Erhvervsakademiuddannelse

Entreprenørskab og design

Som studerende på denne uddannelse arbejder du med entrepreneurskab og konceptudvikling. Omdrejningspunktet er Design Thinking, hvor du lærer om idé-generering, prototyper, markedsføring, økonomi og kommunikation. Du udvikler løsninger, som kan omsættes til lokale og globale forretningskoncepter, events og services. 

Fakta

 • Studiestart: 25. august 2020 Ansøgningsfrist: 15. marts
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg
Samarbejde med Easyfood
Studerende på Entreprenørskab og design kommer fremover til at arbejde tæt sammen med medarbejderne i udviklingsafdelingen på Easyfood i Kolding, da IBA og Easyfood har indgået et nyt samarbejde.
Samarbejde med Easyfood
Læs historien her >>

Entreprenørskab og design er en kreativ 2-årig erhvervsakademiuddannelse, som har fokus på design og business. Hvad enten du vil arbejde i en virksomhed eller være iværksætter er uddannelsen en solid platform for din fremtidige karriere. Du kommer til at arbejde kreativt og innovativt med idé-generering og designprocesser, som du omsætter til prototyper for i sidste ende at omsætte disse til forretningskoncepter.

Du bliver tæt forbundet med erhvervslivet, og vi har bl.a. arbejdet med cases i samarbejde med LEGO, Bilka, Stofa, BestNet, Stof 2000, Imerco og Peter Larsen Kaffe. 

Uddannelsen udbydes kun i Kolding og København.

Den rette vej for Maria Skau var uddannelsen til Entreprenørskab og design. Maria arbejder i dag som marketingchef i Bianco i Kolding.

Hvad lærer du på studiet?

Du får viden om designprocesser og metoder, markedsføring, kommunikationsteori, kultur, trends og designhistorie, innovation, idégenerering, organisation, logistik og økonomi fra idé til færdigt koncept. Du bliver i stand til at kunne identificere og udvikle en idés markedspotentiale og håndtere igangsættelse, evaluering og styring af konceptets udvikling og lancering. 

På Entreprenørskab og design arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret, og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Julie Gregersen
- Det var fedt at se vores eksamensopgave blive til virkelig: Erhvervslivet og studiet er tæt relateret her.
Julie Gregersen
Har læst Entreprenørskab og design
Læs hele Julies historie >>

På IBA foregår undervisningen ikke udelukkende i klasseværelset. Se her hvordan studerende på Entreprenørskab og design bruger deres teori i praksis.

Job og karriere

Som studerende på Entreprenørskab og design går du på arbejde med din nysgerrighed og dit mod til at tænke ud af boksen. Du skal arbejde kreativt, innovativt og struktureret med designprocesser og metoder. Der er brug for dig på alle arbejdspladser, hvor skal skabes nye og banebrydende løsninger i udvikling af produkter, processer og services. Det kan være inden for Project Management, trend forecasting, grafiske bureauer, events, reklamebureauer, produktionsvirksomheder, offentlige virksomheder (f.eks. din kommune), konsulent, retail, marketingafdelinger mv.

Uddannelsen er også det rette valg, hvis du har en drøm om at blive iværksætter med egen virksomhed.

I 2013 havde 100% af nyuddannede entreprenørskab og design dimittender haft deres første job inden for 12 måneder. Se en forklaring på tallene.

Dimission juni 2019
Entreprenørskab og design dimittender skubbede rektor at talerstolen for at sige tak for støtten til deres undervisere, uddannelseschef og karrierevejleder.
Dimission juni 2019
Læs hele historien >>
Sebastian Solomon, Claus Diedrichsen og Morten Bandsholm
Disse 3 entreprenørskab og design studerende var til Danmarksmesterskab i Entreprenørskab med konceptet "Mentee", som de udviklede som et projekt under uddannelsen.
Sebastian Solomon, Claus Diedrichsen og Morten Bandsholm
Studerer Entreprenørskab og design
Udviklere af konceptet "Mentee"
Læs hele historien >>

Praktik

På entreprenørskab og design uddannelsen er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Karriere modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Karriere slår op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Maria Skau Madsen
- Jeg tænkte, at hvis jeg gav den en skalle, så ville de måske ansætte mig. Jeg har arbejdet løs og arbejdsopgaverne ramte lige ned i min passion.
Maria Skau Madsen
Uddannet i entreprenørskab og design
Concept Developer & Graphic Designer hos House Doctor
Læs hvordan Maria skabte sit eget job >>

Har du spørgsmål til uddannelsen - eller vil du bare gerne vide mere?

Udfyld formularen, så bliver du ringet op af os.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på Entreprenørskab og design på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester uden for Danmarks grænser eller at tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et længere udenlandsophold, er der også kortere studieture sammen med dine medstuderende.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Varighed

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 2 semestre følger du undervisningen på IBA. På 3. semester kan du enten følge vores valgfag eller tage på udveksling. Du skal forvente, at der er 24-30 lektioners undervisning pr. uge og herudover er der projektarbejde, forberedelse, litteratur, virksomhedsbesøg, eksamener mv.  På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. 

Sofie Schrøder Daugbjerg
- Det giver så meget, at vi løser cases for virkelige virksomheder. Vi er gået fra det ene projekt til det andet og er ret hurtigt blev vant til arbejdsgangene og designprocessen
Sofie Schrøder Daugbjerg
Har læst Entreprenørskab og design 2016 - 2018
Læs hele historien >>

Videreuddannelse

Når du har bestået Entreprenørskab og design, kan du tage top-up professionsbacheloruddannelsen i Design & Business eller bacheloruddannelsen i Digital konceptudvikling. Dernæst kan du blive kandidat i Innovation & Entrepreneurskab.  

Hvis du foretrækker at kombinere job og uddannelse, kan du søge ind på en diplomuddannelse, fx på IBA Erhvervsakademi Kolding. Du skal evt. supplere med visse fag for at blive optaget. Du har også mulighed for at efteruddanne dig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Selvom du tager en erhvervsakademiuddannelse, forhindrer det dig ikke i at tage en bacheloruddannelse på et senere tidspunkt.

Anne Agerbo Dalum
- Det har været rigtig spændende at læse her. Selvom jeg har brugt mange timer på studiet, har det ikke føltes hårdt, for jeg har hele tiden har beskæftiget mig med noget, jeg syntes er interessant.
Anne Agerbo Dalum
Uddannet i entreprenørskab og design
Læs Annes historie >>

Undervisere

 • Ditte Hoffmann Kærslund
  Ditte Hoffmann Kærslund
  Adjunkt
 • Marie Louise Nørgård Mäkinen
  Marie Louise Nørgård Mäkinen
  Adjunkt
 • Henrik Baadsgaard Jensen
  Henrik Baadsgaard Jensen
  Lektor
 • Kim Riis
  Kim Riis
  Lektor
 • Stefan Eberle
  Stefan Eberle
  Lektor

Ansøgning til Entreprenørskab og design

Uddannelsen Entreprenørskab og design har kun sommeroptag.

Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte Betina Sørensen på tlf. 72 11 82 38 eller via mail på optag@iba.dk.

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding, så du kan søge online på www.optagelse.dk til sommeroptag. Du skal du bruge optagelsesområdenummer 73650, når du ansøger.

 
Optagelse

Du bliver optaget på baggrund af enten:

Din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. hhx, stx, htx, hf eller eux. Det er et krav, at du har engelsk og matematik på C-niveau. Du skal desuden sende en motiveret ansøgning for at blive optaget på denne uddannelse. 

eller:

Dine samlede kvalifikationer, herunder også en eventuel adgangsgivende erhvervsuddannelse inden for boligmontering, digitale medier, maskinsnedker, skiltetekniker, snedker med specialer, teknisk designer eller i form af mediegrafikeruddannelsen. Det er et krav, at du har engelsk og matematik på C-niveau.

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på niveau A

Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Du skal i begge tilfælde også sende os en motiveret ansøgning. Læs mere herom nedenfor.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.
 
Du skal til ansøgningen i optagelse.dk vedlægge en motiveret ansøgning, der minder om en jobansøgning. Heri beskriver du dig selv, dine interesser, dine forventninger til uddannelsen og dine planer for fremtiden, samt et CV. Se mere omkring en motiveret ansøgning herunder.
 
Motiveret ansøgning

Når du søger via kvote 2, skal du sende en motiveret ansøgning sammen med dit ansøgningsskema.

Forslag til spørgsmål du kan stille dig selv, når du skal skrive en motiveret ansøgning:

Hvorfor har du valgt netop denne uddannelse?

Hvad er din drivkraft - din motivation, og hvordan vil du begrunde, hvorfor vi skal optage netop dig?

Hvilke dybere bevæggrunde har du for at vælge netop denne uddannelse? - Husk - der findes ingen forkerte svar. 

Hvilke relevante kvalifikationer og erfaringer har du med dig, og hvordan har disse kvalifikationer og erfaringer haft indflydelse på dit valg af uddannelse?

Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?

Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?

Hvilke informationer har du søgt? og hvordan?

Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Optagelsesprøve

Mere information og datoer offentliggøres den 1. februar 2020, hvor sommeroptaget åbner.

Dobbeltuddannelse og dispensationsmuligheder

Bliver du berørt af den nye regel om begrænsning af dobbeltuddannelse, kan du læse mere om dine dispensationsmuligheder og ansøge om dispensation via skemaet her >>

Udvælgelse

Udvælgelsen sker på baggrund af både de formelle krav til uddannelsen, optagelsesprøven og den individuelle samtale.

Len The Nguyen
- Jeg valgte at læse i Kolding, fordi byen er den by herhjemme med mest fokus på design og kreativitet.
Len The Nguyen
Uddannet i entreprenørskab og design
Læs Lens historie >>

Læs mere:

Kontakt

 • Niels-Jørgen B. Madsen
  Niels-Jørgen B. Madsen
  Studievejleder - nye studerende
Simone Svehag
- Det bedste ved min uddannelse er, at man får lov at være kreativ. Og at man samtidig får alle de her byggesten til, hvordan det er at være iværksætter.
Simone Svehag
Læser Entreprenørskab og design på IBA 2016-2018
Finalist i Årets IBA Praktik 2018
Læs Simones historie >>
Line Straarup Fey
- Da jeg var ude i praktik, brugte jeg alt, hvad jeg havde lært på uddannelsen. Ja - jeg brugte mine skolebøger hver dag i jobbet.
Line Straarup Fey
Læste til Entreprenørskab og design 2015-2017
Var i praktik hos Flying October
Læs hele Lines historie >>