliver tilbudt optagelse på uddannelsen.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Kvote 2

Du kan søge optagelse via Kvote 2, hvis du har en fuldført en relevant erhvervsuddannelse:

Beklædningshåndværker, boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer), bygningssnedker, detailhandel (med specialer), digital media, eventkoordinator, grafisk tekniker, guld- og sølvsmed (med specialer), handelsuddannelsen (med specialer), maskinsnedker, mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning), møbelsnedker og orgelbygger, skiltetekniker, snedker (med specialer), teater-, event- og AV-tekniker, teknisk designer

Der er ingen specifikke adgangskrav til disse uddannelser.

Eller

hvis du har en fuldført en erhvervsuddannelse på en normeret varighed på 3 år eller mere. Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og matematik C inden studiestart.

Alle, der opfylder adgangsbetingelserne, skal deltage i en optagelsesprøve og optagelsessamtale. Det er resultatet af optagelsesprøven og samtalen, der er afgørende for, om du bliver tilbudt optagelse på uddannelsen.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00

Søg før 15. marts kl. 12.00

Hvis du er EU-statsborger med en

 • Dansk adgangsgivende eksamen og ønsker at søge i kvote 2
 • Erhvervsuddannelse
 • Udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen
 • Adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Finland eller Island.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået engelsk C og matematik C inden studiestart.

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på niveau A

Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Når du søger via kvote 2 i optagelse.dk, anbefaler vi at du vedlægger en motiveret ansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden samt et CV. Du kan læse mere omkring en motiveret ansøgning i nedenstående fane. 

Individuel konkret vurdering (IKV)

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en Individuel konkret vurdering (IKV). Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter. Du skal ligeledes opfylde de specifikke adgangskrav engelsk C og matematik C inden studiestart.

Herudover, så er følgende gældende for IKV:

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på A-niveau

Hvis du har svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Ansøgningsfristen for IKV er 15. marts kl. 12.00.

Optagelsesprøve

Du vil skulle gennemgå en optagelsesprøve og optagelsessamtale for at komme i betragtning til uddannelsen.

Optagelsesprøven består af en skriftlig opgave, som du har 14 dage til at løse og indsende via mail. Efterfølgende vil du blive inviteret til en obligatorisk samtale.

Optagelsesprøven:

 • Prøven skal løses derhjemme.
 • Der er ingen hjælp til at løse opgaven, og du kan ikke ringe til IBA for at stille spørgsmål.
 • Optagelsesprøven består af forskellige opgaver, og din løsning skal vise din kreativitet og innovationsevne samt evne til at arbejde ud fra et givent inspirationsmateriale.
 • For at løse prøven skal du bruge en computer med et skriveprogram, som kan gemme din fil i pdf-format, og du skal kunne scanne eller fotografere dine tegninger.
 • Du vil til optagelsessamtalen møde en eller to af dine kommende fagundervisere. Samtalen er en slags forventningsafstemning (med udgangspunkt i dele af optagelsesprøven) og har det formål, at vi lærer dig lidt bedre at kende, men også, at du finder ud af, hvad uddannelsen mere konkret handler om. Du vil under samtalen også have mulighed for at stille spørgsmål til studiet.

Vigtige datoer:

15. marts 2021 kl. 12.00: Deadline for ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk.

2. april 2021 kl. 12.00 får du tilsendt optagelsesprøven via oplyste e-mail. HUSK at tjekke din SPAM filter såfremt du ikke modtager prøven.  

16. april 2021 kl. 12.00 er der afleveringsfrist af opgaven.

I uge 20-22 er der personlige samtaler – du vil få nærmere besked om den præcis dato efter aflevering af opgaven.

28. juli 2021: Du får svar via e-Boks om du er optaget.

 

Et par dage før den 2. april 2021 modtager du en infomail vedr. optagelsesprocessen.

Efter den 28. juli kan du få telefonisk feedback på din optagelsesprøve, hvis du ikke bliver optaget på IBA Erhvervsakademi Kolding. Ønsker du dette, så skal du kontakte os på optag@iba.dk senest den 13. august 2021.

Udvælgelse

Udvælgelsen sker på baggrund af både de formelle krav til uddannelsen, optagelsesprøven og den individuelle samtale.

Dimission juni 2019
Entreprenørskab og design dimittender skubbede rektor af talerstolen for at sige tak for støtten til deres undervisere, uddannelseschef og karrierevejleder.
Dimission juni 2019
Læs hele historien >>

På IBA foregår undervisningen ikke udelukkende i klasseværelset. Se her hvordan studerende på Entreprenørskab og design bruger deres teori i praksis.

For at kunne afspille videoer direkte her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.

Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Afspil i stedet videoen på YouTube (Åbner videoen på YouTube)

Læs mere:

Kontakt

 • IBA optagskontor
  IBA optagskontor
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Liselotte Nilsson (th.)
- Entreprenørskab- og designstudiet har gjort mig langt klogere på, hvordan min fremtid skal se ud. Det har givet mig lysten til at lære mere. Hvilket også er derfor, jeg skal læse videre.
Liselotte Nilsson (th.)
Dimittend fra Entreprenørskab og design
Læs: Tre smukke kvinder delte prisen for det højeste karaktergennemsnit
Kom i studie praktik. Læs mere her.
Simone Svehag
Det bedste ved min uddannelse er, at man får lov at være kreativ. Og at man samtidig får alle de her byggesten til, hvordan det er at være iværksætter.
Simone Svehag
Læser Entreprenørskab og design på IBA 2016-2018