Erhvervsakademiuddannelse

Entreprenørskab og design

Som studerende på denne uddannelse arbejder du med entrepreneurskab og konceptudvikling. Omdrejningspunktet er Design Thinking, hvor du lærer om idé-generering, prototyper, markedsføring, økonomi og kommunikation. Du udvikler løsninger, som kan omsættes til lokale og globale forretningskoncepter, events og services. 

Fakta

 • Studiestart: 24. august 2021 Ansøgningsfrist: 15. marts
 • Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
 • Varighed: 2 år
 • Økonomi: SU
Ansøg

Den rette vej for Maria Skau var uddannelsen til Entreprenørskab og design.

Obs. Du kan ikke se videoen, hvis du har sagt nej tak til marketing cookies.

Uddannelsens varighed og opbygning

Studiet er normeret til 2 år (120 ECTS point). De første 2 semestre følger du undervisningen på IBA. På 3. semester kan du enten følge vores valgfag eller tage på udveksling. Du skal forvente, at der er 24-30 lektioners undervisning pr. uge og herudover er der projektarbejde, forberedelse, litteratur, virksomhedsbesøg, eksamener mv.  På 4. og sidste semester skal du 12 uger i praktik i en virksomhed, der er relevant for studiet, og efterfølgende skal du skrive dit afsluttende eksamensprojekt. 

Det lærer du på uddannelsen

Entreprenørskab og design er en kreativ erhvervsakademiuddannelse, som har fokus på design og business. Hvad enten du vil arbejde i en virksomhed eller være iværksætter er uddannelsen en solid platform for din fremtidige karriere.

Du bliver tæt forbundet med erhvervslivet, og vi har bl.a. arbejdet med cases i samarbejde med LEGO, Bilka, Stofa, BestNet, Stof 2000, Imerco og Peter Larsen Kaffe. 

Du får viden om designprocesser og metoder, markedsføring, kommunikationsteori, kultur, trends og designhistorie, innovation, idégenerering, organisation, logistik og økonomi fra idé til færdigt koncept. Du bliver i stand til at kunne identificere og udvikle en idés markedspotentiale og håndtere igangsættelse, evaluering og styring af konceptets udvikling og lancering. 

På Entreprenørskab og design arbejder vi med forskellige undervisningsmetoder som f.eks. klasseundervisning, gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra relevante personer, temadage, projektuger osv. Undervisningen er derfor meget varieret, og du vil ikke opleve, at to uger er ens.

Uddannelsen udbydes kun i Kolding og København.

Job og karriere

Som studerende på Entreprenørskab og design går du på arbejde med din nysgerrighed og dit mod til at tænke ud af boksen. Du skal arbejde kreativt, innovativt og struktureret med designprocesser og metoder. Der er brug for dig på alle arbejdspladser, hvor der skal skabes nye og banebrydende løsninger i udvikling af produkter, processer og services. Det kan være inden for Project Management, trend forecasting, grafiske bureauer, events, reklamebureauer, produktionsvirksomheder, offentlige virksomheder (f.eks. din kommune), konsulent, retail, marketingafdelinger mv.

Uddannelsen er også det rette valg, hvis du har en drøm om at blive iværksætter med egen virksomhed.

Praktik

På entreprenørskab og design uddannelsen er der 12 ugers obligatorisk praktik på 4. semester.

Du vil under dit studie møde en karrierevejleder og en virksomhedskonsulent fra IBA Karriere, som guider og giver sparring til, hvad den målrettede ansøgning og det effektive CV skal indeholde.

Du har som studerende også mulighed for at få en individuel samtale, hvor en karrierevejleder fra IBA Karriere gennemgår din ansøgning og dit CV sammen med dig. Sammen lægger I en plan for næste step i processen.

IBA Karriere har et godt netværk af tidligere praktikvirksomheder i ind- og udland, og der er rift om de studerende fra IBA. IBA Karriere modtager derfor ofte jobopslag med både praktikpladser og faste stillinger, som IBA Karriere slår op på jobportalen. Se jobportalen her

IBA Karriere har desuden forskellige aktiviteter for alumner (tidligere studerende red.).

Inden du skal i praktik, bliver du som studerende inviteret til en karrieredag på IBA med en række indbudte virksomheder, som alle leder efter praktikanter som netop dig. Karrierevejledning og praktik er med til at gøre dig erhvervsparat. 

Både den studerende, virksomheden og IBA har et fælles ansvar for, at der skabes gode relationer, og at alle parter får noget ud af den studerendes praktikophold i virksomheden. IBA Karriere har gode erfaringer med at få alle studerende i praktik.

Internationale studiemuligheder

Som studerende på Entreprenørskab og design på IBA får du tilbudt en række forskellige internationale muligheder. Der er mulighed for at læse et semester i udlandet, og du kan også tage praktikken i udlandet. Har du ikke helt mod på et længere udenlandsophold, er der også kortere studieture sammen med dine medstuderende.

Læs mere om dine internationale muligheder.

Videreuddannelse

Når du har bestået Entreprenørskab og design, kan du tage top-up professionsbacheloruddannelsen i Design & Business eller bacheloruddannelsen i Digital konceptudvikling. Dernæst kan du blive kandidat i Innovation & Entrepreneurskab.

På IBA kan du læse videre på professionsbacheloruddannelsen i e-handel. Her skal du i starten af 1. semester forvente nogle ekstra undervisningstimer som følge af en opgradering indenfor særligt økonomisk forretningsforståelse.

Hvis du foretrækker at kombinere job og uddannelse, kan du søge ind på en diplomuddannelse, fx på IBA Erhvervsakademi Kolding. Du har også mulighed for at efteruddanne dig på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Undervisere
 • Ditte Hoffmann Kærslund
  Ditte Hoffmann Kærslund
  Adjunkt
 • Henrik Baadsgaard Jensen
  Henrik Baadsgaard Jensen
  Lektor
 • Marie Louise Nørgård Mäkinen
  Marie Louise Nørgård Mäkinen
  Adjunkt
 • Stefan Eberle
  Stefan Eberle
  Lektor
 • Søren Bladt
  Søren Bladt
  Lektor
 • Kim Aagaard Holm
  Kim Aagaard Holm
  Adjunkt
Samarbejde med Easyfood
Studerende på Entreprenørskab og design kommer fremover til at arbejde tæt sammen med medarbejderne i udviklingsafdelingen på Easyfood i Kolding, da IBA og Easyfood har indgået et nyt samarbejde.
Samarbejde med Easyfood
Læs historien her >>

Har du spørgsmål til uddannelsen Entreprenørskab og design - eller vil du bare gerne vide mere?

Udfyld formularen, så bliver du ringet op af os.

Obs. Du kan ikke se videoen, hvis du har sagt nej tak til marketing cookies.

Ansøgning og optagelse

Uddannelsen Entreprenørskab og design har kun sommeroptag.
 
Har du spørgsmål i forbindelse med optagelse, kan du kontakte vores optagskontor på tlf. 72 11 82 97 eller via mail på optag@iba.dk.
 
Du kan også finde svar på generelle spørgsmål om optag på videregående uddannelser her >>
Ansøgning til sommeroptag

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan kun søge ind online i kvote 2 på www.optagelse.dk i vores sommeroptag. Her bruges optagelsesområdenummer 73650, når du ansøger.

Alle bilag til din ansøgning skal indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen.

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

Alle, der opfylder adgangsbetingelserne, skal deltage i en optagelsesprøve og optagelsessamtale. Det er resultatet af optagelsesprøven og samtalen, der er afgørende for, om du bliver tilbudt optagelse på uddannelsen.


Du kan blive optaget på baggrund af:

Din adgangsgivende gymnasiale eksamen, dvs. HHX, STX, HTX, HF eller EUX. Det er et krav, at du har bestået engelsk på C-niveau og matematik på C-niveau.

Gennem en adgangsgivende erhvervsuddannelse, som indbefatter:

Beklædningshåndværker, boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer), detailhandel (med specialer), digital media, eventkoordinator, grafisk tekniker, guld- og sølvsmed (med specialer), handelsuddannelsen (med specialer), maskinsnedker, mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning), skiltetekniker, snedker (med specialer), teater-, event- og AV-tekniker, teknisk designer

Til disse uddannelser er der ingen specifikke adgangskrav.

Adgang via en 3-årig erhvervsuddannelse:
En fuldført erhvervsuddannelse med en varighed på 3 år eller mere, som ikke er nævnt i ovenstående erhvervsuddannelser.

Det er et specifikt adgangskrav, at du har bestået matematik på C-niveau og engelsk på C-niveau.

Adgang via en betinget optagelse:

Du kan blive optaget på studiet, selvom adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristens udløb. Optagelsen er betinget af, at du efter institutionens nærmere bestemmelser inden studiestart, eller umiddelbart derefter, opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter institutionens afgørelse kan sidestilles med adgangskravene.


Individuel Kompetencevurdering (IKV)
Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse via en individuel kompetencevurdering. Udfyld skemaet og send det sammen med øvrige relevante dokumenter.

Herudover, så er følgende gældende for IKV:

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke aflagt din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

 • Studieprøven i dansk (se evt. www.ug.dk)
 • Dansk på A-niveau

Hvis du har svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Du skal ligeledes opfylde de fagspecifikke krav.

Ansøgningsfristen for individuel kompetencevurdering er 15. marts kl. 12.00.

Optagelsesprøve

Du vil skulle gennemgå en optagelsesprøve og optagelsessamtale for at komme i betragtning til uddannelsen.

Optagelsesprøven består af en skriftlig opgave, som du har 14 dage til at løse og indsende via mail. Efterfølgende vil du blive inviteret til en obligatorisk samtale.

Optagelsesprøven:

 • Prøven skal løses derhjemme.
 • Der er ingen hjælp til at løse opgaven, og du kan ikke ringe til IBA for at stille spørgsmål.
 • Optagelsesprøven består af forskellige opgaver, og din løsning skal vise din kreativitet og innovationsevne samt evne til at arbejde ud fra et givent inspirationsmateriale.
 • For at løse prøven skal du bruge en computer med et skriveprogram, som kan gemme din fil i pdf-format, og du skal kunne scanne eller fotografere dine tegninger.
 • Du vil til optagelsessamtalen møde en eller to af dine kommende fagundervisere. Samtalen er en slags forventningsafstemning (med udgangspunkt i dele af optagelsesprøven) og har det formål, at vi lærer dig lidt bedre at kende, men også, at du finder ud af, hvad uddannelsen mere konkret handler om. Du vil under samtalen også have mulighed for at stille spørgsmål til studiet.


Vigtige datoer:

15. marts 2020 kl. 12.00: Deadline for ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk.

3. april 2020 kl. 12.00: Du modtager optagelsesprøven på din oplyste mailadresse. HUSK at tjekke dit SPAM filter såfremt du ikke modtager prøven.  

17. april 2020 kl. 12.00: Afleveringsfrist for opgaven via mail.

I uge 20-22 er der personlige samtaler – du vil få nærmere besked om den præcis dato efter aflevering af opgaven.

28. juli 2020: Du får svar via e-Boks om du er optaget.

 

Et par dage før den 3. april modtager du en mail fra optag@iba.dk med et informationsbrev omkring optagelsesprøven, og hvordan du gennemfører denne. HUSK at tjekke dit SPAM filter såfremt du ikke modtager mailen.

Efter den 28. juli kan du få telefonisk feedback på din optagelsesprøve, hvis du ikke bliver optaget på IBA Erhvervsakademi Kolding. Ønsker du dette, så skal du kontakte os på optag@iba.dk senest den 13. august 2020.

Udvælgelse

Udvælgelsen sker på baggrund af både de formelle krav til uddannelsen, optagelsesprøven og den individuelle samtale.

Dimission juni 2019
Entreprenørskab og design dimittender skubbede rektor at talerstolen for at sige tak for støtten til deres undervisere, uddannelseschef og karrierevejleder.
Dimission juni 2019
Læs hele historien >>

På IBA foregår undervisningen ikke udelukkende i klasseværelset. Se her hvordan studerende på Entreprenørskab og design bruger deres teori i praksis.

Obs. Du kan ikke se videoen, hvis du har sagt nej tak til marketing cookies.

Læs mere:

Kontakt

 • Optag kontoret
  Optag kontoret
  Ved spørgsmål til uddannelse, adgangskrav eller karrieremuligheder.
Simone Svehag
- Det bedste ved min uddannelse er, at man får lov at være kreativ. Og at man samtidig får alle de her byggesten til, hvordan det er at være iværksætter.
Simone Svehag
Læser Entreprenørskab og design på IBA 2016-2018
Finalist i Årets IBA Praktik 2018
Læs Simones historie >>
Julie Gregersen
- Det var fedt at se vores eksamensopgave blive til virkelighed: Erhvervslivet og studiet er tæt relateret her.
Julie Gregersen
Har læst Entreprenørskab og design
Læs hele Julies historie >>